Panelové sídliště Košutka

Anketa: Mají se zahušťovat panelová sídliště?

Panelová sídliště jsou jedním z typických rysů českých měst a představují domov pro významné procento Čechů. Svým urbanismem se výrazně liší od historické zástavby i města krátkých vzdáleností, naopak, jedná se často o monofunkční celky. Přesto se v některých zdařilých panelových souborech podařilo vytvořit ideál bydlení v zeleni, který místní obyvatelé vnímají pozitivně.

Chytrá čtvrť Špitálka

Chytrá čtvrť Špitálka

V říjnu loňského roku vyhlásilo město Brno mezinárodní ideovou soutěž, jejímž cílem bylo proměnit nevyužívanou plochu v okolí brněnské teplárny v novou chytrou městskou čtvrť. V soutěži uspěl návrh studia Aulík Fišer architekti, který vnáší do území hlavní rozvojové osy, od nichž se má odvíjet další výstavba.

Transgas 2

Brutální konec brutalismu

Česká republika se v poslední době zbavuje celé řady objektů vystavěných v dobách socialismu. Negativní konotace nesvobodné doby se přenášejí i na domy, které v této době vznikly, bez ohledu na architektonické kvality, které mohou mít. Typickým příkladem je bourání budovy Transgasu na pražské Vinohradské ulici.

Rohanské nábřeží se má stát městským bulvárem.

Další fáze Rohanského ostrova

Rohanský ostrov je jedno z klíčových rozvojových území v Praze. Na nevyužívaném brownfieldu vzniká v několika fázích propojení Karlína a Palmovky administrativními a obytnými budovami. Investor této revitalizace, společnost Sekyra Group, nyní představil podobu urbanistického řešení druhé etapy výstavby od ateliéru Schindler Seko.

Nová podoba Masarykova náměstí v Jihlavě

Utkané náměstí v Jihlavě

V soutěži o návrh revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě ocenila porota projekt architektů z MCA Atelier. Autoři návrhu vycházeli z historických reálií místa, které posílili a šetrně doplnili. Kromě detailního řešení prostoru náměstí architekti také zásadním způsobem upravili vzhled obchodního domu Prior.

Karlovo náměstí se promění pod taktovkou německého krajináře a dvou tuzemských architektonických studií

Karlovo náměstí se promění

Po mnoha letech nezdařilých pokusů zná Praha novou podobu Karlova náměstí. Vítězný návrh, který vzešel z tzv. soutěžního dialogu, dnes schválili pražští radní. Citlivá obnova parku v centru města bude doplněna o promenádu, kavárnu, hřiště a trhy. Revitalizace má z parku vytvořit místo, kde lidé chtějí trávit čas. Autorem vítězného návrhu je německé krajinářské studio Rehwaldt Landschaftsarchitekten ve spolupráci s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip.

Výrazným prvkem návrhu je také centrální monument

Vítězné náměstí se otevře lidem. Praha má vítězný návrh!

Dlouho očekávaná proměna Vítězného náměstí má jasnější obrysy. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) dnes večer vyhlásil výsledky architektonické soutěže na jeho novou podobu. Návrh, který byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší, odklání veškerou dopravu mimo střed náměstí. Kulaťák tak získává zcela novou tvář. Autoři návrhu jsou Pavel Hnilička, Eva Macáková a Josef Filip.

Revitalizace centra města Detroit

Revitalizace centra města Detroit

Projekt Monroe Blocks by se měl stát v nepříliš vzdálené budoucnosti klíčovým prvkem rozvoje amerického města Detroit. Dánští architekti ze studia Schmidt Hammer Lassen, kterým byla revitalizace centra města svěřena, se zaměřili především na propojení významných městských bodů a obohacení veřejného prostoru.