Vizualizace hlavního parteru

Moravské židovské muzeum v Brně navrhne proslulý japonský architekt Kengo Kuma

V únoru 2022 byla po ročních přípravách vyhlášena vyzvaná mezinárodní architektonická soutěž o novou budovu Moravského židovského muzea Mehrin. Devítičlenná porota v čele s architektem Josefem Pleskotem vybrala jako vítěze jednomyslně návrh studia Kengo Kuma & Associates.

Mezinárodní architektonické soutěž o novou budovu Moravského židovského muzea Mehrin se zúčastnila tato studia:

  • Bjarke Ingels Group (Dánsko)
  • Cino Zucchi Architteti (Itálie)
  • Kengo Kuma & Associates (Japonsko)
  • MVRDV (Nizozemsko)

Soutěž připravilo a administrovalo architektonické studio knesl kynčl architekti, náklady na soutěž hradí Nadační fond pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě. Ve dnech 1.-2.9.2022 zasedala v hotelu International devítičlenná porota v čele s architektem Josefem Pleskotem, která vybrala jako vítěze jednomyslně návrh studia Kengo Kuma & Associates.

Na druhém místě skončil návrh holandského studia MVRDV, na třetím místě se umístil návrh ateliéru Bjarke Ingels Group.

Model vítězného návrhu (pohled z ulice Nádražní)
Model vítězného návrhu (pohled z ulice Nádražní) | Zdroj: Kengo Kuma & Associates

„Vzhledem k tomu, že základní parametry zadání naplnily všechny návrhy stejně a že architektonická kvalita každého z nich byla výrazná, shodla se porota na tom, že se sepíše jedno hodnocení pro všechny čtyři návrhy společně. Všechny soutěžní návrhy přinesly řadu podnětů. Architektonická interpretace zadání se u všech čtyř návrhů zřetelně lišila. Spektrum interpretace bylo ohraničeno dvěma krajními polohami – dům jako monument (svébytná socha) a dům jako civilní, přátelské, otevřené médium. Model otevřeného domu kontaktně spojeného s veřejným okolním parterem byl, po obsáhlé diskusi, zvolen pro komplexní splnění zadání i pro město Brno jako vhodnější,“ uvedla k návrhům porota.

„Model domu jako určitého symbolu – monumentu však byl spatřován jako odůvodněný. Největší otevřenost, obsahová i formální, byla jednomyslně shledána u návrhu č. 3 (Kengo Kuma & Associates). Pro eruptivní, emotivní, krystalický projev byl vysoce hodnocen návrh č. 4 (MVRDV). Byla nicméně diskutována míra využitelnosti a variability vnitřního prostoru. Návrhy č. 1 (Cino Zucchi Architteti) a č. 2 (Bjarke Ingels Group) obsahovaly různou míru obou krajních poloh. Ani jeden aspekt však nedosáhl té kvality, která by se přiblížila návrhům č. 3 a č. 4.“

Martin Reiner, autor projektu Mehrin „Jsme přesvědčeni, že čeští architekti jsou skvělí, a osobně mám mezi nimi řadu přátel. V tomto případě jsme se rozhodli dát přednost pohledu zvenčí a oslovili jsme významná světová studia. Brno podobnou situaci zná; ikonickou stavbu moderní architektury, Vilu Tugendhat, navrhl také zahraniční architekt. Nyní máme vítězný návrh, který bude nyní ve spolupráci se zadavatelem, dopracován do podoby architektonické studie. Následně se bude dělat projektová dokumentace – a projekt by mohl být připraven k realizaci v horizontu tří až čtyř let.“

Dne 11.10. v 18.00 v Galerii architektury (Starobrněnská 18, Brno) proběhne vernisáž výstavy soutěžních návrhů, která potrvá do 15.11.2022. Výstavu zahájí osobně vítěz soutěže, architekt Kengo Kuma.

Moravské židovské muzeum Mehrin je projektem, který se rozvíjí od jara 2019 a za nímž stojí spisovatel Martin Reiner. V dubnu 2020 vzniká Nadační fond, v jehož správní radě zasedají ministr pro evropské záležitosti a bývalý rektor MU Mikuláš Bek (předseda), předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, primátorka Statutárního města Brna Markéta Vaňková, předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek a bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář.

Cílem projektu je zbudování muzea, které představí veřejnosti dějiny židovské přítomnosti na Moravě, a to zejména dokumentováním a zpřístupněním autentických životních příběhů moravských židů s využitím technologií 21. století.

Součástí Moravského židovského muzea bude i Dokumentační centrum holokaustu na Moravě. Nová budova se zároveň stane živým veřejným prostorem v širším centru města s bohatě vybavenou knihovnou, multifunkčním sálem pro přednášky, projekce a výstavy či vzdělávacím centrem pro děti a mládež. Nebude chybět stylová kavárna.

red