Rodinný dům Praha Jinonice 13
Galerie(28)

Minimalismus jako ideální řešení

Potenciální stavebníci narazí občas při hledání vhodné parcely či staršího domu k přestavbě na objekt, který jako by se vymykal klasické představě o bydlení. V průběhu času se jeho základní koncept změnil postupnými přístavbami a úpravami na stavbu postrádající řád a smysl. Jeho přeměna v dispozičně i koncepčně funkční stavbu bývá náročná a vyžaduje zkušenosti a odbornou invenci.

Rodinný dům s osudem podobným výše popsanému našli stavebníci v Jinonicích, přesněji v části s původní zástavbou. „Úzká ulice s částečně dochovaným ospalým charakterem starých Jinonic se v jednom místě rozevírá v plácek se studní,“ osvětluje situaci architekt Jiří Weinzettl z Atelieru 111 architekti.

„V jeho čele stál opuštěný dům, hmotový slepenec, jehož pozdější neuvážené přístavby převyšovaly původní přízemní objekt. Soubor těchto drobných stavení, vyskládaných ve svažité zahradě, se nacházel ve velmi zanedbaném, neobyvatelném stavu.“

Rodinný dům Praha Jinonice 01
Rodinný dům Praha Jinonice 02
Rodinný dům Praha Jinonice 03
Rodinný dům Praha Jinonice 04
Rodinný dům Praha Jinonice 05
Rodinný dům Praha Jinonice 06
Rodinný dům Praha Jinonice 07
Rodinný dům Praha Jinonice 08

Původní část jako vstupní brána

Majitelé si architektonický ateliér vybrali na základě soukromého výběrového řízení. Oslovili více studií, avšak návrh Atelieru 111 architekti se jim líbil nejvíce. Architektům pak nechali volné ruce, určili pouze požadované místnosti a návaznosti.

Po pečlivém zvážení všech možností byla nakonec v návrhu ponechána pouze nejstarší část stavby obrácená do ulice. Ta se stala vstupní zónou, jíž lze vystoupat do hlavního obytného podlaží, situovaného ve dvou nových objektech.

Rodinný dům Praha Jinonice 17

S citem pro harmonický celek

Vzhledem k tomu, že jde o svažitou parcelu, jsou nově navržené části stavby umístěné výše, než původní hmota. V nejvyšším podlaží mají své soukromí děti a všechny obytné místnosti včetně dětských podkrovních pokojů navazují s výhodou přímo na prosluněnou svažitou zahradu. Dům navíc tvoří přirozenou bariéru oproti uliční části.

Starou část s novou přístavbou z vnějšku opticky propojuje v jeden celek jednotná barevnost štukové omítky i střešní tašky. „V domě převládají přírodní materiály, zejména dřevo,“ pokračuje Jiří Weinzettl. „Fasáda domu je tradiční bílá štuková a na střeše je režná pálená krytina. Jedná se o materiály nám blízké a hlavně charakteristické v našich zeměpisných šířkách.“

Stáří jednotlivých částí domu ponechali autoři záměrně patrné v detailech – s původním tvaroslovím lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí.

Rodinný dům Praha Jinonice 12

Základní údaje:
Lokalita: Praha Jinonice
Návrh: Atelier 111 architekti s.r.o., www.atelier111.cz
Autor: Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová
Projekt: Michal Hamada
Užitná plocha: 318 m2
Zastavěná plocha: 193 m2
Projekt: 2016
Realizace: 2019
Foto: Jakub Skokan, Martin Tůma, BoysPlayNice, www.boysplaynice.com
Text: Daniela Bartošová