Budoucnost je v ekologickém stavebnictví (profil společnosti CIUR, a. s.)

Budoucnost je v ekologickém stavebnictví (profil společnosti CIUR, a. s.)

Izolační hmoty z celulózových vláken získávají stále více příznivců a nabídka na trhu se rozšiřuje. Akciová společnost CIUR, která má sídlo v Brandýse nad Labem, však nespoléhá jenom na jeden sortiment. „Nelze zůstat pouze u jednoho nápadu. Vyvíjíme celou řadu dalších produktů ekologického stavebnictví,“ říká v rozhovoru Ing. Mojmír Urbánek, výrobní náměstek CIUR.


Založení firmy velmi často provázejí nejrůznější úskalí. Co je podle vás tou největší překážkou ve vašem oboru?
Z mého pohledu je velmi těžké posoudit, jaké problémy by představovalo založení firmy našeho typu v dnešní době – minulost je už málo zajímavá. Do dnešních dnů však přetrvaly především komplikace se získáním spolehlivých zaměstnanců, bez kterých se žádné větší podnikání neobejde.

Podobně je pro náš obor podnikání důležité vyhledat spolehlivé partnerské firmy, které jsou nositeli dobrého jména našeho produktu a jeho doručovateli ke konečným uživatelům. V neposlední řadě je to také nekalá konkurence přinášející na trh zdánlivě podobné produkty bez řádné certifikace a s pozměněnou skladbou.

To v případě některých nových produktů přináší komplikace při budování dobrého obchodního jména. Největším obchodním úspěchem jsou pro nás zakázky získané doporučením od spokojeného zákazníka.

Stavebnictví se v minulosti rychle rozvíjelo a poptávka byla enormní. Jaký je po­dle vás současný stav? Nemáte obavu z nasycení trhu?
Samozřejmě že se konkurence přiostřuje. Faktem však je, že ani v minulosti nebylo na trhu vakuum, které bychom snadno vyplnili. Cesta k zákazníkům se zcela novým produktem, navíc aplikovaným způsobem, který si před rokem 1991 nikdo neuměl představit, nebyla nikdy jednoduchá.

U průmyslových vláken, které dnes dodáváme do žáruvzdorných vyzdívek a mnoha stavebních hmot, navíc prodeji předcházely dlouhodobé zkoušky a vývoj. Dobré produkty si své místo udrží. To, že vývoj ve stavebnictví může celkově zpomalit, je však reálné. Snažíme se proto expandovat s výrobky do dalších oborů a nových exportních destinací.

Máte širokou distribuční síť a celou škálu nejrůznějších výrobků a technologií. Můžete v krátkosti popsat a rozdělit vaši nabídku?
Naším nejmilejším produktem je tepelná a akustická izolace Climatizer plus s aplikací metodou foukání, se kterou jsme začínali. Produkt, na jehož konci je ekologicky šetrný výrobek s dobrými užitnými vlastnostmi na kvalitativní úrovni výrobků z prvotních surovin. Ale nelze zůstat pouze u jednoho počátečního nápadu.

Postupem času jsme vyvinuli celou řadu produktů na bázi recyklovaných vláken. Výrobky S Cel 7 jsou určeny pro silniční stavitelství a dodáváme je do celé Evropy i do vzdálené Číny. Naše výrobky se používají jako přísady do plastů, v automobilovém průmyslu do těsnění motorů, jako přísady do stavebních tmelů i ušlechtilých omítek.

Jsme jedna z mála firem ve světovém měřítku, která vyrábí tyto produkty. Jeden z nich končí jako umělý sníh v hollywoodských i českých filmech. Vyrábíme ho ve spolupráci s britským partnerem. Celá samostatná divize firmy je zaměřena na obor TZB, kde zastupujeme významnou japonskou firmu SANYO. Poskytujeme technologie i servisní zázemí nejvýznamnějším firmám v Česku.

Která z těchto komodit je nejsilnější?
Zatím jsou objemy výroby tepelných izolací a přísad pro silniční stavitelství o něco silnější než jiné oblasti, ale snažíme se o pokud možno stejné objemy v různých odvětvích průmyslu i stavebnictví. Případný dočasný útlum jednoho oboru nás nesmí ohrozit. Snažíme se neustále rozvíjet – v letošním roce otevíráme již třetí výrobní provoz. Je zaměřen především na odpadový papír a jeho třídění přesně podle našich specifických požadavků.

