Back to the article Vesnický dům 8 / 11

Stavba je štítem s arkýřem s rozměrným oknem obrácena do ulice arkýř se jemně prolamuje fasádou domu a opticky tak její povrch změkčuje