Světová architektura v Bratislavě: Na břehu Dunaje vyroste čtvrť pro tisíce lidí

Projekt Southbank na levém břehu Dunaje ve čtvrti Petržalka přinese prvotřídní architekturu, více než tisíc bytů a přes 85 tisíc m2 pronajímatelných kancelářských a obchodních ploch. Informoval o tom developer Penta Real Estate.

Lokalita patří k nejcennějším stavebním pozemkům v Bratislavě, a to díky blízkosti historického centra i nového centra města a také díky poloze na jižním břehu Dunaje. V dubnu 2022 Penta oznámila, že od developerské skupiny HB REAVIS koupila území (85 tis. m2) mezi Starým mostem, mostem Apollo a Přístavním mostem v Petržalce.

Southbank
Southbank
Southbank
Southbank

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže, kterou developer Penta Real Estate vyhlásil v roce 2022 na projekt s pracovním názvem Jižní nábřeží, se stala mezinárodní architektonická studia Snøhetta (Norsko) a Studio Egret West (Velká Británie) ve spolupráci s místním ateliérem gro architekti. Na webových stránkách soutěže bylo uvedeno, že 48 % lokality má mít rezidenční využití a 52 % komerční využití, přičemž maximální výška budov má být 110 metrů.

Nejprve změna územního plánu

Termín zahájení výstavby bude záviset na povolovacím procesu a na změně územního plánu, která se připravuje již několik let a kterou pořizuje magistrát hlavního města. Po schválení změny územního plánu by se mohlo začít stavět do 1,5-2 let. Projekt bude rozdělen do několika fází a realizace podobného rozsahu předpokládá časový harmonogram přibližně deseti let.

Projekt Southbank se nachází v oblasti, jejíž budoucnost má širší souvislosti. Město Bratislava a investoři JTRE a Penta Real Estate podepsali 4. dubna memorandum o porozumění a společném postupu při vytváření celoměstského centra v Bratislavě. Jedná se o území mezi Starým mostem a Přístavním mostem ve čtvrti Petržalka.

Southbank
Southbank | Zdroj: Penta Real Estate

Území na pravém břehu Dunaje má významnou polohu a velký rozvojový potenciál. V jeho rámci se již delší dobu plánuje projekt Nového Lida a od loňského roku připravovaný projekt Jižního nábřeží, který má vytvořit novou městskou čtvrť poskytující bydlení, práci, služby, vzdělání i nové možnosti trávení volného času.

Myšlenka přeměny tohoto území a vytvoření nové multifunkční části centra města je podpořena platným územním plánem z roku 2007. Ten výstavbu umožňuje, ale aby odpovídal současným potřebám města a jeho obyvatel a umožnil uplatnění současných urbanistických trendů, je třeba jej aktualizovat. „Na základě podepsaného memoranda budou teprve zahájeny přípravné práce a následně pořizování změn územního plánu,“ řekla ASB mluvčí Dagmar Schmucková.

Porota ocenila práci s veřejnými prostranstvími

Odborná porota ocenila zejména navržený princip souvislé městské krajiny, který vhodně navazuje na přírodní prvek okolí. vítězný návrh velmi dobře pracuje s veřejnými prostranstvími v území, která doplní další veřejná prostranství vymezená v územním plánu zóny.

V bezprostřední blízkosti řešeného pozemku se nachází například rozsáhlý centrální park nebo sportovně-rekreační zóna u Dunaje. Návrh výrazně pracuje s terénem a umožňuje vytvoření dalších ohnisek území v podobě tzv. mís.

Southbank
Southbank | Zdroj: Penta Real Estate

Ty mají každá jinou funkci a charakter. Architekti také navrhli „fázi 0“, která by aktivovala území před zahájením vlastní výstavby projektu. Nacházela by se pod mostem Apollo a sloužila by jako veřejný prostor pro kulturní a společenské akce a komunitní setkávání.

Juraj Nevolník, výkonný ředitel společnosti Penta Real Estate Slovensko, uvedl, že v souladu s doporučením poroty a výběrem místního projektanta připravují zadání pro dokončení studie. Ocenil také profesionální práci poroty a výběr špičkového návrhu.

Vítězové se inspirovali přírodou

David West, zakladatel a ředitel studia Egret West, vysvětluje jejich přístup k urbanismu a veřejným prostorům tím, že se inspirovali přírodou podél Dunaje.

Zajímalo je, zda by mohli navrhnout místo, jako by ho vytvořila sama příroda. „Veřejný prostor se tak bude rozkládat na několika úrovních, které budou navzájem propojeny promenádou. Tato promenáda se stane komunitním prostorem pro setkávání a ústředním bodem pro veřejnost,“ vysvětlil West.

Podle Patricka Lütha, výkonného ředitele norské společnosti Snøhetto, je klíčovým aspektem lokality příroda. Takzvané „mísy“ v návrhu proto pracují i se stávajícími vzrostlými stromy a další zelení a zároveň vytvářejí udržitelný systém odvodnění. „Voda se tak stává hlavní součástí krajinářského designu,“ dodal.

Čtvrť Southbank

Lokalita: Bratislava-Petržalka
Investor: Penta Real Estate Slovakia
Architekti: Snøhetta, Studio Egret West, gro architekti
Počet bytov: přes 1000
Pronajímatelná plocha kancelářských a obchodních prostor: 85 tisíc m2