Náměstí Bohumila Hrabala vytvoří na Palmovce odpočinkovou zónu

Nové náměstí, jež do roku 2026 vznikne v Praze v prostoru mezi stávajícím autobusovým nádražím a ulicí Na Žertvách, se stane hned v několika ohledech ukázkovým příkladem řešení městského veřejného prostoru. V současnosti se jeho 3D model představuje na mezinárodní výstavě architektury a urbanismu Architecture Week v Jízdárně Pražského hradu.

Model náměstí bude vystaven až do 31. října. Autory návrhu nového náměstí Bohumila Hrabala na pražské Palmovce jsou UNIT architekti, ve spolupráci s předním českým sochařem a pedagogem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Dominikem Langem.

„Návrh byl v průběhu roku konzultován a prezentován zástupcům městské části, vedení Magistrátu hlavního města Prahy, IPRu nebo Galerie hlavního města Prahy. Připomínky a podněty nevedly ke kompromisu, naopak pomohly návrh ještě zlepšit ku prospěchu budoucích uživatelů. Jsem přesvědčený, že projekt na Palmovce umožní vytvořit náměstí 21. století a klíčový veřejný prostor v Praze,“ nastínil Tomáš Hřebík, radní městské části Praha 8 pro strategický rozvoj.

Pro architekty bylo překážkou metro

Architektům z ateliéru UNIT se podařilo překonat četné komplikované vztahy v řešené lokalitě. K nejsložitějším úkolům patřila přítomnost tubus metra, která znemožňuje volné sázení zeleně do plochy náměstí, a zároveň řešení povrchové dopravy.

Nové náměstí zachová stávající provoz tramvají a respektuje nově vznikající odstavná stání pro elektrobusy, které nahradí stávající linky umístěné v rámci dosluhujícího autobusového nádraží.

2021 06 07 UNIT Namesti BH 0004 low
Náměstí Bohumila Hrabala | Zdroj: UNIT architekti
2021 06 07 UNIT Namesti BH 0003 low
Náměstí Bohumila Hrabala | Zdroj: UNIT architekti

I díky velmi citlivému řešení na novém náměstí vznikne kultivovaný prostor pro cestující, setkávání i zákoutí pro dětské aktivity. A to celoročně, čemuž napomohou nejen zelené střechy stromů, ale také příjemné prostředí kavárny nápaditě umístěné do technologického objektu metra v samém srdci nového náměstí spolu s dalšími zastřešenými prostory.

Vše v přirozeném, lidském měřítku a s řadou překvapivých, hravých momentů odkazujících k Bohumilu Hrabalovi. I tímto autoři vyšli vstříc občanům – právě jejich názory stály prostřednictvím participačního procesu na počátku celého projektu.

2021 06 07 UNIT Namesti BH 0002 low
Náměstí Bohumila Hrabala | Zdroj: UNIT architekti

Na náměstí naváže polyfunkční objekt

Velmi podstatným momentem je, že realizace náměstí bude koordinována s výstavbou polyfunkčního objektu Palmovka One, který navrhli architekti ze studia Obermeyer Helika. Libeň, a vlastně celá Praha 8, pro kterou je tento prostor zásadní, tak získá hned dva důležité impulsy pro celkovou revitalizaci.

„Přijali jsme odpovědnost za proměnu celé této části metropole. Proto už několik let neřešíme jen architekturu a poměr funkcí Palmovka One, ale i jeho okolí. Výsledkem je náměstí Bohumila Hrabala kvalitou dosahující evropských měřítek. A třeba i naše snaha o kvalitní obnovu a zpřístupnění plochy kolem unikátního objektu Libeň – dolní nádraží,“ vysvětlil Kamil Hošták ze společnosti Landia Management, která je společně s Discovery Group investorem Palmovka One. Zároveň byla společně s Městskou částí Praha 8 zadavatelem studie nového náměstí Bohumila Hrabala.

red