Nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno

Brněnská fakultní nemocnice rozjela obří investici. Vybuduje největší porodnici v Česku

Fakultní nemocnice Brno tento týden zahájila rekonstrukci stravovacího provozu, která je první etapou zahájení výstavby nové budovy Gynekologicko-porodnické kliniky. Ta by se měla po svém dokončení stát největší porodnicí v Česku.

Již patnáct let se vedení nemocnice snaží o získání financí a podmínek, aby se obě pracoviště stávající kliniky koncentrovaly do areálu v Bohunicích. K tomu se přidávají i další stavby jako je nová lékárna a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH), která je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví a nyní sídlí v areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Část stravovacího provozu v budoucnosti musí ustoupit plánované stavbě nové porodnice. To by mělo být dokončeno do podzimu letošního roku, aby mohla začít stavba CKTCH a následně i porodnice. S demolicí zanikne i sklad zdravotnického materiálu, což je další plánovanou stavbou. Samotná rekonstrukce stravovacího provozu je koncipována s ohledem na zachování kuchyně ve třech etapách.

Moderní kuchyně pro tisíce strávníků

„V první etapě bude vybudována provizorní kuchyň, která bude obsahovat část nových a část stávajících prvků gastro technologie. Do tří měsíců se provoz stravovacího provozu přesune do plně funkční provizorní kuchyně. Ve druhé a třetí etapě dojde ke kompletní rekonstrukci konečné varny,“ popsal technický vedoucí projektu Stravovacího provozu Ing. Milan Křemenák.

Důvodem rekonstrukce nemocniční kuchyně je mimo jiné její havarijní stav a zastaralé vybavení, které je navíc z velké části nefunkční. Technologie pro přípravu stravy jsou zničené používáním a jednotlivé stroje na sebe nenavazují a netvoří tak kompaktní varné linky. Denně se zde připraví 4500 jídel, kolem 3000 je pro zaměstnance nemocnice, kteří mohou vybírat ze 6 druhů jídel a 1500 pro pacienty včetně dietních omezení, kterých je kolem 30. V budoucnu se počítá s navýšením jídel o 1000 denně pro potřeby CKTCH.

Nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno
Nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno |

Rekonstrukcí stravovacího provozu vznikne moderní kuchyně, která vyrábí pokrmy s vysokou hygienickou bezpečností, dle předpisů ČR a EU, snižuje pracnost a námahu při přípravě pokrmů. Nemocnice si od rekonstrukce slibuje záruku zdravých, kvalitních a různorodých pokrmů pro pacienty a zaměstnance. Předpokládané náklady na rekonstrukci a vybavení technologií budou kolem 165 milionů korun.

„Výdaje nemocnice uhradí dotací Ministerstva zdravotnictví pro infrastrukturu nemocničních zařízení ve výši 70 milionů korun. Další část financí v hodně 95 milionů korun, gastro technologie budou financovány z dotačního programu Úspory energií u Ministerstva životního prostředí,“ uvádí vedoucí projektového týmu GPK a CKTCH Ing. Michal Koryčánek.

Nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno
Nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno |

Porodnice za skoro 2 miliardy

Koncem tohoto roku, po demolici části stravovacího provozu a skladu zdravotnického materiálu, bude prostor uvolněn pro začátek stavby CKTCH. Na tuto výstavbu bude závislá stavba nové porodnice. Obě budovy spolu budou provázány kvůli parkování v podzemí. Hrubá stavba a betonáže nových objektů by měly probíhat současně. Schválený rozpočet MZ je 1 950 milionů, přičemž 30% nákladů bude hradit nemocnice, 70% bude financováno z dotačního programu strategických investic. Vzhledem k aktuálním cenám za materiál a práci bude pravděpodobně cena vyšší.

Nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno
Nová budova Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno |

„Konečná částka téměř dvou miliard na výstavbu porodnice bude záviset na finální podobě projektu, jakmile bude prováděcí projekt, bude vyhlášeno výběrové řízení. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci v dané době, jak budou na nabídku reflektovat dodavatelé, potom se budeme bavit s Ministerstvem financí na případném navýšení vysoutěžené ceně. V tuto chvíli je předčasní hovořit o definitivní ceně. I u stravovacího provozu jsme předpokládali významné navýšení ceny a nedošlo k němu,“ doplňuje ředitel nemocnice Rovný. Projekt výstavby nové porodnice už čeká na schválení stavebního povolení. Provedení stavby je ve stavbu rozpracovanosti, aby se mohlo v létě zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby.

red