Veřejná prostranství v Pražské tržnici

Pražskou tržnici čeká proměna. V mezinárodní soutěži uspělo Studio Perspektiv

Otevřená mezinárodní architektonicko-krajinářská soutěž na budoucí podobu veřejných prostranství Pražské tržnice má svého vítěze. Je jím pražské Studio Perspektiv architektů Jána Antala a Martina Stáry. Jejich návrh vybrala mezinárodní porota ze soutěžních prací od celkem osmnácti studií z devíti zemí světa. Volbu odborné poroty stvrdila Rada hlavního města na pondělním zasedání.

„Areál Pražské tržnice se nám ještě nedávno doslova rozpadal před očima a Praha se o něj soudila s jeho bývalým nájemcem. Budoucnost byla nejistá. Soudní spor se nám ale podařilo vyhrát a od té doby realizujeme první neodkladné opravy a změny. Veřejná prostranství areálu však potřebují jednotný přístup a nová řešení, aby fungovala jako celek. Rozhodli jsme se je najít v mezinárodní soutěži. Vítězný návrh naplnil naše očekávání a já nepochybuji o tom, že pomůže oživit Tržnici po celý rok a zpřístupnit ji všem věkovým i příjmovým skupinám Pražanů,“ říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu, který má Pražskou tržnici na starosti.

„Navrhujeme nové Meziprostory Pražské tržnice se zachováním lidského měřítka a čitelné struktury. Plochy členíme pomocí různorodé dlažby a drobných detailů. Redukcí plotů na nezbytné provozní minimum současně otevíráme celý areál městu. Klíčovým tématem pro nás bylo doplnění stromů v prostoru. Transformace místa s novou identitou včetně systému mobiliáře zajistí vyšší atraktivitu a návštěvnost všech obyvatel Prahy,“ uvádějí Martin Stára a Ján Antal, autoři vítězného návrhu ze Studia Perspektiv.

Rostliny a dětské hřiště

Na vítězném návrhu porota nejvíce ocenila jasný přístup k řešení, který vyniká oproti ostatním projektům, a to nejen v otázce krajinářské a veřejných prostor, ale i v práci s tématy, jako jsou změna klimatu a fenomén tepelného ostrova. Porota vyzdvihla rovněž práci se širokou, rozmanitou a vhodně zvolenou paletou rostlin a propojení Tržnice s okolím.

Klima areálu by tak mělo do budoucna zlepšovat nesrovnatelně více zeleně, která bude k zavlažování využívat například i dešťovou vodu. Vysazeny budou desítky nových stromů a vzniknou nové zelené plochy. Problémy tepelného ostrova pomohou v letních měsících zmírňovat nové vodní prvky.

Veřejná prostranství v Pražské tržnici
Veřejná prostranství v Pražské tržnici | Zdroj: Studio Perspektiv

Vítězná studie rovněž počítá se vznikem náměstí u objektu bývalé vodárenské věže a navrhuje také nová dětská hřiště. V areálu přibude na míru navržený mobiliář, který nabídne nová místa k posezení a setkávání. Důležitou změnou bude lepší propojení Tržnice s okolím díky novým vstupům do areálu.

Úpravy budou postupovat po etapách

„Pražská tržnice je velice důležitým prostorem pro celou vnitřní část města. Nové řešení vzniklé z architektonické soutěže prostor výrazně oživí, přinese nové funkce a také jej zkultivuje. Porota se shodla, že vítězný návrh tato očekávání jednoznačně splňuje,“komentuje Štěpánka Šmídová, členka poroty a krajinářská architektka.

Veřejná prostranství v Pražské tržnici
Veřejná prostranství v Pražské tržnici | Zdroj: Studio Perspektiv

Proměna veřejných prostranství nezačne hned. Projekční práce budou trvat zhruba následující tři roky. Samotné úpravy se pak uskuteční po etapách, aby nebyl narušen provoz celého areálu. Při úpravách veřejných prostranství bude také kladen důraz na koordinaci s kompletní rekonstrukcí inženýrských sítí a také aktivitami a programem akcí v areálu. Nové podoby první části Tržnice by se Pražané mohli dočkat zhruba v roce 2027. Předpokládaná hodnota rekonstrukce se bude pohybovat v řádu vyšších stovek milionů korun.

Soutěžící ve dvoukolové mezinárodní soutěži navrhovali podobu a funkci všech prostranství mezi budovami, řešili nové vstupy a lepší napojení areálu na okolí, umístění zeleně, nový mobiliář nebo využití dešťové vody. Důležitým kritériem bylo zohlednění již existujícího tzv. Masterplanu rozvoje areálu a také připomínek odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Současně bylo třeba vzít v úvahu všechny aspekty a potřeby místa i jeho uživatelů a návštěvníků Pražské tržnice.

Veřejná prostranství v Pražské tržnici
Veřejná prostranství v Pražské tržnici | Zdroj: Studio Perspektiv

Návrhy dorazily z celého světa

V prvním kole soutěže se jednalo primárně o koncepční přístup k možnostem a příležitostem veřejných prostranství Pražské tržnice. Úkolem bylo rozvinout potenciál prostoru jako oblíbeného místa maloobchodu a gastronomie, místa setkávání, odpočinku i kreativity, místa dostupného, prostupného, otevřeného, bezpečného a odolného a v neposlední řadě i jako místa přístupného – ať už pro rodiny s dětmi, mladé a seniory nebo lidi s hendikepem či pro všechny příjmové skupiny obyvatel.

Půdorys
Půdorys | Zdroj: Studio Perspektiv

V druhé fázi soutěže uchazeči vypracovávali návrh do detailnější a konkrétnější podoby. Do druhého kola postoupilo šest studií, jejichž návrhy porota vyhodnotila jako ty s největším potenciálem pro jejich další dopracování.

Soutěž byla až do zveřejnění finálních výsledků anonymní. Mezinárodní porota vybírala celkem z osmnácti návrhů. Do soutěže dorazily čtyři návrhy z České republiky, čtyři z Nizozemska, dvě studie z Maďarska, Slovenska a Itálie a po jednom návrhu pak dorazilo ze Spojených států amerických, Číny, Polska a Belgie.

1. místo
Architekt: Studio Perspektiv (Praha, Česká republika)
Autorský tým: Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Ján Antal
Spolupráce: kolektiv Perspektiv (Ing. arch. Silvia Snopková, Ing. arch. Sebastian Sticzay, Ing. arch. Jakub Herza, Ing. arch Tomáš Pavlakovič)
koncepce zahradních a krajinářských úprav – Perspektiv – Ing. Barbora Kuciaková
spolupráce na zahradních a krajinářských úpravách – Ing. et. Bc. Radek Prokeš
koncepce městského mobiliáře – PhD. MgA. Eduard Herrmann & MgA. Matěj Coufal
koncepce grafického designu – Matěj Vojtuš & Josefína Karlíková

2. místo
Architekt: Between (Bratislava, Slovensko)
Autorský tým: Katarína Fejo, Tomáš Hanáček
Spolupráce: Tomáš Danko, Natália Marková, Zuzana Mihaľová, Patrik Domanický

3. místo
Architekt: Boele (Praha, Česko)
Autorský tým: Pavel Fajfr, Petr Šuma, Ivan Gogolák, Lukáš Grasse, Jan Soukup

Další finalisté:
ECHO Urban Design – Rotterdam, Nizozemí
PLURAL – Bratislava, Slovensko
GUBAHÁMORI – Budapešť, Maďarsko

red