Památník letcům 1939 - 1945 v Českých Budějovicích
Galerie(11)

Památník letcům 1939 – 1945 v Českých Budějovicích

Pietní místo, které by uctilo památku letců bojujících za naši svobodu ve 2. světové válce, má vzniknout na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Do architektonické soutěže bylo přihlášeno celkem 54 návrhů. Ten vítězný od H3T Architekti se nechal inspirovat soustřednými kruhy znaku Royal Air Force (RAF), kde většina letců bojovala.

Porota tento návrh vybrala nejen pro jeho soudobý výtvarný a architektonický výraz, ale zároveň pro jeho jasné a flexibilní urbanistické řešení. Hlavní iniciátor celé akce Vladimír Vopalecký přesto s návrhem není příliš spokojen. Dle jeho představ a představ některých válečných veteránů by měl pomník více připomínat letecký motiv.  Také Michal Škoda, člen poroty a kurátor Domu umění, doporučil městské radě, aby se památník nestavěl, přestože byl přesvědčen, že vyhrál nejlepší návrh. Problém vidí v nešťastné lokalitě, kterou pro stavbu památníku město zvolilo. Město vyhradilo na Památník letcům jeden milion korun a materiál o jednacím řízení se má dle primátora města České Budějovice dostat na stůl radním už tento měsíc.

Architektonická soutěž na památník letcům – 1. místo
Autoři: Ing. arch. Eugen Řehoř, Jitka Pucandlová, Štěpán Řehoř, MgA. Vít Šimek
Architektura
„Průvodním motivem návrhu jsou soustředné kruhy. Forma tedy přímo odkazuje ke znaku RAF (kde většina letců bojovala). Nízký válec je zasazen měkce do terénu. Působí tajemně, avšak nikoliv pateticky. Nabízí tajemství, nabádá kolemjdoucí k nahlédnutí. Na vnějším plášti je umístěno jméno památníku, které může být podpořeno umělým nočním osvětlením. Vnitřní kuželový prostor je vyplněn soustřednými kružnicemi, které tvoří jména všech letců bojujících v druhé světové válce po boku spojenců za osvobození vlasti. Ovšem nejdůležitějším momentem našeho návrhu je zrcadlení oblohy na vodní hladině ve střední části památníku. Tvar je navržen tak, aby návštěvník při pohledu do nitra objektu viděl na vodní hladině pouze nebe. Nebe jako esenci letectví, jako lásku všech letců, jako fenomén, který nemá obdoby. Pieta je naplněna – návštěvník pokorně klopí zrak, avšak vidí nebe – vzhlíží k oblakům – k nebi samému.“

Materiálové a technologické řešení
„Materiál památníku odpovídá situaci. Je trvanlivý, technický a elegantní. Jedná se o chemicky zkorodovaný plech – ten tvoří tělo objektu a reliéfní jména všech českých letců bojujících za druhé světové války za osvobození. Památník je založen na železobetonovém základu. Hmota památníku je svařena z ocelových plechů tloušťky cca 5mm. Jména letců budou vyřezána pravděpodobně laserem nebo vodním paprskem. Všechna jména budou po písmenu skládána a přivařována k tělu památníku. Konkrétní podoba technologie je třeba dále upřesnit po konzultacích. Vodní plocha bude napojena na filtrační a cirkulační zařízení. To si žádá napojení objektu na vodovodní řád a přípojku elektrické energie. Osvětlení je uvažováno pouze ve venkovní části památníku, a to variantě buď po obvodu celého válce a nebo pouze v místě s nápisem.

2. místo, Ing. arch. Michal Nohejl, Ing. Pavel Jahelka

3. místo, Ing. akad. arch. Daniela Fenclová, Marek Nosek, Josef Odvárka, David Fryml

-vb-
zdroj: c-budejovice.cz