Partner sekce:
  • XELLA

Solidní dům v Košťálově

Solidní dům v Košťálově

Působí, jako by tam stál odjakživa. Na úpatí čedičové kupy Košťál vyrostl přirozený dům, jehož estetika vychází z tradiční vesnické architektury.

„Stavebníkův záměr byl přímý a jasný – postavit si v rodné vsi solidní, pokud možno v místě samozřejmý dům a hospodařit,“ říkají autoři projektu z ateliéru 3+1 architekti.

Dříve samostatný Košťálov dnes spadá do obce Jenčice, která šplhá podél obecní komunikace víc než jeden kilometr směrem ke zřícenině hradu Košťálov do výšky zhruba 500 m n. m. A právě na tomto konci obce se nacházela parcela, která je hranicí mezi zástavbou a volnou krajinou.

Přirozené stavění

Tvar a velikost domu, ale i použité materiály, jeho dispozice a orientace navazují na charakteristickou zástavbu obce. „Přesto jsme se s návrhem nevyhnuli vleklému sporu se Správou CHKO České Středohoří o soulad domu s krajinným rázem a místně obvyklými pozitivními charakteristikami,“ upozorňují architekti.

Realizace se tak podle nich podařila „jen díky vytrvalosti a vůli stavebníka a závěrečné ministerstvem životního prostředí nařízené změně nesouhlasného stanoviska Správy CHKO.“

Architekti chtěli navrhnout dům, který by vycházel z tradiční estetiky, ale také navazoval na anonymní stavitele minulosti, kteří pracovali přirozeně a s jistotou. „Dnes mizí povědomí a poptávka po původních účelech, ztrácí se tak obsah a s ním nutná starost. Odcházejí střechy, poté různou rychlostí vnitřnosti domů, nakonec zůstávají obvodové zdi, základ a pak nic,“ popisují architektu realitu obce a chátrajících hospodářských stavení.

Víc úkryt než vyhlídka

Dům v Košťálově je tvarově i dispozičně jednoduchý. „Je to víc úkryt než vyhlídka, nebo výloha – má tedy především hmotné zdi a otvory jen na nutných a (snad) správných místech.

Příroda je venku, všude kolem,“ vysvětlují koncepci autoři a dodávají: „Horizontalita vztahuje dům k obci, vertikála okenních otvorů pak k vrchu Košťál a dál. Kámen na obvodový plášť domu z nedaleké bourané stodoly je fyzicky konkrétním projevem kontinuity místa.“

Dispozičně dům navazuje na tradiční trojdělení venkovských domů. Vstupuje se do něj ze dvora, od jihu. Vzhledem k současným nárokům na užívání a provoz v domě dochází k částečné proměně náplně a proporcí jednotlivých dílů dispozice.


Denní obytná místnost je otevřena do podkrovního prostoru. „Zároveň tím v podkrovním dětském pokoji vznikají (ještě za pomoci komínu, který prostorem prochází) zákoutí s proměnlivou intenzitou osvětlení – od jasných míst až po tmavé kouty. Mysleli jsme tu na dobrodružství a atmosféru starých půd,“ popisují architekti.

Dvůr před domem přecházející plynule v sad je vymezen dřevěným hospodářským stavením (skladování, dílna, sušárna, venkovní kuchyně).

Nepřehlédněte: Kompletní rekonstrukci staré chalupy oživila ručně vyráběná mozaika

V jižní části pozemku je seník a zakopaný sklep na ovoce a víno. V severozápadní části bude malý ovčín. „Byli bychom rádi, kdyby sem dům brzo přirozeně patřil a kdyby se v něm stavebníkova rodina cítila co možná nejdřív doma,“ vyslovují autoři projektu přání, které je největší odměnou architektů.

Rodinný dům Košťálov
Autor: 3+1 architekti (Plánička, Panenka, Páral)
Projekt: 2008
Realizace: 2014
Plocha pozemku: 3 202 m2
Zastavěná plocha: dům 122 m2, hospodářská část 54 m2
Užitná plocha: dům 155 m2, hospodářská část 34 m2
Obestavěný prostor: dům 650 m3, hospodářská část 105 m2
Text: kk
Foto: Pavel Plánička
RubrikyRodinné domy