Obyvatelům bratislavského sídliště se usnadní život. Nové lávky navrhlo brněnské studio

Brněnské architektonické studio Peer navrhlo nové lávky na bratislavském sídlišti Petržalka. Cílem je propojit slepé rameno Dunaje s novými MHD zastávkami, které na sídlišti přibudou. Lávky by měly zároveň přispět k tomu, aby se z této lokality stala oblíbená rekreační zóna.

Sídliště Petržalka se nachází na jihu Bratislavy a přímo uprostřed něj slepé rameno Dunaje, známé jako Chorvatské rameno. Měří přes pět kilometrů a kolem celé jeho délky vede oblíbená cyklostezka. V současnosti je chodcům umožněn pouze souběžný pohyb podél obou břehů Chorvatského ramene a jen výjimečně lze přejít na druhou stranu, třeba právě k novým zastávkám MHD. To by se ale mělo brzy změnit.

Brněnské studio Peer (bývalé studio M2AU) společně se studiem AXXI přinesly nejlepší řešení trojice lávek, a to na základě veřejné soutěže. „Jako důležitou součást návrhu vnímáme ucelenou představu o nábřeží jako takovém. K návrhu jsme přistupovali koncepčně v kontextu přilehlého parku, přičemž zásadní je pro nás zachování osobitého charakteru místa – nejen za stávajícího stavu, ale i v případě jeho budoucího rozvoje,“ shodují se architekti.

Nová rekreační zóna

Nové lávky by měly nejen propojit a dotvořit oba břehy Chorvatského ramene, ale i definovat napojení na stávající a navrhovanou infrastrukturu, a vytvořit díky tomu kvalitní, funkční a esteticky zajímavé prostředí. „Lávky jsou navržené s citem k zeleni a s důrazem na přesah – nemají fungovat pouze jako přechod přes řeku, ale i jako útočiště obyvatel celé Petržalky. Šlo nám o zvelebení krajiny a usnadnění života na sídlišti,“ konstatuje architekt Daniel Struhařík.

Kolem kanálu by měla proto s postavením lávek vzniknout nová rekreační zóna. „Chceme, aby se tu lidé setkávali a užívali si volný čas,“ vysvětluje Struhařík. Lávky by pak měly sloužit nejen jako smysluplný a funkční prvek, ale kromě usnadnění pohybu na sídlišti přispívat i k využití potenciálu celé této oblasti.

Cesta sídlištěm

Aby architekti dostáli svým plánům, každá lávka získala přidanou hodnotu. Ta první má především umožnit dostupnost nově vybudované infrastruktury a zároveň sloužit jako prodloužení cesty vedoucí skrz sídliště. „V konkrétních místech se jedná o napojení na zastávky tramvaje, zahrádku stávající kavárny či zóny pro odpočinek a relax,“ říká Daniel Struhařík.

Tato lávka by měla mít červenou barvu, díky čemuž se stane nepřehlédnutelnou v zimě i v létě a zároveň výrazným architektonickým prvkem celého sídliště, který bude jasně viditelný i z velké dálky. „U všech lávek jsme se snažili nechat vyznít spíše okolní stromy. Lávky záměrně nejsou tvarově výrazné, ale spíše minimalistické. Důraz jsme kladli hlavně na meeting pointy a možnost přijít až k vodě,“ vysvětluje Struhařík.

Lávky na bratislavském sídlišti Petržalka
Lávky na bratislavském sídlišti Petržalka | Zdroj: Jan Stolek

Místní dominanta a meeting point v jednom

Druhá lávka by měla fungovat především jako zmiňovaný meeting point. Svým charakterem a umístěním totiž umožňuje pokračování budoucího náměstí. Na severním břehu se navíc součástí konstrukce lávky stane také schodiště určené k posezení.

Vytvořením místa k setkávání v podobě organického schodiště zprostředkovávají architekti návštěvníkům maximální výhled, který poloha této lávky umožňuje. Schodiště je úmyslně situováno na severní prosluněnou stranu s výhledem do koryta Chorvatského ramene, směrem ke stávajícímu parku. Potenciál této strany vnímají architekti jako příležitost, jak řeku přiblížit lidem.

Lávka propojující Petržalka City I. + II. a Petržalka City III. by tak do budoucna měla vdechnout místu nový život a stát se dominantou Chorvatského ramene. Pobytové schodiště by se mělo stát kvalitním veřejným prostorem s budoucí možností využít jej například jako amfiteátr a prostor pro kulturní akce nebo relaxaci.

Od partnerů ASB

Lávky na bratislavském sídlišti Petržalka
Lávky na bratislavském sídlišti Petržalka | Zdroj: Jan Stolek

Posezení u vody

Třetí lávka by měla díky krajinářsky zakomponovanému schodišti na pravém i levém břehu Chorvatského ramene umožnit snadný přístup k vodě a zároveň nabídnout pohodlné posezení. Na západním břehu naváže na stávající schodiště, které se rozšíří o posedovou část. Naopak na východním břehu bude vytvořen nový předprostor, který má v budoucnu pomoci propojit okolí s novou zástavbou.

Lávky na bratislavském sídlišti Petržalka
Lávky na bratislavském sídlišti Petržalka | Zdroj: Jan Stolek

Všechny tři lávky budou určeny jak pro pěší, tak cyklistům. V návrhu se počítá s bezbariérovým přístupem s vhodným sklonem pro vozíčkáře. Lávky by měly být vyrobeny z betonu, pro co nejsnadnější údržbu a prodloužení jejich životnosti.

Aktuálně se finalizuje studie a začíná se projektovat. Na nové lávky se tak obyvatelé Petržalky mohou těšit již příští rok.

Autorský tým: Daniel Struhařík, Luděk Šimoník, Kryštof Foltýn, Jan Laco

Spolupráce: Jana Kobza, Natálie Ivkovičová, Adam Svoboda, Ján Augustín, Martin Holý, Anastasia Bezborodko, Anna Vrzalová, Georgi Dimitrov

red