Průzkum opuštěných míst

Průzkum opuštěných míst

Zaniklé vesnice zarůstající přírodou, zájezdní hostince, ze kterých poslední host odjel snad před sto lety, kostely, léčebny, továrny, vily, v nichž kdysi zněl klavír a setkávala se zde vybraná společnost. To všechno jsou místa plná příběhů, která v sobě uchovávají naši kulturní paměť. Ale každou chvíli mohou zmizet. Zachovat je aspoň prostřednictvím svých fotoaparátů chtějí tzv. urban exploreři. A explorerky. Dvě z nich, Barbora Faiglová a Katka Havlíková, nedávno o svých průzkumech vydaly knihu Opuštěná místa v Čechách.

Rýsuje se nová podoba oblasti smíchovského nádraží

Rýsuje se nová podoba oblasti smíchovského nádraží

Mrtvá zóna s prázdnými budovami a nefunkčním kolejištěm ustoupí v horizontu několika let moderní městské čtvrti. Výsledky vyzvané architektonické soutěže, kterou připravil investor Smíchov Station Development ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, přinášejí lepší představu o podobě první etapy výstavby.

Tématem Inventury urbanismu bude metodika zadávání územních plánů velkých měst

Tématem Inventury urbanismu bude metodika zadávání územních plánů velkých měst

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Konference se vždy věnuje převážně otázkám současného plánování a jeho vazeb na reálné stavění a pozitivní rozvoj měst. Na základě pokládání otázek vznikla Inventura urbanismu jako platforma, jejímž smyslem je periodicky mapovat stav urbanismu v Česku a usnadnit tak reflexi oboru.

Bude architektura tématem komunálních voleb?

Bude architektura tématem komunálních voleb?

Pro kvalitu kulturního prostředí,  a tedy i architektury, je zásadní zadavatel. Blížící se komunální volby stejně jako aktuálně připravovaný vládní dokument Politika architektury a stavební kultury byly dostatečně pádným důvodem, aby další debata z cyklu OTTA (Otevřený Think Tank Architektů), kterou pořádala Česká komora architektů (ČKA), byla věnována vztahu architektury a politiky.

Jak vytvořit funkční město? Odpovědi hledal festival reSITE

Jak vytvořit funkční město? Odpovědi hledal festival reSITE

Nedávno skončený 3. ročník festivalu reSITE – akce, která se snaží propojit myšlenky a zájmy všech, kterým leží na srdci osud našich měst -, přinesl spoustu nových myšlenek a postřehů. reSITE, jakožto diskusní platforma i letos nabídla příklady správné praxe ze zahraničí i jejich konfrontaci s domácími přístupy. O co jste přišli a proč se můžete těšit na rok 2015? Příští reSITE se uskuteční 18. a 19. června 2015.

Praha se nebude rozrůstat za své hranice, stavět se bude uvnitř

Praha se nebude rozrůstat za své hranice, stavět se bude uvnitř

Hlavní město Praha se už nebude rozrůstat za své současné hranice. Stavět by se mělo uvnitř na takzvaných brownfieldech nebo v rozvojových územích. Do města se přitom na volné plochy vejde až dalších 432.000 lidí. Vyplývá to z prvních podkladů k novému územnímu (metropolitnímu) plánu Prahy, který vypracovává Institut plánování a rozvoje (IPR). Novinářům to dnes řekli primátor Tomáš Hudeček a architekt IPR Roman Koucký. Metropolitní plán má být schválen v roce 2017.

Proměna náměstí u Plečnikova kostela

Proměna náměstí u Plečnikova kostela

Náměstí Jiřího z Poděbrad je veřejným prostorem celoměstského významu s důležitou rolí v základní struktuře veřejných prostranství Prahy. Jeho význam je posílen přítomností jedné z nejvýznamnějších architektonických památek Prahy – Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně architekta Josipa Plečnika. Dočká se proměny?

Kompaktní město: Je neudržitelným fenoménem?

Kompaktní město: Je neudržitelným fenoménem?

Říká se, že prostorová expanze měst do krajiny a s tím spojená proměna jejich center – suburbanizace – se na planetě děje všude, bez ohledu na formu státního zřízení, organizaci společnosti i míru demokracie. Většina interpretů se shodne na tom, že tento jev je spojen s převážně negativními ekologickými i sociálními důsledky. Co je však jeho základem? A lze jej zastavit?

Tradiční lidová architektura v moderní době

Tradiční lidová architektura v moderní době

Jozef Čahoj, autor knihy Lidová architektura Slovenska 1 – 2., kde představuje přehled klasických selských domů a chalup na Slovensku a jejich obnovu, prezentuje touto publikací neotřelý pohled na zdánlivě obyčejnou slovenskou vesnici a stavení v ní. Její hodnoty, charakter i možnost také dnes obnovovat se zachováním této autenticity, bez újmy na životním standardu bydlení současnosti. V dnešní době výjimečný názor, jak se navzdory mainstreamu vůbec dá přistupovat ke starým chalupám z dob praprarodičů, podepřený praxí i ve vlastní stavební firmě Tahoma.

Zásah do tkáně historického centra

Zásah do tkáně historického centra

Blok barokních domů v historickém centru Lublaně dostal novou moderní tvář. Přesto, že rekonstrukce neproběhla konzervativně, historická architektura tímto zásahem své hodnoty neztratila, spíše ji nové prvky umocnily. Autory proměny jsou architekti z renomované kanceláře OFIS architekti.

Anketa: Město jako domov

Anketa: Město jako domov

Téměř 75 procent obyvatel Česka žije ve městech, mnoho jich ale z těch největších prchá na venkov, kde se cítí bezpečněji a méně odcizeně. Město má nesporně své výhody, ale ne vždy umožňuje vznik živého veřejného prostoru a sociálních kontaktů. Co konkrétně našim městům chybí? A jak s tím naložit?