Spojovací lávky budou vystaveny mezi budovami A a B VŠCHT přes Studentskou ulici

Budovy VŠCHT propojí dvě skleněné lávky

V pražských Dejvicích v těchto dnech začíná budování dvou lávek spojujících budovy Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT). Ty by měly být dokončeny do konce května. Estetika skleněných lávek odkazuje na krásu krystalů.

Spojovací lávky budou vystaveny mezi budovami A a B VŠCHT přes Studentskou ulici. Podoba lávek je inspirována ostrými hranami krystalů a podtrhuje mentální spojení budovy a světa chemických sloučenin. Tato podoba v sobě navíc nese sochařskou kvalitu a lehkost, jež vdechne život stávajícím klasicizujícím budovám. Lávky se tak mohou stát ikonickými prvky univerzitního areálu, jež budou sloužit jako místo pro zastavení a rozhled na cestě plné chodeb.

„Aktuálně se plánuje finální osazení konstrukcí obou lávek na skryté železobetonové pilíře. Následovat bude montáž skleněného opláštění a vnitřní úpravy budov a lávek. Konstrukce je unikátní v tom, že kombinuje moderní ocelovou konstrukci se systémovým skleněným opláštěním s historickými budovami z počátku 20. století. Projekt byl od počátku komplikován požadavky památkářů na minimální zásah do vzhledu obou budov. Portály obou lávek kopírují stávající okenní otvory a pilíře jsou schovány v pilastrech fasády, které naznačovaly polohu propojení již z původního návrhu obou budov,“říká Jan Blažek, jednatel společnosti V – CON, zodpovědné za projekt a výstavbu konstrukcí obou lávek.

Projekt realizuje společnost Metrostav, a.s., Divize 1. Stavba zahrnuje dvě samostatné lávky, potřebné přeložky inženýrských sítí a úpravy ve vnitřních prostorách budov. Lávka u ulice Technická má konstantní výšku, po délce mění příčný řez z obdélníku na šestiúhelník. Základní nosný systém tvoří nosníky podlahy a stropu a ve středu rozpětí křižující se diagonály.

Druhá lávka u ulice Zikova je utvářena podobnými principy jako první, šestiúhelníky jsou na stranách a obdélníku prostřed průřezu.

Společnost V CON je projekční a konzultační inženýrská kancelář, jež vytváří řešení pro přípravu a výstavbu moderní infrastruktury prostřednictvím mladé generace inženýrů. Společnost je součástí skupiny Valbek, která již 30 let působí na trhu a je považována za uznávaného evropského konzultanta v oblasti projektování infrastruktury.

Hlavním autorem a generálním projektantem lávek je společnost ov-a architekti, s.r.o., v čele s architektem Jiřím Opočenským. Oficiální dokončení projektu se odhaduje na květen 2020.

TEXT: RED
FOTO: V-CON, OV-A