Nová bratislavská Nemocnice Bory: Dílo intuitivní jako iPhone

Dutch Health Architects a AT26 Architects vytvořili nemocnici nové generace, která kombinuje kvalitní architekturu a design s nejmodernějšími technologiemi pro maximální komfort návštěvníků. Historicky největší soukromá investice do slovenského zdravotnictví je od začátku dubna v ostrém provozu.

Nemocnice Bory – Penta Hospitals otevřela své brány. Architektonický ráz budovy, její dispoziční řešení, provozní řešení i exteriér vytvořili nizozemští architekti ze studia DUTCH HEALTH ARCHITECTS (dále jen DHA). Interiér nejmodernější nemocnice na Slovensku, respektive všechny její části přístupné pacientům, jsou dílem slovenského architektonického studia AT26 Architects – Branislava Loskota, Petera Kukučky a Jaroslava Takáče (dále jen AT26).

Zástupci Nemocnice Bory – Penta Hospitals tvrdí, že „nemocnice bude poskytovat plánovanou i akutní zdravotní péči na nejvyšší evropské úrovni“. Navíc v “ léčivém prostředí“, které je maximálně funkční a pohodlné zejména pro pacienty.

„Architekturu díla vnímám především skrze její přidanou hodnotu ve vztahu k personálu a pacientům. Jejím úkolem je je po všech stránkách podporovat, nevytvářet překážky a umožnit procesní řešení, která zlepší možnosti poskytování zdravotní péče. Má odvést pozornost návštěvníka od podvědomě očekávaného stresu z pobytu v nemocničním prostředí,“ říká Jana Dusemundová, projektová manažerka výstavby/interiéru.

„Myslím, že nemocniční prostředí má nejen léčit, ale sekundárně pomáhat formovat naši citlivost na vnímání prostoru, a je zcela jedno, zda se zde léčíme, nebo pracujeme. Spolupráce s interiérovými architekty pro mě měla vysokou přidanou hodnotu a jsem upřímně rád, že se mi podařilo převést návrh interiéru do reality a zhmotnit tak představy autorů,“ dodává Dusemund.

Rytmické střídání

Samotná budova je součástí rozvíjející se čtvrti Bory na severozápadním okraji Bratislavy. Při příchodu vás upoutá jakousi nenásilnou impozantností. Možná svým umístěním na kopci, možná spíše svou fasádou. Na opláštění nemocnice bylo použito přibližně 4 150 kusů unikátních 3D prvků z kompozitního materiálu „bond“.

„Fasáda svým stupňovitým členěním a rytmickým střídáním tmavých a světlých ploch umocňuje pocit jedinečnosti,“ říká hlavní manažer projektu nemocnice Vladimír Kumičák. Její celková plocha činí přibližně 11 500 m2.

Nemocnice Bory
Nemocnice Bory | Zdroj: Miro Pochyba

Bohaté prosklení a spousta zeleně

Půdorys nemocnice má tvar hřebene se čtyřmi zuby na každé straně. Budova má pět podlaží, rozlohu 53 tisíc m² a propracovanou dispozici pro oddělení logistických toků. Práce společnosti DHA odráží klíčové ambice, jako je orientace na pacienta, ekonomická udržitelnost a funkční flexibilita.

Tyto atributy se odrážejí v protáhlém tvaru budovy s centrálním bulvárem pro efektivní logistiku a bohatě prosklenými fasádami pro optimální výhled ze všech chodeb a místností, navíc s přístupem denního světla, které sahá až do 1. patra, kde se nachází onkologické oddělení.

DHA koncipovala nemocnici s důrazem na maximální přísun denního světla nejen do pokojů, ale i na jednotlivá oddělení nebo do čekáren. Právě v těchto prostorách hrají atria plná zeleně velmi pozitivní roli.

Elegantní kombinace estetiky a funkčnosti

V okamžiku dispozičního a provozního dokončení budovy vstoupilo do procesu architektonické studio AT26. Hlavní myšlenkou interiéru je skloubení estetiky a funkce, což u tak rozsáhlého a technicky náročného díla není snadný úkol.

„Naším úkolem bylo vytvořit funkční a na dotek příjemnější design. Koncept, který by budovu oživil nejen barevně, ale také využil funkčnost barev pro přehlednost. Zároveň by zlepšil zážitek z nemocnice pro každého návštěvníka, pacienta i zaměstnance,“ vysvětluje filozofii návrhu architekt Peter Kukučka (AT26).

Nemocnice Bory
Nemocnice Bory | Zdroj: Miro Pochyba

Zdvořilý a uklidňující interiér

Slovenské státní nemocnice jsou tím proslulé. Ponurá atmosféra, nepříjemný personál na recepci (čest výjimkám), nefunkční toalety, nulový pocit intimity, kruté ranní vstávání, při kterém se ve dveřích objeví uklízečka s odérem, který si mnozí pamatují dlouho poté.

„Věděli jsme, že celá nemocnice musí dobře fungovat pro všechny pacienty, i pro ty s omezenou schopností pohybu a orientace, a samozřejmě pro lékaře a personál. Musí být přívětivá, pohodlná a přehledná. Pacienti i personál, i když je to zvláštní srovnání, by se měli cítit jako doma, co nejpohodlněji a bez stresu z nemocničního prostředí nebo úkonů,“ říká architekt Branislav Loskot (AT26).

