Náměstí u Masarykova nádraží: Nová brána staré Prahy

Partneři sekce:

Pražské Masarykovo nádraží je poněkud zapomenutým místem s pozoruhodnou historií, jehož přilehlé veřejné prostory dlouho chátraly. Probíhající výstavbou a plánovanými úpravami by se měl prostor transformovat na nové živé náměstí.

Vznikem Hlavního nádraží ztratila Masaryčka na lesku a byla doslova odsunuta na druhou kolej. Prostory kolem nádraží se postupně změnily na parkoviště a kvalita veřejného prostoru upadala až na dnešní stav. Dnes stojí Masarykovo nádraží před podobnou situací jako před více než sto lety, jen v novém kontextu.

Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí

Plánovaný urbanismus, včetně dominantní budovy od Zaha Hadid Architects, trať z letiště a napojení na Florenc, přinesou do území novou energii. Součástí proměny bude i náměstí před Masarykovým nádražím, o jehož podobu se postarají architekti ze studia Perspektiv, kteří zvítězili v architektonické soutěži. Realizace projektu je plánována na konec letošního roku.

Čitelné zónování

Návrh studia Perspektiv tvoří souvrství prvků vytvářející nové náměstí – prostupné, komfortní, modulární a přehledné. Povrchy definují prostorovou kompozici a čitelně rozdělují zóny. Ve středu náměstí architekti umisťují blok stromů, který má v letních měsících zajistit stín při čekání na vlak nebo může sloužit pro rychlé zastavení v rušné lokalitě.

Architekti jasně definovali hranice nového náměstí rastrem výrazných bloků tzv. pražců, které reagují na geometrii budov. Zároveň také reprezentují vrstvu současného přístupu v historickém kontextu.

Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí |

Vzhledem k fenoménu tepelných ostrovů architekti považují umisťování stromů do veřejného prostoru za klíčové pro zajištění komfortu v přehřátých centrech měst.

„Hledali jsme kompromis mezi požadavkem platného územního plánu a modulárním řešením v souladu s úpravou v rámci diskuze s veřejností a městem,“ doplňují architekti Ján Antal a Martin Stára.

Aktivní náměstí

„Náměstí v blízkosti nádraží bude vždy plné pohybu. Navrhovaný prostor proto musí umožnit volný, všesměrný pohyb skrze náměstí i s příležitostí pro krátké zastavení s možností modulárního mobiliáře pro nejrůznější příležitosti – například výstavy nebo food fest,“ vysvětlují architekti ze studia Perspektiv.

Masarykovo náměstí
Masarykovo náměstí | Zdroj: Studio Perspektiv

Zastřešené vstupy do metra definují prostorovou kompozici místa. Výstup v severozápadním rohu je doplněn o kiosek, který potenciálně oživí jinak hluchý roh.

Srdcem celého konceptu je rastr betonových „pražců“, které se sbíhají směrem k nádraží. Tento rastr přirozeně zvýrazňuje předprostor Masarykova nádraží a dále odkazuje na navazující kolejiště. Hranu pražce tvoří ocelová drážka, kterou lze modulárně vybavit různým mobiliářem – lavičkou, panelem, světlem, stojanem na kola či vodním prvkem.

Náměstí u Masarykova nádraží

MÍSTO                            Praha
ARCHITEKT                    Studio Perspektiv
AUTORSKÝ TÝM            Martin Stára, Ján Antal, Jakub Herza, Silvia Snopková
SPOLUPRÁCE                Sebastian Sticzay
VIZUALIZACE                 Willbe Studio
DEVELOPER                   Penta Real Estate
PLOCHA                         5430 m2
PROJEKT                        2021

Článek vyšel v časopisu ASB 3/2022.