Galerie(3)

Dřevostavba pro 650 studentů projektovaná v BIM

Dřevo jako obnovitelná surovina má velký potenciál pro udržitelnou výstavbu a je obzvláště pozoruhodným stavebním materiálem díky svému všestrannému architektonickému využití. Když se plánování objektu propojí navíc s projektováním v BIM, běží celý proces projekce i výstavby velmi hladce a rychle.

BOKU Wien DELTA Group pohledovy beton schodiste 5714

Zatímco v Čechách čelí dřevostavby mnohým omezením, co se týče statiky objektu a protipožární bezpečnosti, v sousedním Rakousku jsou s využitím dřeva jako stavebního materiálu mnohem dál a mohou vznikat inspirativní objekty jako je BOKU Wien.

Nová dřevěná budova pro Univerzitu přírodních zdrojů a aplikovaných přírodních věd byla postavena s citem ke klimatu a ve velmi krátké době. Dům Ilse Wallentinové, obklopený ze dvou stran zelení, je toho viditelným důkazem.

Rastr fasády z neopracovaného dřeva dělá z budovy výrazný symbol

Když přijdete na adresu Peter-Jordan-Strasse 82 a hledáte průmyslově vyprodukovanou dřevostavbu nemůžete ji minout. Je nepřehlédnutelnou dominantou ve svém okolí. Jako první vnímáte neopracované dřevo, které tvoří fasádu budovy spolu s rozsáhlými okny.

Dominantní prosklená plocha při slunném dni, jako byl ten náš v den obhlídky projektu, působí jako zrcadlo, jež je odrazem i obrazem nálady na nebi.

Zdroj: Marcela Kolářová

Při vstupu do budovy na Vás dýchne interiér, do kterého by se mnozí z nás chtěli vrátit s myšlenkou zopakování si studentských let a možnosti užít si luxus vzdušných velkých místností, útulnosti dřevěného interiéru spojeného s pohledovým betonem, dostatku denního světla a čerstvého vzduchu.

Celou nostalgickou atmosféru doplní mírně spěchající studenti z jedné přednáškové místnosti do druhé a všudypřítomné ticho ke kterému nabádají cedulky s nápisem „Bitte Ruhe.“

Dřevěné povrchy a velká okna

Dřevěný interiér a světlé místnosti vytvářejí přátelské prostředí nabádající k učení a práci. Navíc mnohé posluchárny, studovny a kanceláře nabízí výhled do zeleně. Velmi příjemné jsou i nenápadné prostory u oken, široké parapety přibližně 50 cm nad zemí, jež vytváří jakési lavičky, ve kterých jsou vedeny veškeré instalace.

Díky dřevěnému obkladu nabízí příjemný prostor pro odložení si drobností či posazení se v případě, že potřebujete být chvíli mimo kolektiv nebo si jen krátíte chvíli čekáním na další studijní program.

Přednášková místnost, zde jsou vidět zmíněné široké parapety | Zdroj: Florian Voggeneder

BIM jako nositel hladké logistiky a extrémně rychlé realizace

Při plánování a výstavbě použila DELTA Group v roli generálního projektanta nejmodernější digitální technologie. Například pro celkový proces projektování a plánování byl vytvořen ucelený BIM model, který byl použit i při výrobě jednotlivých dřevěných prvků. Detailní vyladění předaných dat díky BIMu umožnilo krátké fáze zpracování a rychlou výrobu prefabrikovaných dřevěných dílců včetně promyšlené logistiky.

Koncept JUST IN TIME zkrátil dobu výstavby na 18 měsíců

Celková doba výstavby trvala 18 měsíců. Z toho práce na železobetonových konstrukcích představovala cirka 21 týdnů, dřevěná konstrukce 8 týdnů, fasáda cca 11 týdnů.

„Na stavební práce včetně dokončení obálky budovy bylo zapotřebí 26 kalendářních týdnů, tj. přibližně 6 měsíců. Aby bylo možné práce provádět postupně a v rámci smluveného harmonogramu stavby, bylo nutné koordinované plánování se zákazníkem a odbornými projektanty. Zásadní bylo včasné plánování výroby dřevěných komponentů, což byl i případ tohoto projektu. Aby bylo možné práce provádět postupně a v rámci stavebního harmonogramu, bylo nutné předem naplánovat výrobu dřevěných dílů a logistickou koncepci“ upřesnil projektový manager Aron Grudnik.

Dodávka dřevěných prefabrikovaných dílů a montáže na stavbě do předem definovaných pozic byly provedeny v režimu „JUST IN TIME“. Komponenty dorazily na staveniště zabalené v ochranné fólii a byly okamžitě usazeny do těchto připravených pozic. To znamená, že nebylo třeba žádného dalšího úložného prostoru, což bylo vzhledem k blízkosti stávajících budov velmi užitečné.

