Novostavba s kouzlem tradice

„Rekonstrukce či novostavba, to je, oč tu běží.“ Při plánování rodinného bydlení řeší mnozí budoucí stavebníci často právě toto dilema. Zvláště pokud na pozemku, jejž mají k dispozici, již nějaká původní budova stojí. Představa modernizace starého v nové je přece tak romantická a lákavá…

Někdy však nelze původní objekt zmodernizovat a nezbývá než částečná či úplná demolice. Ani tak však není nutné vzdát se romantické představy bydlení v duchu tradičního uspořádání. Tak jako v tomto případě, kdy měli majitelé k dispozici pozemek se starým domem a stodolou.

Uvažovali o rekonstrukci obytného stavení tak, aby nabídlo současné komfortní bydlení pro rodinu. Z důvodu osobních i pracovních vazeb přizvali ke spolupráci ateliér 3+1 architekti.

„Původní dům, ačkoliv plný kouzel, byl svým uspořádáním, konstrukcí a materiály natolik pevně definován,“ vysvětluje Pavel Plánička, „že jsme ho pro náš záměr neuměli smysluplně „přeložit“ standardní rekonstrukcí. Navrhli jsme proto dům nový, následujíc přitom pozičně a měřítkem přesvědčivé historické uspořádání lípa/dům/stodola.“

Novostavba s kouzlem tradice 01
Novostavba s kouzlem tradice 02
Novostavba s kouzlem tradice 03
Novostavba s kouzlem tradice 04
Novostavba s kouzlem tradice 05
Novostavba s kouzlem tradice 06
Novostavba s kouzlem tradice 07
Novostavba s kouzlem tradice 08

Nový dům s respektem ke starému

Během několika měsíců tedy vznikl za oboustranného porozumění návrh domu sice zcela nového, ale respektujícího původní stavbu nejen v principu konstrukce, ale i pokud šlo o použité materiály. V souladu s objemem a proporcemi podobnými původnímu domu zachovali architekti koncept zděného přízemí a dřevěného patra.

Sice poetickou, ale stále vlhkou předchozí stavbu s masivními pískovcovými stěnami a malými a tmavými místnostmi nahradil nový dům se sedlovou střechou a černou dřevěnou fasádou, podobnou plášti stávající stodoly. Obě sousedící stavby tak vytvářejí klidný a harmonický celek v jakémkoli ročním období.

Novostavba s kouzlem tradice 28

Díky zastřešení prostoru mezi stodolou a domem došlo k optickému i faktickému vzájemnému propojení obou hmot, do vzniklého závětří byl s výhodou přesunut vstup do domu, původně umístěný do boční fasády v jihovýchodním směru.

Tam, mezi lípou a domem, nyní naopak vzniklo prostranství vhodné pro hry dětí i posezení dospělých. Prostřednictvím velkých prosklených ploch navíc dům na této straně přirozeně propojuje svou denní interiérovou část se zahradou.

Ačkoliv vznikl zcela nový dům, je zároveň docela jistě rekonstrukcí, neboť základem návrhu se stala vědomá návaznost na původní stavbu, která tak existuje v novostavbě i nadále. A vzhledem k tomu, že stavebník je sběratel, zdobí dům i přilehlé prostory stále nové artefakty, které se postupně stávají jeho svěží součástí.

Novostavba s kouzlem tradice 13

Názor architektů:

Na nějaké hlubší shrnutí je příliš brzy, stavebníci v domě bydlí zhruba rok, chybí tedy delší prověření časem a odstup. Těší nás však, že dům včetně jeho obyvatel rychle, plynule a nenásilně zapadl do struktury stávající obce.

Základní údaje:
Autor: 3+1 architekti
Projekt: 2015
Realizace: 2019
Užitná plocha: 190 m2
Zastavěná plocha: 128 m2
Plocha pozemku: 2850 m2
Obestavěný prostor: 800 m3
Foto: Pavel Plánička
Text: Daniela Bartošová