Škola hrou se spoustou slunce

Partneři sekce:

Dostatek světla, propojenost s přírodou nejen vizuální, ale i skutečná, svobodný prostor s dostatkem pozitivních prožitků na čerstvém vzduchu. To byl počáteční záměr architektů Terezy Kučerové a Patrika Zamazala při návrhu mateřské školy v Nekoři. Ruku v ruce s tímto projektem pak šla kultivace historického středu obce s farou, školou a kostelem, rámovaného hřbitovní zdí a lipovou alejí.

První skici novostavby školky a přístavby jídelny spolu s návrhem rekonstrukce dalšího zázemí školy byly načrtnuty v roce 2014, výstavba pak probíhala v letech 2017 až 2018. „Pro nosnou konstrukci přístavby školy a jídelny jsme zvolili kombinaci ocelových nosných sloupů a železobetonové stropní desky,“ říká Patrik Zamazal.

„Toto řešení umožňuje poměrně velkou flexibilitu půdorysu při případných dalších přestavbách. Stavba je z jedné strany zapuštěna do terénu. Abychom tedy zajistili kontrolovatelnost a spolehlivost hydroizolace spodní stavby, rozhodli jsme se oddělit opěrnou zeď, která pojímá síly od svahu a vozovky, od obvodové železobetonové zdi budovy školky průlezným koridorem.“

Tato stěna pláště budovy je opatřena z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem, zvnitřku je instalační předstěna s tepelnou izolací a sádrovláknitým obkladem. Ostatní obvodové stěny jsou postaveny technologií To–by–Four, umožňující maximální využití tloušťky stěny pro uložení tepelné izolace.

Mateřská školka Nekoř 01
Mateřská školka Nekoř 02
Mateřská školka Nekoř 03
Mateřská školka Nekoř 04
Mateřská školka Nekoř 05
Mateřská školka Nekoř 06
Mateřská školka Nekoř 07
Mateřská školka Nekoř 08

Urbanistické mimikry

Pro fasádní obklad byly použity cementovláknité desky v kombinaci s dřevěným obkladem nebo gabionovou zdí. Směrem do interiéru je větraná mezera 50 mm, UV stabilní difuzní folie a tepelná izolace z minerální vaty, vložená mezi křížený dřevěný rošt v tloušťce 240 mm. V této vrstvě jsou opláštěné nosné ocelové sloupy.

Dále je umístěna parobrzdná vrstva z OSB desek a před ní je instalační mezera o tloušťce 80 mm vyplněná minerální vatou. Vnitřní povrch je opláštěný sádrovláknitou deskou. Místo je zatížené vysokou hodnotou radonu, konstrukce podlahy je proto oddělena od země 60mm mezerou, tvořenou nopy, položenou na vyrovnávací vrstvě hutněného stabilizovaného štěrku.

Strop – střecha přístavby, je z části extenzivní vegetační a z části pokryta dlažbou. Jako střešní krytina novostavby byla zvolena pro ateliér MOLO architekti charakteristická folie EPDM, jejíž předností je trvalá elasticita a dlouhá životnost.

Při vstupu do školky má střecha velký přesah přes obvodovou stěnu, děti se tam tak mohou ukrýt před nepřízní počasí, když čekají na autobus a neběhají po silnici. Materiály vstupní stavby školky byly citlivě zvoleny s ohledem na okolí. „Pískovcová gabionová zeď je zrcadlem pískovcové zdi hřbitova,“ vysvětluje Tereza Kučerová.

„Světle béžová barva obkladu odkazuje na barevné provedení kostela. Dřevěný obklad v přírodním stavu bez povrchové úpravy je odkazem na dřevěné hospodářské části fary. Střecha osázená sukulentními rostlinami se bude při pohledu ze hřbitova ztrácet oproti okolní vegetaci. Stavbu jsme navrhli tak, aby působila spíše nenápadně a nebránila výhledu na protilehlý les.“

Mateřská školka Nekoř 17

Nová moderní tvář školy

Významných změn doznala budova školy, jíž adaptační zásahy provedené v uplynulých sto letech spíše neprospěly. V rámci této přestavby byla nově vybudována kuchyně s navýšenou kapacitou a kotelna s automatickým kotlem, umístěná mezi schodištěm a zázemím tělocvičny.

