Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách

Starší venkovské usedlosti mají své kouzlo a jsou často vyhledávány zájemci o rekreační i stálé bydlení. Určitá míra citlivých oprav a úprav zajistí současný komfort bydlení, a zároveň zachová původní ráz stavby. A protože součástí takové usedlosti bývají i hospodářské objekty, lze je využít též.

Jeden takový menší venkovský statek sestávající z původní chalupy a k ní přiléhající stodoly a několika dřevěných hospodářských staveb zakoupil investor v jižních Čechách. Architekt David Zámečník vystihl a rozvinul jeho záměr přetvořit usedlost na moderní rodinné bydlení při zachování jejího původního rázu.

Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 18
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 17
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 16
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 15
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 14
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 13
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 12
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 11

Stavební úpravy se týkaly pouze zděného domu a jedné dřevěné stodoly a soudobé architektonické prvky byly používány jen v nezbytných případech tak, aby nezasahovaly rušivě do kompaktního souboru staveb. Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap, jež trvaly v souhrnu několik let

Etapa první – ze stodoly obytný dům

Nejprve byla přebudována stará stodola. Vznikl otevřený a vzdušný obytný prostor, určený pro setkávání širšího okruhu lidí, členů rodiny a přátel. Tomu byla přizpůsobena i dispozice domu – přízemí bylo pojato jako společenský prostor se dvěma velkými obytnými místnostmi, v patře je klidová zóna s ložnicemi.

Prvotní hmota stodoly byla zachována i s původními lizénami. „K objektu je nově připojena lehká dřevěná jednopodlažní konstrukce,“ upřesňuje David Zámečník, „která tvoří vstupní závětří a zároveň zastřešení terasy. Na sedlovou střechu domu jsme instalovali dva menší pultové vikýře a ve vstupní fasádě přibyly dvě výrazné prosklené plochy, které zajišťují prosvětlení obytných místností.“ Zajímavým funkčním i dekorativním prvkem jsou posuvné dřevěné okenice na fasádě.

Na rozdíl od exteriéru prošlo výraznou proměnou vnitřní uspořádání domu. Vstup byl nově přesunut doprostřed dispozice. V přízemí jsou umístěny dvě hlavní obytné místnosti, z nichž první slouží jako kuchyně, jídelna a televizní obývací pokoj, přiznaným komunikačním prvkem je černé zavěšené schodiště vedoucí do patra. V zázemí je také koupelna a sauna.

V patře se nachází šest ložnic s dvěma koupelnami. „Součástí rekonstrukce byl i projekt interiéru,“ popisuje David Zámečník, „ten jsme se snažili navrhnout tak, aby byl soudobý, a zároveň inspirovaný tradičními jihočeskými prvky.“

Atmosféru tak určují precizně provedené tradiční dveře, zárubně i úložné skříně a další mobiliář ve smetanovém odstínu doplněném přírodními tóny dřeva. Nenásilným barevným akcentem je pak všechno další vybavení – od knih až po ovoce na stole, potřebný vzruch do prostoru vnáší zmíněné schodiště, kovové osvětlení či digestoř.

Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 10
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách |

Etapa druhá – letní kuchyně a sklad

„Ve druhé etapě byla odstraněna jedna z dřevěných hospodářských staveb, která již překročila svou stavebně–technickou životnost,“ doplňuje architekt. „Na jejím místě jsme navrhli novou dřevostavbu, která svojí hmotou připomíná původní dřevěný domek. Snažili jsme se, aby nová budova co nejvíce těžila z charakteru původní stavby. Vnitřní povrchy jsou ponechány v přírodním odstínu smrkového dřeva, vnější plášť je napuštěn tmavým olejem.“

V nové dřevostavbě je v části obrácené k areálu usedlosti umístěna letní kuchyně s jídelnou, která slouží za teplotně příznivých dnů jak ke stolování, tak jako zajímavý společenský prostor. V zadní části je sklad dřeva a kolárna.

O autorovi

Ing. arch. David Zámečník je zakládajícím členem architektonického ateliéru New How. Vystudoval Fakultu architektury na VUT v Brně a od roku 2000 začal spolupracovat se svým spolužákem a spoluzakladatelem ateliéru Ing. Arch. Filipem Havlišem. Od té doby společně navrhli desítky realizací a projektů rozličného charakteru. Ve své tvorbě se zaměřují zvláště na rezidenční a komerční architekturu. Za dobu své existence ateliér získal několik ocenění v tuzemských i mezinárodních architektonických soutěžích.

Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách 6
Rekonstrukce usedlosti v jižních Čechách | Source: Robert Žákovič

REKONSTRUKCE USEDLOSTI JIŽNÍ ČECHY 

Autor: Ing. Arch. David Zámečník, NEW HOW architekti
Užitná plocha: 349 m2
Projekt: 2017
Realizace: 2018

TEXT: Daniela Bartošová
FOTO: Robert Žákovič