Dřevěné komponenty a systém výroby a logistiky společnosti Stora Enso umožnily udržet přehled o dodávkách materiálu, v jakém pořadí se budou na stavbě pohybovat a postupně instalovat.

Ochranná opatření na staveništi

V době ukončení hrubé stavby bylo hotovo přibližně 70 % viditelných povrchů (pohledový beton a dřevo). Pro zachování vysoké kvality povrchu dbala DELTA Group už od počátku prací na dodržování ochranných opatření a také byla třeba osvěta zaměstnanců na staveništi.

Dřevostavba s 78procentním podílem dřeva

Tato inspirativní dřevostavba byla navržena jako nízkoenergetická budova a přispívá k ochraně klimatu nízkými emisemi CO2 během výstavby a užívání. Ve 4 nadzemních podlažích je podíl dřeva přibližně 78 %. Na konstrukci byl použit lepený dřevěný trám na sloupy a nosníky a křížem lepené dřevěné desky na stropy.

Zdroj: Marcela Kolářová

Proč volit pro stavbu obnovitelné suroviny jako je dřevo?

Kdybychom měli zhodnotit využití dřeva pro výstavbu této budovy v číslech došli bychom k závěru, že na celý projekt bylo použito přibližně 1000 m3 dřeva. 1 m3 lepeného lamelového dřeva odpovídá potřebě přibližně 2,6 stromů. 1000 m3 lepeného lamelového dřeva tedy odpovídá přibližně 2600 stromům.

V rakouských lesích ročně znovu vyroste 30 milionů m3 dřeva, což odpovídá 1 m3 za sekundu. V případě projektu udržitelné dřevostavby to odpovídá množství dřeva, které v malé zemi, jako je Rakousko, vyroste za 17 minut. Díky nové dřevěné konstrukci se dlouhodobě váže přibližně 1000 tun CO2 a zároveň rostou nové stromy, které opět aktivně odstraňují CO2.

Energetická bilance Klimaaktiv-Gold status

Potřeba tepla na vytápění je 21,5 kwh/m² a energetická bilance odpovídá bilanci nízkoenergetického domu. Vytápění zajišťuje dálkové vytápění a o komfortní odvod tepla se stará topná a chladicí stěrka. Seminární centrum a knihovna jsou vybaveny mechanickou ventilací, která rovněž zvlhčuje a odvlhčuje vzduch.

Pasivní opatření proti přehřívání v létě představují venkovní rolety pro vnější ochranu proti slunci, zatímco aktivní opatření zahrnují chlazení s rozvody v podlahách.

Zdroj: Marcela Kolářová

Mnohá ocenění

Projekt budovy Ilse Wallentin Haus pro cirka 650 studentů, který je součástí univerzitních budov BOKU Wien je držitelem certifikátu Klima:aktiv se statusem GOLD a za svou udržitelnost získal ocenění GBB Award 2020 a Gebaut Award 2020.

Velký význam při plánování měly nejen ekologické aspekty, ale také ekonomické aspekty související s náklady po celý životní cyklus. Tento objekt patří mezi průkopníky v oboru z pohledu vysokého nasazení dřeva jako stavebního materiálu a je rozhodně významnou evropskou inspirací pro ostatní budovy v oblasti veřejné sféry či industriálu. Více na téma udržitelné výstavby si můžete přečíst ZDE.

Investor
Bundesimmobiliengesellschaft

Základní údaje
Stavební náklady: 10 mil. EUR
Doba trvání projektu: 01/2018 – 09/2020
Zahájení výstavby: 03/2019
Prostory:

  • Celková podlahová plocha: 4.950 m2
  • Hrubý kubický obsah kanceláře: 19.500 m3
  • Čistá podlahová plocha: 3.000 m2
  • Technická plocha: 340 m2
  • Dopravní plocha: 940 m2

Činnosti DELTA Group

  • Generální projektant
  • Projektový management
  • Management a příprava výběrového řízení
  • Plánování a koordinace staveniště
  • Spolu s ARGE s SWAP Architects DELTA jako generální projektant: architektura, statika, služby ve stavebnictví, fyzika budov, požární ochrana

Projekt BOKU Wien je realizován na základě architektonické soutěže
Vítěz: pracovní skupina DELTA Group a SWAP Architects

Zdroj: PR článek projekční kanceláře DELTA Group ČR, Mgr. Marcela Kolářová
Foto: Florian Voggeneder, Marcela Kolářová