Umělecká a hudební škola s obvodovou fasádou heroal

Umělecká a hudební škola s obvodovou fasádou heroal

Monheim je město s mimořádnou polohou. Leží centrálně mezi německými metropolemi Düsseldorfem a Kolínem, přímo na řece Rýn, což činí město atraktivním místem pro bydlení pro všechny generace. Pro soustavné zatraktivňování obrazu města se investují finanční prostředky mimo jiné do spojení mezi centrem města a Rýnskou promenádou. 

Unikátní projekt, který byl dokončen v roce 2015, představuje novou uměleckou a hudební školu Monheim na rušné ulici Berliner Ring. Umělecká škola, která byla dříve umístěna v oddělených a částečně provizorních prostorech, by měla získat novostavbu, která bude splňovat veškeré požadavky na design a protihlukovou ochranu. Ideálem vzdělávacího zařízení je totiž neustálé zlepšování kvality života občanů kulturně pedagogickou činností.

Vysoké nároky na design a protihlukovou ochranu

Vzhledem k okolním budovám bylo disponibilní staveniště omezené, takže základová plocha umělecké a hudební školy musela být udržena v co možná nejmenších rozměrech – o to je ale atraktivnější. Jelikož díky skleněné fasádě probíhající kolem celé budovy vytváří obě dvě části budovy dojem, jakoby se vznášely na podstavci. Stavební tělesa byla koncipována jako čtyřpodlažní vždy s přesazeným mezipatrem, uprostřed jsou propojena skleněnou lištou, za níž se nacházejí schodiště a výtahy. Pro splnění požadavků na prostorovou akustiku nejsou výukové prostory vytvořeny v žádné své části v pravém úhlu. Jsou spíše lichoběžníkovitého tvaru a vzhledem ke svému nepřirozenému tvaru kladou vyšší požadavky na konkávně vytvarovanou venkovní fasádu, a tím také na zaměření a statiku. Mimořádná pozornost byla kromě toho věnována protihlukové ochraně. Zde se požadavky pohybovaly v rozmezí 33 a 45 dB v zabudovaném stavu. Díky prostorným oknům mohou umělecké prostory, které jsou směřovány na sever, nabídnout navíc optimální světelné podmínky.

Obvodová skleněná fasáda heroal opticky nadnáší obě dvě části budovy.

Obvodová skleněná fasáda heroal opticky nadnáší obě dvě části budovy.

Ve vnější podobě se zrcadlí hudba

Na celkové ploše o rozměru 2 300 metrů čtverečních se nachází 15 hudebních a uměleckých učeben, dvě zkušebny pro kapely a bubeníky, jedna tančírna a jedna společenská místnost s rozhlasovým studiem. Nicméně i při vší té hudbě, umění a kultuře nepronikne ani jediný tón ven, takže rovněž vnější podoba budovy naznačuje její užitkovost. Pro znázornění klávesových nástrojů byla úzká okna uspořádána do fasády ve tvaru klavírních kláves. A materiály použité na fasádě připomínají další hudební nástroje. Zlatý kov symbolizuje plechové dechové nástroje a dřevo odolné proti povětrnostním vlivům představuje spojení s dřevěnými nástroji.

Vnější podoba naznačuje užitkovost budovy. Okna jsou uspořádána ve tvaru klavírních kláves a dominantní materiály ukazují optické propojení s plechovými dechovými a dřevěnými nástroji.

Vnější podoba naznačuje užitkovost budovy. Okna jsou uspořádána ve tvaru klavírních kláves a dominantní materiály ukazují optické propojení s plechovými dechovými a dřevěnými nástroji.

Od partnerů ASB

Kompletní vybavení systémy heroal

Pro realizování mimořádného designu architektonicky náročné budovy byl kladen velký důraz na systémovou kompatibilitu a barevné provedení. Na základě toho byla vybrána firma heroal jako partner pro řešení oken, dveří a fasádního systému. Produkty heroal kromě toho nabízí díky vlastnímu lakovacímu zařízení dlouhodobě vynikající stabilnost barevných odstínů, zachování lesku a odolnost proti povětrnostním vlivům. Okenní prvky systému heroal W 72 bylo možné díky modulárnímu způsobu systémové výstavby heroal optimálně začlenit do řešení fasády heroal C 50 konstrukcí sloupek – příčka. Tento systém splňuje nejvyšší nároky na efektivní tepelnou izolaci, a to při nepatrné pohledové šířce 50 milimetrů. Zabudovaná okna bylo nutné namontovat na milimetr přesně, jelikož prefabrikované, částečně až 11 metrů dlouhé, plechové panely nepřipouštěly žádné odchylky. S dveřním systémem heroal D 72 bylo vytvořeno řešení, které vydrží také větší nápor – aspekt, který by neměl u veřejných budov zůstat bez povšimnutí.

Obě dvě tělesa budovy jsou uprostřed spojena skleněnou lištou, za níž se nacházejí schodišti a výtahy.

Obě dvě tělesa budovy jsou uprostřed spojena skleněnou lištou, za níž se nacházejí schodišti a výtahy.

 

Další informace naleznete na internetových stránkách: www.heroal.com 

FOTO: heroal
ZDROJ: PR článek společnosti heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co.KG

  

RubrikyŠkoly