Zmínil jste také nejrůznější služby a servisní zázemí. Poskytujete například dovoz materiálu na stavbu?
Základní službou, která je pro nás životně důležitá, je poskytování strojů pro aplikace tepelných izolací, jejich servis a zejména vstupní i pravidelné školení posádek, které izolaci aplikují. Kromě toho jsou samozřejmostí bezplatná doprava na stavbu včetně složení materiálu, obchodně technická podpora a tepelnětechnické výpočty skladeb konstrukcí.

Jaký je vlastně profil vašeho zákazníka? Kam cílí váš marketing?
Vzhledem k širokému spektru odběratelů musíme i k marketingu přistupovat značně diverzifikovaně. U tepelné izolace je naším stěžejním zákazníkem sektor rodinných domů. Významnou část tvoří dodatečné zateplení, důraz na úspory získané za minimální investici do naší metody izolování. Máme však i rozsáhlé zkušenosti v zateplování střech panelových domů, střešních vestaveb v novostavbách i dodatečně budovaných na původních objektech.

Lidé s ekologickým cítěním jsou rovněž přirozenou součástí spektra našich zákazníků, zajímáme se tedy i o dřevostavby, energeticky úsporné a pasivní domy. Několik posledních let však řešíme i sanace špatně provedených konkurenčních izolací po živelném boomu stavebnictví s technologickou nekázní v devadesátých letech. Jiné metody jsou buď technologicky nepoužitelné, nebo cenově příliš náročné.

Řadě vašich výrobků byla propůjčena známka Ekologicky šetrný výrobek. Můžeme zmínit některé z těchto ekologických aspektů?
Jednoduše řečeno, jedná se vždy o výrobky, jejichž hlavní surovinou je papír, který se dostane do procesu recyklace, a na konci je plnohodnotný výrobek srovnatelný s prvotřídními výrobky ve své kategorii. Navíc jsou některé finální výrobky po ukončení životnosti likvidovatelné biologickou cestou. Výstavba nové třídicí linky opět směřuje ke stejnému cíli – a to zapojit více papíru a plastů do recyklačního cyklu a optimálně je využít v dalším zpracování. Zároveň se snažíme těmto materiálům dodat maximální možnou přidanou hodnotu, než opustí naši výrobu i republiku.

V rámci nabídky tepelných izolací jste nabídli systémy suché výstavby na bázi přírodního celulózového vlákna. V čem jsou jeho hlavní přednosti? 
Především jsou to velmi dobré tepelněizolační parametry izolace. Dále pak významné zlepšení akustiky stavby, vysoká hodnota měrné tepelné kapacity materiálu, nižší navlhavost než u surového dřeva, nízký difuzní odpor umožňující výrobu konstrukcí s difuzně otevřenou skladbou. Podstatné je rovněž dokonalé vyplnění všech detailů stavby, a to jak při prefabrikované tovární výrobě dílců, tak i při realizaci na stavbě. S tím souvisejí dobré požární parametry i odolnost vůči houbám a plísním. Výhodou jsou libovolné aplikační tloušťky v rozmezí od 4 do 40 centimetrů jedním aplikačním zařízením, instalace beze zbytků a odřezků, vysoká variabilita konstrukčních řešení. Zákazníci oceňují také vysokou produktivitu práce a nízké přepravní náklady v případě provádění prací na stavbě.

Váš zájem se točí mimo jiné i kolem dřevostaveb. V čem spatřujete jejich hlavní výhody?
Jednak je to nejsnadnější cesta, jak uplatnit vysoké tloušťky izolací pro energeticky úsporné a pasivní domy. Nízké jsou celkové investice energií do výstavby těchto domů, zpracovává se domácí surovina s minimálními náklady na přepravu. Komfort bydlení je dnes plně srovnatelný s tradičními domy. V neposlední řadě je to krátká doba výstavby za použití suchých systémů stavby. Při současném stylu výstavby a tlaku na maximální krácení technologických lhůt je to důležitý argument.

Řekl jste, že v tomto roce byla zahájena výstavba třetího výrobního komplexu. Můžete na závěr popsat současný stav a poodhalit plány do budoucna?

Nový provoz hodláme spustit v listopadu letošního roku. Již jsem zmínil, že v nové výrobní hale budeme specificky upravovat recyklovaný papír pro naše potřeby. Na třídění papíru by měla v příštích letech přímo navazovat další technologie suchého rozvlákňování. Vývoj nových výrobků neustále pokračuje a stále nacházíme další možnosti, jak nahradit vlákniny vyrobené z prvotních surovin recyklátem. V zaměření na různé obory vidíme i perspektivu našeho dalšího rozvoje.

Rozhovor připravil Vlastimil Růžička
Foto: CIUR