Inspirováno dětmi. Nová léčebna slouží jako vzor udržitelné architektury v panenské přírodě

Partneři sekce:

V regionu Moravského krasu, na území chráněné krajinné oblasti, vznikl nový komplex léčebny, který zdůrazňuje spojení mezi moderní architekturou, přírodou a technologickými inovacemi. Léčebna pro děti s nemocemi dýchacího ústrojí v Ostrově u Macochy na Blanensku má více než třicetiletou tradici a nový komplex zcela nahradil původní, nevyhovující budovu.

Nová léčebna od Adam Rujbr Architects nejenže plně respektuje okolní krajinu a architektonické tradice, ale také klade důraz na vysokou kvalitu vnitřního prostředí a udržitelnost.

Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií

Tvar komplexu léčebny je inspirován jednoduchým archetypem domku z dětské kresby, který byl multiplikován do čtyř funkčně odlišných částí. Tím vznikla harmonická kompozice budov, která nejenže propojuje léčebný areál s okolní přírodou, ale také dovnitř přivádí dostatek denního světla.

Budovy jsou bílé, což odkazuje na vápenec, typický pro tuto lokalitu. Jsou rozloženy tak, aby tvořily čtveřici protáhlých traktů se štíty orientovanými kolmo na obslužné komunikace. Díky terénnímu usazení lze přistupovat ke komplexu z terénu v obou podlažích.

Harmonie s okolní přírodou

V komplexu léčebny lze nalézt čtyři hlavní úseky:

  • Vstupní část: Tato část obsahuje recepci a technické zázemí, v patře se nachází jídelna a kuchyně.
  • Zdravotnická část: Slouží pro poskytování zdravotnických služeb a zahrnuje i služební byt. V patře najdeme školu, v suterénu technické zázemí.
  • Wellness část: Zahrnuje tělocvičnu v přízemí a balneo provozy v patře, v suterénu jsou technické prostory.
  • Ubytovací část: Dvoupodlažní část budovy má v suterénu šatny, sušárny a prádelnu, které jsou napojené na exteriér.
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií | Zdroj: BoysPlayNice
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií | Zdroj: BoysPlayNice

Všechny tyto úseky jsou přístupné z centrální aleje a schodišťové haly, což umožňuje jednoduchý pohyb mezi nimi. Zahrada kolem léčebny byla navržena s důrazem na terénní morfologii a je rozdělena do funkčních zón. Nově vysázené stromy, keře a květiny tvoří harmonický celek s okolní přírodou. V areálu jsou také hřiště, herní prvky pro děti a posilovna.

Healing architecture

Tento projekt se řadí pod tzv. „healing architecture“ (léčivou architekturu), což znamená, že byl navržen s ohledem na pozitivní vliv na duševní i fyzické zdraví pacientů. Tato snaha se odráží v celkovém designu, který zahrnuje čistě bílé fasády a střechy, ale také vnitřní prostory, které jsou barevně laděny a propojeny s venkovními relaxačními plochami.

Projekt byl kompletně zpracován metodou BIM a využívá chytré technologie pro zajištění vnitřního prostředí, které je optimální pro děti s dýchacími potížemi. Budova je větrána a klimatizována s důrazem na čistý a kontrolovaný vzduch.

Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií | Zdroj: BoysPlayNice
Dětská léčebna se speleoterapií
Dětská léčebna se speleoterapií | Zdroj: BoysPlayNice

Vytápění a chlazení probíhá pomocí stropního systému a autonomní regulace v každé místnosti. Kotel na dřevní pelety a kondenzační kotle zajišťují zdroje tepla, zatímco kompresorová chladící jednotka se stará o chlazení. Osvětlení využívá LED svítidla. Celková spotřeba neobnovitelné primární energie je na nízké úrovni.

Není bez zajímavosti, že projekt vznikl formou veřejné zakázky Design and Build, kterou vyhrálo stavební konsorcium na základě architektonické soutěže. Za předem danou maximální cenu pak konsorcium budovu vyprojektovalo, postavilo, uvedlo do provozu, zkolaudovalo a předalo klientovi, kterým je Jihomoravský kraj. Ten zde provozuje odborný léčebný ústav pro děti od 4 do 18 let, kde se k léčbě dýchacích cest, astmatu, alergií a k celkovému posílení imunity využívá jedinečná přírodní krasová jeskyně, která je veřejnosti nepřístupná – Císařská jeskyně.

Komplex léčebny v Ostrově u Macochy tak nejenže přináší moderní léčebné služby dětem s nemocemi dýchacího ústrojí, ale také slouží jako inspirace pro další veřejné zakázky a udržitelné stavebnictví.

Dětská léčebna se speleoterapií

Lokalita: Ostrov u Macochy, Česko
Studio: Adam Rujbr Architects
Autor: Ing. arch. Adam Rujbr
Klient: Jihomoravský kraj
Rok dokončení 2023
Zastavěná plocha 2155 m²
Hrubá podlahová plocha 3850 m²
Užitná plocha 3260 m²