Dům ve středomořské krajině

Středomoří máme spojeno s bohatou sluneční lázní, čerstvým větříkem vanoucím od moře, bílou barvou i světlými odstíny přírodního kamene, s nimiž ladí a kontrastuje zároveň střídmá i bohatá květena. A tyto atributy nese i dům zasazený v přímořské rovinaté pláni pod modrým nebem s rozfoukanými oblaky.

Tento projekt byl zahájen formou soutěže. Investor vypsal výběrové řízení, z něhož vzešel vítězně návrh architektonického ateliéru Gabriel Montañés arquitecto. Hlavní koncepce stavby se od té doby nezměnila. Byl navržen dům určený dvěma horizontálními deskami s vpravdě velkorysými rozměry – délkou 42 metrů a vnitřní světlou výškou tři metry.

Dům ve středomořské krajině 01
Dům ve středomořské krajině 02
Dům ve středomořské krajině 03
Dům ve středomořské krajině 04
Dům ve středomořské krajině 05
Dům ve středomořské krajině 06
Dům ve středomořské krajině 07
Dům ve středomořské krajině 08

Dostatek světla a čerstvý vzduch

V objektu jsou dvě samostatné bytové jednotky oddělené patiem, které slouží též k prosvětlení vnitřního prostoru a současně podporuje cirkulaci vzduchu, a tedy přispívá k přirozenému provětrávání interiéru.

Díky rozměrům a celkové orientaci pozemku bylo možné umístit denní zóny v domě tak, aby byly všechny obytné místnosti otevřené k jihu do zahrady, severním směrem jsou pak situovány místnosti s malými okenními otvory – technické zázemí a koupelny. Hlavním bodem zadání bylo též oddělení hlavních obytných prostor od části vyhrazené pro hosty.

Dům ve středomořské krajině 08

Chytré umístění v krajině

Důležité bylo také zajištění soukromí obyvatel domu. Aby byl interiér chráněn před pohledy zvenčí, je fasáda zapuštěna hlouběji do dispozice stavby díky přesahu střechy, rovněž úroveň podlahy i bazénu je navržena, co nejníže to bylo možné.

Plavecký bazén je navíc přechodovým prvkem mezi interiérem a zahradou, která se pozvolna mění ve středomořskou volnou krajinu. Tento vjem je podpořen i bílou barvou, přirozenými odstíny dřeva a kamene, pohledovým betonem, dřevěnými obklady a sklem, barvami a materiály, které se vyskytují na fasádě domu.

Stavba je z poloviny podsklepena, v suterénu je umístěna čtyřicetitunová retenční nádrž pro akumulaci dešťové vody. Nedílnou součástí vybavení jsou rovněž sofistikované technologie, jež umožňují dům maximálně otevřít do exteriéru, a nebo ho naopak v době, kdy není používán, pomocí posuvných okenic uzavřít jako bunkr.

Dům ve středomořské krajině 03

Základní údaje:
Architekt: Gabriel Montañés arquitecto
Lokace: Binidalí, Sant Lluís, Menorca
Projekt: Obras Loga S.A.
Rozpočet: Rafael Mus y Amílcar Seguí
Fotograf: Adrià Goula
Text: Daniela Bartošová