Dům Ve Skrejši: Poetické obydlí se stalo součástí lesa

Navrhnout a realizovat projekt rodinného domu, který je plně funkční, zasazený do krajiny a přitom nic nepředstírá, je dnes velké umění. Dům v lese (nebo podle své polohy přezdívaný rovněž Dům Ve Skrejši) takový naštěstí je.

Jeho do dvou objektů dělená stavba vzdává hold svému umístění, sází na skandinávskou jednoduchost a nenáročné provedení stavby ve svahu, i na kvalitu léty prověřených materiálů. A je celý velmi příhodně skrytý v lese, což jeho obyvatelé jistě ocení.

Výhody a omezení, plynoucí z umístění budoucí stavby, jsou vždy provázány systémem trade-off. Chcete-li směny. Pokud si zvolíte parcelu, kde topografii terénu vyhladíte bagry do roviny a vyklučíte z kořenů veškerou vegetaci, získáte ideální prostor pro dokonalé vlastní rozplánování. Budete mít všechno tam, kde sami potřebujete.

Protipólem tohoto přístupu je tolerance a respekt k prostředí, při němž necháte vzrostlé stromy stát, a do terénu invazivně nezasáhnete. Což vás v průběhu plánování bude silně omezovat, a složky živého i neživého prostředí budou projekt neustále ovlivňovat. Zdálo by se, že první představený přístup je tedy příhodnější, praktičtější. Tehdy ale nazrává čas na směnu, trade-off.

Stačí ponechat les

Když totiž ponecháte původní stromy stát, protože jste jim přizpůsobili svůj projekt, po realizaci máte chlad a stín. Přirozenou a přírodní klimatizaci, okamžitě. Máte dokonalou zahradu hned za okny. V netknutém prostředí nemusíte čekat celé dekády, než se dům skryje pod jejich korunami.

Nemusíte pracně vytvářet zdání harmonie s okolím, protože ji už máte. I když tedy přináší varianta s větší tolerancí výraznější omezení pro plánování, v konečném součtu vyjdete s takovým projektem možná lépe.

V případě Domu v lese byla původní ambice investora, a to umožnit obydlí splynout s prostředím, dosažena hned v moment dokončení stavby. A to se cení.

refuel 131 Skrejs Kamil Saliba 13 min
Dům Ve Skrejši | Zdroj: Kamil Saliba

Bydlení pod korunami stromů

Investor přitom spolu s architekty ze studia refuel nemusel předlouze přemýšlet o tom, kterou cestou realizace se vydá. Byl si vědom toho, že hodnota parcely vychází z toho, že se nachází v místech, kde se okrajové partie předměstí Brna mění z vesnic na chatařský venkov. A kde je tedy akcent na přírodu logicky nadřazen požadavkům městského sterilního komfortu.

Mírně svažitý pozemek, k jihu exponovaný, předjímal nutnost zástinu a tím i ponechání stromovité vegetace. Proto bylo zřejmé, že stavba za svůj kryt vezme háj borovic. Svah, směřující k malé říčce, Rakovci, také orientoval osu výhledů z budoucí domácnosti. Teď jen, jak to sestavit dohromady.

refuel 131 Skrejs Kamil Saliba 28
Dům Ve Skrejši | Zdroj: Kamil Saliba

Tým studia refuel se po zvážení rozhodl rozdělit zamýšlený dům do dvou částí. Objektu s technického určení a objektu ryze obytného. Přičemž první část může z odstupu využít blízkosti dopravní komunikace, a sloužit současně jako garáž (a také dílna), zatímco obytný prostor může být plně vyhrazen potřebám lidí.

Programové členění přitom vychází z dispozic svahu: vstupní podlaží je přístupno zádveřím, na nějž navazuje šatna, pracovna a ložnice s koupelnami.

Dále po jednoramenném schodišti scházíme do otevřeného obytného prostoru v prvním nadzemním podlaží. Zde jsou provozy seřazeny podle míry exponovanosti a frekvence využití. Prim má kuchyně, na ni navazuje jídelna, sezení u krbu a malý salónek. Parter je volný, dělený pouze nábytkem, s výjimkou vsazeného „bloku“ pro hygienické zázemí.

refuel 131 Skrejs Kamil Saliba 24
Dům Ve Skrejši | Zdroj: Kamil Saliba

Příroda je nejlepší investicí do budoucna

Z hlediska materiálového řešení je dvou-stavba uchopena jako kombinace vnější dřevěné fasády, zpod které vystupuje pohledový beton.

Od partnerů ASB

Dřevo i beton přitom pronikají celým interiérem. Napojení vnitřního a vnějšího prostředí tu velmi intenzivně zprostředkovává prosklená část přízemí, vytvořená z černých hliníkových posuvných portálů.

Podlahou je kamenná z břidlice s příměsí oxidů železa, podhled stropu nad prvním nadzemním podlaží z dřevěných lamel je pak analogií obkladu fasády.

Výsledkem je upřímné ztvárnění domu v lese, který vyniká kouzelnou atmosférou. Protože se jeho majitel rozhodl, že zachování okolní krajiny je pro kvalitu bydlení do budoucna lepší investicí.

Dům v lese / Dům Ve Skrejši

Lokalizace: Skrejš, Mokrá Hora, Brno, Česká republika
Architektonické studio: refuel
Vedoucí projektu: Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Libor Šupler
Realizace: 2020
Investor: soukromá osoba

Radomír Dohnal