Modernizace areálu KNTB

Zlínská nemocnice se pustila do velké modernizace. Hodlá investovat přes 4 miliardy

Vedení Zlínského kraje a Krajské nemocnice T. Bati představilo postup modernizace areálu KNTB. Ta začala již v loňském roce. Kromě řešení technického deficitu budov se jedná také o nové stavby-pavilon pro matku a dítě a pětipatrový polyblok urgentní medicíny. 

Postup modernizace areálu Krajské nemocnice T. Bati a plán rozvoje veřejnosti představilo vedení nemocnice a Zlínského kraje. Vše vyvrcholí na přelomu let 2027 a 2028 začátkem výstavby nového centrálního pavilonu. Tomu budou předcházet významné investice, které povedou k celkovému omlazení areálu a vytvoření kvalitního zázemí pro pacienty i zaměstnance.

„Půjde například o stavbu nového pavilonu pro matku a dítě, modernizace plicního pavilonu nebo rozšíření hematologicko-transfuzního oddělení,“ uvedl ředitel a předseda představenstva Krajské nemocnice T. Bati Ing. Jan Hrdý.

Nové srdce nemocnice

„Nová centrální budova je navržena univerzálně a variabilně s možností další přístavby. To platí pro celý koncept modernizace Baťovky. Díky tomu můžeme nemocnici v dalších letech dál rozvíjet a pružně reagovat na vývoj zdravotnictví a potřeby pacientů. V této nejisté době jsme zvolili variantu, na kterou máme dostatečné zdroje, vyřeší nám omezenou kapacitu prostoru areálu a má perspektivu do budoucna,“ uvedl k plánu modernizace hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš.

Modernizace areálu KNTB
Modernizace areálu KNTB | Zdroj: Domy Architects

V následujících čtyřech letech bude KNTB a Zlínský kraj s pomocí zdrojů z evropských fondů investovat do areálu nemocnice přes 2 miliardy korun. „Máme připravený reálný plán, který kromě výstavby nového polybloku urgentní medicíny zahrnuje také nevyhnutelné řešení technického stavu budov a modernizaci stávajících oddělení. Současně s tím budeme areál připravovat na výstavbu nového srdce nemocnice. Už koncem loňského roku jsme opravili interní JIP, letos nás toho čeká opravdu hodně,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jan Hrdý.

Jeho kolega, člen představenstva pro oblast zdravotní péče MUDr. Marcel Guřan doplnil, že aktuálně probíhá rekonstrukce kardiologické JIP a chirurgického oddělení, v březnu začne oprava operačních sálů a hemodialýzy a postupně se bude pracovat na dětském oddělení a operačním sále pro gynekologii.

Modernizace areálu KNTB
Modernizace areálu KNTB |

Nová porodnice i urgentní příjem

Na místě dnešních budov 16, 17 a 18 pak začne na přelomu let 2024 a 2025 výstavba nového pavilonu pro matku a dítě. Do budovy současné porodnice se následně přestěhuje oční oddělení, ORL a ortopedie. Poté plán modernizace počítá se samotným zahájením výstavby centrálního polybloku urgentní medicíny v blízkosti hlavní brány. Centrální budova se bude skládat z pěti bloků po pěti patrech.

Modernizace areálu KNTB
Modernizace areálu KNTB |

„Za největší přínos z pohledu pacientů považuji ucelené a promyšlené řešení akutních provozů a zejména urgentního příjmu. Budou soustředěny na jednom místě a prakticky tak odpadnou nutné převozy pacientů v rámci areálu nemocnice,“ vyzdvihla výhody projektu náměstkyně hejtmana MUDr. Olga Sehnalová, zodpovědná za zdravotnictví.

Suterén polybloku urgentní medicíny poslouží pro parkování, v prvním podlaží bude urgentní příjem a zobrazovací metody. Ve druhém patře nalezneme invazivní kardiologii, kardiologickou a neurologickou JIP a endoskopii. Třetí nadzemní podlaží využije nemocnice pro umístění operačních sálů, ARO a chirurgickou a interní JIP, čtvrté a páté patro pro standardní lůžkové stanice. Na střeše bude vybudován heliport. Aktuální odhadované náklady na výstavbu jsou zhruba 4 miliardy korun.

Modernizace areálu KNTB
Modernizace areálu KNTB | Zdroj: Domy Architects
red