Flow House

Flow House: Dům, kde čas plyne pomaleji

Polootevřený a přesto ve svých rysech kompaktní, kryjící se zelenou střechou k nenápadnosti a přitom nepopiratelně objemný. Každá snaha podchytit Flow House, autorský projekt architektů z ateliéru Platforma Architekti, nějakým zobecňujícím popisem, zkrátka proteče mezi prsty. Nestaví …
Dům v Lanškrouně

Dům v Lanškrouně má zahradu naproti každému oknu

Není to dům, jaký by byl v Česku běžně k vidění. Už provedením své čelní fasády evokuje dojem spíše nějaké překomponované přístavby, translucentní dvougaráže stojící vedle rodinných domů v řadové zástavbě. A přece je samostatným a plnocenným domem. …
Víkendový dům v Bukovanech

Novostavba v objetí dvora historického domu

Vsadit prvek novostavby rodinného domu do vnitřního dvora památkově chráněné budovy není nic snadného. Architekti v tomto případě dokázali skvěle vyvážit poptávku po moderním bydlení, které ladí a nenarušuje své historicky hodnotné okolí.
Dům Zadní Třebaň

Dům ve starém sadu splývá s okolím

Dřevostavba, adaptující pro konzervaci fasády tradiční prvek japonského stavitelství a teplo získávající s pomocí „moderní“ technologie výměníku vzduch/voda? V lokalitě kousek nad Berounkou to může znít nepatřičně. Můžete si ale být jistí, že tenhle rodinný dům do …
Green Village – Rodinné domy Tvoršovice

Jak se staví vesnice? Podívejte se do Tvoršovic

Postavit jeden dům? Žádný problém. Ale propojit a vepsat plošnou výstavbu nově vznikajících rodinných domů do tkaniva rázovité vesnice Středočeského kraje? To už je pořádná výzva, kde kromě umu jednotlivosti musí nastoupit pochopení rozměru splynutí …