Vznikla tak chodba, kterou je možné projít suchou nohou ze školy do tělocvičny. Spojení mezi školkou a školou tvoří jídelna navržená a uspořádaná tak, aby bylo možné využít ji i jinak – konají se zde nejen školní akce, ale i obecní – přednášky, svatby, společná setkání, divadla, koncerty v amfiteátru a podobně.

S výhodou byly také upraveny dispozice části školy s kabinety učitelů a ředitelnou, jež byly přesunuty za bývalou školní družinu a družina je nyní umístěna ve větším a prosluněném prostoru, z něhož mohou děti vyběhnout ven na tartanovou herní plochu na střeše jídelny.

Pod nosnou konstrukcí stropu je zavěšený podhled, který je v pobytových místnostech z akustických děrovaných sádrokartonových desek. Přístavba mateřské školy je vybavená větráním s rekuperací a jako zdroj tepla je instalované tepelné čerpadlo. Vzhledem k tomu, že jde objekt určený pro děti různého věku, věnovali architekti velkou pozornost také podlahovým povrchům.

Nášlapné vrstvy se liší podle účelu místnosti. Ve většině prostor je zdravotně nezávadná kaučuková krytina, ideální pro pohyb bosých dětí. Díky uzavřené struktuře povrchu je rovněž snadno čistitelná a při poškrábání opakovatelně leštitelná. V herně je položen koberec a v některých prostorách zázemí také dlažba.

Mateřská školka Nekoř 15

Názor architektů:
Byla to velmi dlouhá a namáhavá cesta. A nebyla by možná bez odvahy obecních zastupitelů, kteří se do tak velkého projektu pustili. Bez pana starosty Jiřího Pomikálka, pro kterého to znamenalo mnoho administrativní agendy, paní místostarostky Jany Kubíčková Berkové, která byla velmi aktivní v průběhu celého procesu navrhování a výstavby.

A samozřejmě, stavebního dozoru, všech projektantů specialistů, grafičky, stavební firmy a jejich subdodavatelů, dodavatelů interiéru, místních řemeslníků, poskytovatelů dotací, úředníků, kteří povolovali a kolaudovali stavbu a vycházeli nám vstříc. Dále učitelů a kuchařek, které měly trpělivost s námi neustále konzultovat, a dalších, kteří se jakkoliv podíleli.

Základní údaje:
Investor: Obec Nekoř
Objekt: MŠ Nekoř a ZŠ Nekoř – novostavba MŠ, přístavba jídelny a rekonstrukce dalšího zázemí školy
Autor/autoři : MOLO ARCHITEKTI s.r.o.
Autor návrhu: MgA. Tereza Kučerová, MgA. Patrik Zamazal
Projekty technologií: Pavel Bartoň, Luboš Bartoš, Pavel Čada, Ing. Jan Hrdina, Ing. Yvona
Náglová, Libor Sauer, Ing. Romana Vacková
Dodavatel stavební části: Bursík Holding, a.s.
Technický dozor investora: FORENTA s.r.o.
Dodavatel gastrovybavení kuchyně: Jindřich Schlesinger – GASTRO komplet Ústí nad Orlicí
Dodavatel vnitřního vybavení a herních prvků: Compo Praha Interiéry, s.r.o.
Celkové náklady: 45,7 mil Kč, akce je spolufinancovaná z dotačního programu 11703 – Integrovaný regionální operační program
Doba výstavby: 07/2017 – 09/2018
Foto: Lukáš Žentel
Text: Daniela Bartošová