Sedm obcí u Brna uspořádalo architektonickou soutěž na společnou základní školu

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice vyhlásil architektonickou soutěž na podobu nové základní školy ve Slavkově u Brna. Porota nedávno vybrala vítězný návrh architektonické soutěže. Je jím projekt architektů ze studií Atelier 99 a UYO architekti. Kapacita nové školy by měla být 540 žáků a vyjde přibližně na 420 miliónů korun.

Porota složená ze zástupců svazku, samosprávy a z nezávislých odborníků ze sedmi došlých koncepcí určila jako vítěze návrh architektů Jana Skoumala, Ludmily Jankovichové a Jaroslava Habartaze ze studií Atelier 99 a UYO architekti. Na druhém místě se umístil návrh od Pelčák a partner architekti, na třetím pak návrh od Ing. arch. Pavla Jury.

Vítězný návrh podle porotců dobře řeší vazby na město i na autobusový terminál, vhodně hierarchizuje venkovní prostory, zbytečně nezatahuje dopravu do hloubky území a umožňuje bez dalších podmiňujících investic realizaci školy.

Orientace hlavního vstupu je přínosná, stejně jako vztah vstupního prostranství k jezírku, k autobusovému terminálu i k městu. Porota upozornila, že je nutno prověřit funkčnost předloženého provozního řešení v případě, že bude nutno ponechat stávající podobu komunikací a objektů autobusového terminálu.

K provoznímu řešení návrhu porota konstatovala, že tento návrh přináší širokou škálu a velké množství společných vnitřních prostor (schodiště, stupně…), a to v míře možná až ekonomicky příliš náročné. Řešení halových šaten v 1. NP se jeví plošně neúsporné až maximalistické.

Slavkov a okolí potřebuje novou školu

Porota doporučila v tomto ohledu redukci ve prospěch ekonomie návrhu a projektu. Jako slabina provozního řešení se porotě jevila komplikovaná provozní vazba mezi šatnami a venkovními sportovišti. Porota konstatovala, že zvolené horní prosvětlení bude přínosem pro vnitřní prostředí školy, tvar pilové střechy bude navíc vytvářet výraznou siluetu – znak nové budovy. Zároveň porota upozornila, že architektonické a konstrukční řešení pilové střechy je nutné s ohledem na výše řečené detailně dopracovat.

Porota poukázala na fakt, že návrh nad velkou tělocvičnou umisťuje další dvě podlaží tradiční skeletové konstrukce. Tyto nosné konstrukce i konstrukce stropu nad tělocvičnou budou mít v reálu jinou podobu, než je v prezentovaném řešení. Tento fakt podle názoru odborné poroty nemusí být nutně slabou stránkou návrhu, je však nutné řešení konstrukce pečlivě dopracovat, zejména s ohledem na architekturu a ekonomii návrhu.

Svazková základní škola ve Slavkově u Brna
Svazková základní škola ve Slavkově u Brna | Zdroj: Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice

Svazek obcí Dr. Václava Kounice byl založen v loňském roce „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí“

Zastupitelé obcí se dohodli na stanovách svazku, které řeší i financování chodu samotného svazku a hlavně financování výstavby nové školy. Jednotlivé obce budou přispívat podle počtu svých dětí, které navštěvují slavkovské školy. Smlouvu podepsali starostové obcí Heršpic, Hodějic, Kobeřic u Brna, Nížkovic, Němčan, Slavkova u Brna a Vážan nad Litavou.

red