Galerie(19)

Villa Sophia: Chytrý dům s umělou inteligencí a přírodou na dosah

Dům s tmavou fasádou a geometrickými tvary poskládanými abstraktně k sobě nepůsobí na hraně trojského svahu, kam je umístěn, nepatřičně. Je nenásilně zasazen do svého okolí s ohledem na ostatní zástavbu.

Pozemek v Praze nad přírodní rezervací poskytuje obyvatelům domu nejen jedinečný výhled na Prahu, ale v koloritu velkoměsta méně obvyklý těsný kontakt s přírodou – kromě nejrůznějších druhů ptáků zabloudí občas na vzrostlou zahradu i divočáci a srnky. Panorama v šíři od zelené hvězdy dejvického hotelu International až po bublinu libeňského plynojemu je dominantou i pro sousední domy. S tímto vědomím zůstává Villa Sophia na uliční straně co nejnižší, aby krásný výhled mohli i nadále sdílet též sousedé.

Dům a jeho umístění poskytuje obyvatelům nejen jedinečný výhled na Prahu, ale i těsný kontakt s přírodou | Zdroj: BoysPlayNice
villa sophia collcoll boysplaynice 03 1200
villa sophia collcoll boysplaynice 01 1200
villa sophia collcoll boysplaynice 07 1200
villa sophia collcoll boysplaynice 22 1200
villa sophia collcoll boysplaynice 17 1200
villa sophia collcoll boysplaynice 15 1200
villa sophia collcoll boysplaynice 18 1200

Přirozeně působí také při pohledu shora, zelená střecha hraje během roku mnoha barvami. Kladný vliv tohoto zastřešení se vedle estetické stránky projevuje i v energetické rovnováze domu. Ornament otevírající se hvězdy se propisuje do teras okolo domu a rozplývá se v zahradě.

villa sophia collcoll boysplaynice 06 1200
Ornament hvězdy se propisuje do okolí a osázená střecha hraje barvami | Zdroj: BoysPlayNice

Funkční bydlení bez kompromisů

Pro investory, kulturoložku a počítačového vědce, kteří se vrátili z Kanady zpět do Čech, je Villa Sophia středem Vesmíru, kolem kterého se točí celý život. Chtěli dům, který jim umožní kombinovat práci i bydlení paralelně vedle sebe a přitom zcela odděleně. Tomu odpovídá dispozice, zvolené materiály i integrace technologií do jednotného autonomního systému s umělou inteligencí.

Zdroj: BoysPlayNice

Klesající terén umožňuje víceúrovňovou koncepci stavby – v uliční čáře je nejnižší, směrem k jihu otevírá a nabízí tři základní komponované pohledy – ze společného obytného prostoru do zahrady, z ložnice do korun stromů a z pracovny na panorama města. Na severní straně je umístěn zdvojený vstup zvlášť do obytné i pracovní části, ten slouží převážně pro návštěvníky.

„Pro domácí začíná dům garáží, od které se rozvíjí jeho prostorová spirála,“ popisují autoři projektu ze studia COLL COLL. „Garáž je tak plnohodnotnou součástí domu a prakticky slouží jako vstupní hala. V duchu paladiánských vil je čtvercový půdorys rozdělen do devíti polí, která spirálovitě stoupají po svahu a jsou zakončena nejveřejnějším úsekem domu, tedy pracovní částí. Do hlavního obytného prostoru se vchází na úrovni zahrady. Centrální schodišťovou halou se po stoupajícím svahu plynule vstupuje do vyšších částí domu. Schodiště navíc křižuje bezbariérová rampa, která znovu podtrhává celkovou funkčnost domu jako celoživotního místa k bydlení. Rozvíjí pohyb v rané fázi života a usnadňuje fungování na jeho sklonku.“

villa sophia collcoll boysplaynice 12 1200
Hlavní obytný prostor má vstup na úrovni zahrady | Zdroj: BoysPlayNice

Již v návrhu a projektování domu i při výběru materiálů byl kladen důraz na udržitelnost, trvalost a haptickou pevnost domu – řešení by mělo být konečné bez nezbytných budoucích úprav.

„Do přípravy i procesu stavby byli trvale zapojeni odborníci z ČVUT,“ pokračují autoři návrhu, „vzorky materiálů byly testovány na pevnost, pružnost a chemickou stálost. Monolit domu byl odlit přesně tak, aby okna seděla do artikulované fasády, která obtáčí dům a geometricky propojuje jeho nejnižší a nejvyšší body.“

Chytrý dům, který se učí

Aby dům naplnil představy mladého páru, pokud jde o integraci a řízení technologií, bylo nezbytné vydat se jinou cestou, než je v současnosti obvyklé. Zvolili integrační platformu pro autonomní řízení sysloop® (chytré řízení procesů na základě vstupních dat ze senzorů, jejich průběžné vyhodnocování za pomoci umělé inteligence a následné samostatné ovládání prostředí) ve spojení s umělou inteligencí EMPYREUM Information Technologies.

villa sophia collcoll boysplaynice 13 1200
Dům je napojen na integrační platformu autonomního řízení. Koncertní křídlo hraje samostatně, dokáže generovat i vlastní melodie pomocí umělé inteligence. | Zdroj: BoysPlayNice

„Unikátní míra provázanosti hodnot a technologií otevírá nespočet možností,“ vysvětlují architekti. „Všechny vrstvy domu jsou navrženy s důrazem na obecnost. Například světla v domě jsou řiditelná v plném spektru (RGBW), aby večer dokázal dům pomalu odstranit modrou složku pro dobré spaní. Dveře se pohybují samy na lineárních magnetech, ale slouží také jako plnohodnotná součást přirozené vzduchotechniky. Na koncertním křídle dokáže dům doprovodit vlastní hru uživatele, samostatně přehrát jakoukoliv skladbu, ale také generovat melodie pomocí vlastní umělé inteligence. A kdyby byla opravdu zima, umí jako doplňkový zdroj tepla použít třeba troubu.“

Je třeba říci, že dům uživatele k aktivnímu ovládání nenutí, pouze tuto variantu umožňuje. A v průběhu času se učí.

O studiu

Studio COLL COLL (collaborative collective) je sdružením architektů, designérů a výzkumníků. Funguje už přes deset let a obohacuje místní architekturu o experimentální i komerční projekty. „Rádi citujeme, reinterpretujeme a hledáme významy v nových kontextech, čímž rozšiřujeme hranice oboru.“

Základní údaje:
Název projektu: Villa Sophia
Návrh: Studio COLL COLL, www.collcoll.cz
Autor: Daria Chertkova, Jana Zatlukajová, Krištof Hanzlík, Libor Mládek, Lucie Roubalová, Ĺudmila Koskan, Marie Davidová, Michaela Dlouhá, Martin Gaberle, Michal Krejčík, Markéta Součková, Ondřej Punda, Šimon Kos, Veronika Brůhová, Vojtěch Slabý, projekt
Umístění projektu: Praha
Projekt: 2010 – 2018
Rok dokončení: 2018
Zastavěná plocha: 307 m2
Hrubá podlahová plocha: 480 m2
Užitná plocha: 390 m2
Náklady: 80 mil. Kč
TEXT: Daniela Bartošová