Dům ve středomořské krajině

Středomoří máme spojeno s bohatou sluneční lázní, čerstvým větříkem vanoucím od moře, bílou barvou i světlými odstíny přírodního kamene, s nimiž ladí a kontrastuje zároveň střídmá i bohatá květena. A tyto atributy nese i dům zasazený v přímořské rovinaté pláni pod modrým nebem s rozfoukanými oblaky.

Tento projekt byl zahájen formou soutěže. Investor vypsal výběrové řízení, z něhož vzešel vítězně návrh architektonického ateliéru Gabriel Montañés arquitecto. Hlavní koncepce stavby se od té doby nezměnila. Byl navržen dům určený dvěma horizontálními deskami s vpravdě velkorysými rozměry – délkou 42 metrů a vnitřní světlou výškou tři metry.

Dostatek světla a čerstvý vzduch

V objektu jsou dvě samostatné bytové jednotky oddělené patiem, které slouží též k prosvětlení vnitřního prostoru a současně podporuje cirkulaci vzduchu, a tedy přispívá k přirozenému provětrávání interiéru.

Díky rozměrům a celkové orientaci pozemku bylo možné umístit denní zóny v domě tak, aby byly všechny obytné místnosti otevřené k jihu do zahrady, severním směrem jsou pak situovány místnosti s malými okenními otvory – technické zázemí a koupelny. Hlavním bodem zadání bylo též oddělení hlavních obytných prostor od části vyhrazené pro hosty.

Dům ve středomořské krajině 08

Chytré umístění v krajině

Důležité bylo také zajištění soukromí obyvatel domu. Aby byl interiér chráněn před pohledy zvenčí, je fasáda zapuštěna hlouběji do dispozice stavby díky přesahu střechy, rovněž úroveň podlahy i bazénu je navržena, co nejníže to bylo možné.

Plavecký bazén je navíc přechodovým prvkem mezi interiérem a zahradou, která se pozvolna mění ve středomořskou volnou krajinu. Tento vjem je podpořen i bílou barvou, přirozenými odstíny dřeva a kamene, pohledovým betonem, dřevěnými obklady a sklem, barvami a materiály, které se vyskytují na fasádě domu.

Stavba je z poloviny podsklepena, v suterénu je umístěna čtyřicetitunová retenční nádrž pro akumulaci dešťové vody. Nedílnou součástí vybavení jsou rovněž sofistikované technologie, jež umožňují dům maximálně otevřít do exteriéru, a nebo ho naopak v době, kdy není používán, pomocí posuvných okenic uzavřít jako bunkr.

Dům ve středomořské krajině 03

Základní údaje:
Architekt: Gabriel Montañés arquitecto
Lokace: Binidalí, Sant Lluís, Menorca
Projekt: Obras Loga S.A.
Rozpočet: Rafael Mus y Amílcar Seguí
Fotograf: Adrià Goula
Text: Daniela Bartošová