Architekti proto v interiéru sáhli po vzájemně sladěných barvách zemitých, tlumených, pastelových odstínech, které působí přívětivě a uklidňujícím dojmem.

Nemocnice Bory
Nemocnice Bory | Zdroj: Miro Pochyba

Zdvořilý a uklidňující interiér

Naše státní nemocnice dobře známe. Ponurá atmosféra, nepříjemný personál na recepci (čest výjimkám), nefunkční toalety, nulový pocit intimity, kruté ranní vstávání, při kterém se ve dveřích objeví uklízečka s odérem, který si pamatujete ještě teď.

„Věděli jsme, že celá nemocnice musí dobře fungovat pro všechny pacienty, i pro ty s omezenou schopností pohybu a orientace, a samozřejmě pro lékaře a personál. Musí být přívětivá, pohodlná a přehledná. Pacienti i personál, i když je to zvláštní srovnání, by se měli cítit jako doma, co nejpohodlněji a bez stresu z nemocničního prostředí nebo úkonů,“ říká architekt Branislav Loskot (AT26).

Architekti proto v interiéru sáhli po vzájemně sladěných barvách zemitých, tlumených, pastelových odstínech, které působí přívětivě a uklidňujícím dojmem.

Nemocnice Bory
Nemocnice Bory | Zdroj: Miro Pochyba

Vícerozměrná barevnost

Barvy však mají i další myšlenkový rozměr. „V zadání šlo především o vytvoření jasného a srozumitelného orientačního systému, vysokého komfortu pro návštěvníky a pacienty, přehlednosti a psychické pohody. Prostředí je monochromatické a barva se objevuje jen v určitých částech interiéru,“ vysvětluje Kukučka.

„Proto jsme zvolili koncept, v němž jsme jednotlivá pracoviště jasně barevně odlišili. Jednotlivým oddělením je přiřazena vlastní barva. Pro orientaci jsme zde také vytvořili systém, aby se návštěvník v místnosti velmi snadno orientoval,“ dodává Takáč.

Kromě estetického hlediska tak plní především orientační funkci. Díky barevnému schématu jsou jednotlivé části lépe zapamatovatelné a usnadňují orientaci v prostoru. Architekti tímto řešením dosáhli vysoké informační hodnoty, takže pacient od počátku dostává základní vizuální a snadno zapamatovatelné informace o tom, kde se které oddělení nachází.

Tyto informace jsou postupně upřesňovány různými formami. Je prokazatelné, že návštěvníci si jednotlivá oddělení snáze zapamatují podle barev. Barevné sladění a barevné rozdělení jednotlivých oddělení prochází nemocnicí především ve veřejných prostorách.

Nemocnice Bory
Nemocnice Bory |

Intuitivní navigace

Z lékařského i designového hlediska jsou další velmi důležitou součástí návrhu mimořádně přísné hygienické standardy. „Museli jsme nekompromisně podrobit normám všechny prvky, jejich materialitu. Není snadné najít typy materiálů, jejich struktury, jejich provedení, které by zároveň vyhovovaly a vypadaly solidně z architektonického hlediska,“ pokračují v rozhovoru architekti.

Příkladem jsou vinylové tapety, které architekti použili v celé nemocnici ve zvolené barevné paletě, vyhovující ve všech aspektech lékařského prostředí.

„Na začátku procesu navrhování jsme si stanovili návrh intuitivní navigace, který jsme chtěli splnit i materiálově. Každý materiál jsme museli velmi přísně hodnotit, aby byl výsledný efekt harmonický a stoprocentní ve všech ohledech. A jsme rádi, že se nám to podařilo,“ říká Kukučka. Architekti zvolili materiály, které jsou odolné, dobře se udržují, mají dlouhou životnost a zároveň navozují příjemný pocit nejen z hlediska barev, ale také z hlediska jejich textury.

Nemocnice Bory
Nemocnice Bory |

Inspirace napříč odvětvími

Nemocnice Bory bude poskytovat zdravotní péči ve více než 50 specializacích. V některých z nich má ambici být referenčním koncovým bodem pro ostatní nemocnice, a to jak v rámci vlastní sítě, tak i v celé zemi.

Od partnerů ASB

Jedná se například o specializace jako hepatobiliární chirurgie, neurochirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, intervenční radiologie a kardiologie, radiační onkologie nebo robotická chirurgie.

„Celý projektový tým, který se podílel na přípravě a výstavbě nové nemocnice, odvedl za posledních osm let neuvěřitelný kus práce. Nemocnice Bory představuje to nejlepší, co jsme se naučili v zahraničí a při úspěšné realizaci velkých investičních projektů na Slovensku. S vysokou mírou pokory se ucházíme o důvěru slovenských pacientů, pro které máme ambici poskytovat akutní i plánovanou zdravotní péči s důrazem na vysokou kvalitu, komfort a bezpečnost. To vše v podmínkách veřejného zdravotního pojištění. Věřím, že nový standard Nemocnice Bory bude v konečném důsledku inspirací pro celé slovenské zdravotnictví,“ uzavírá Ľuboš Lopatka, generální ředitel Nemocnice Bory.

Výstavba Nemocnice Bory začala v roce 2018, v listopadu 2022 získala stavba kolaudační rozhodnutí, v březnu 2023 zahájila zkušební provoz a od 3. dubna je v ostrém provozu. Dosud nejvyšší soukromá investice ve slovenském zdravotnictví si vyžádala celkem 250 milionů eur.