Multifunkční Horácká aréna

Partneři sekce:

Očekávaná stavba nové multifunkční Horácké arény v Jihlavě má svého vítěze. Ze šesti projektů předních českých architektonických studií byl odbornou porotou zvolen návrh autorů Chybík+Krištof a prof. Josefa Chybíka.

Multifunkční Horácká aréna poskytne od roku 2023 zázemí pro pořádání kulturních i sportovních akcí krajského významu a nahradí ve funkci zastaralý stadion. Projekt se zaměří také na regeneraci zanedbaného veřejného prostoru v bezprostředním okolí. Stavět by se mělo začít na podzim roku 2021.

Projekt nové Horácké multifunkční arény navazuje na původní účel stavby, která od roku 1955 slouží především jako domácí stadion hokejového klubu. Cílem přestavby je vytvořit na hranici historického centra Jihlavy multifunkční prostor, oživit přilehlé ulice i parky a otevřít se okolí novými funkcemi.

Horácká aréna 02
Horácká aréna 03
Horácká aréna 04
Horácká aréna 05
Horácká aréna 06
Horácká aréna 01

„Arénu koncipujeme tak, že hlediště pojme 5600 diváků, kteří budou tvořit jeden obrovský kotel. Tribuny totiž lemují po 360 stupních hrací plochu. Dalším důležitým aspektem je začlenění arény do města. Naší ambicí bylo vytvořit kompaktní stavbu, která nebude v území bariérou, ale bude přirozeně rozvíjet kvality parku a přilehlých ulic,“ uvedl Ondřej Chybík, spoluautor projektu z ateliéru CHYBIK+KRISTOF.

Architekti proto pro budovu navrhli rozšíření o přídavné obchody, restauraci a služby, díky nimž stadion naváže přirozený vztah se zástavbou a stane se důležitým prostorem pro konání akcí ve městě i novým centrem čtvrti.

Horácká aréna 06

Autorský tým pro nový areál navrhl několik solitérních, v suterénu propojených objektů, které zajistí plynulé propojení sportovní plochy s ulicí či parkem a nabídnou celou řadu pobytových míst mezi a před domy samotnými.

Zajistí tak jeho průchodnost a díky aktivnímu přízemí se zvýší atraktivita místa i interakce s areálem v běžném životě obyvatel. Zvýšený pohyb osob společně se sociální kontrolou přispějí ke zlepšení úrovně bezpečí v okolí.

„Vybraný návrh akcentuje areál jako soubor samostatných objektů, které umožňují prostupnost územím a dávají zástavbě příjemné městské měřítko. Tím návrh například posiluje význam parku, který se vlévá mezi budovy a také vytváří různorodá veřejná prostranství, která svou podobou posilují městský charakter areálu jako místa pro život a napomáhají spoluvytvářet bezpečné prostředí,“ uvedl radní David Beke, manažer výstavby Horácké multifunkční arény.

Horácká aréna 04

Zatímco fasáda Horácké multifunkční arény bude velmi uniformní a nadčasová, arénu budou tvořit dva vzájemně propojené světy sestávající z ochozů se vstupy a tribun kolem ledové plochy. Ochozy a chodby navrhli architekti v barvách klubu.

Díky transparentnímu fasádnímu řešení se tak aréna při večerních zápasech Dukly rozzáří do tradiční žlutočervené. Barvy budou kontrastovat s jinak monochromaticky bílým interiérem ledové plochy a tmavým hledištěm i stropem. Tmavý interiér bude vhodný pro konání dalších kulturních akcí v aréně.

Místo: Jihlava
Autoři: Josef Chybík, Ondřej Chybík, Michal Krištof
Spolupráce: Luděk Šimoník, Kryštof Foltýn, Denisa Zatloukalová, Ingrid Spáčilová, Antonio Seghini, David Bernátek, Ondřej Švančara
Projekt: 2019
Realizace: 2023
Investor: Statutární město Jihlava
Text: Red
Foto: Chybík, Chybik+Kristof

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2019.