Více přechodů, méně zábradlí. Karlovo náměstí v Praze se začíná proměňovat

Aktuálně probíhá další významná etapa proměny Karlova náměstí. Technická správa komunikací započala postupnou rekonstrukci vozovek a chodníků po obvodu náměstí.

Největší změnou budou zejména nové přechody. Lidé nově nebudou muset Resslovu ulici podcházet jako doposud. Úpravy by měly být hotové do konce srpna. Další etapy budou následovat v roce 2021. Od roku 2023 je dále v plánu revitalizace parku Karlova náměstí, kterou má pod palcem Magistrát hl. m. Prahy.

Na Karlově náměstí v křižovatce s ulici Resslova nově vzniknou 3 důležité přechody pro chodce, díky kterým už se lidé nebudou muset v široké oblasti Nového Města daleko dopředu rozhodovat, kudy vést své kroky. Přechod přes Resslovu ulici umožní bezpečně přejít po povrchu podél celé západní strany náměstí.

Nový přechod také vznikne v křižovatce od Charles Square centra k tramvajové zastávce. Třetí přechod je pak naplánován na západní straně Ječné ulice. Ten bude fungovat jako protiváha dosud jediné trasy od kostela Sv. Ignáce. Dnes je v celé oblasti pouze jediný přechod přes střed náměstí.

Na Karlově náměstí naopak částečně zmizí zábradlí, které rozděluje park a znesnadňuje pohyb chodců. Zábradlí podél ulice Resslova pak zůstane zachováno. Počítá se i s úpravou povrchů chodníků, vozovek a nároží křižovatky. Veškeré tyto úpravy by měly být hotové na konci letošního srpna.

Karlovo náměstí |

Dopravní úpravy náměstí

Jedno z nejvýznamnějších náměstí se začíná postupně měnit, což mě velmi těší. Jedná se totiž o velmi složité území, o jehož proměnu se snažíme již několik let. Věřím, že na tyto úpravy brzy navážou další a Karlovo náměstí bude reprezentativní místo, kde lidé budou chtít trávit čas,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Dopravní úpravy Karlova náměstí spadají pod tzv. I. etapu celkové revitalizace náměstí. V roce 2013 připravil Institut plánování a rozvoje (IPR) návrh rekonstrukce většiny ulic lemujících Karlovo náměstí. O dva roky později byla rekonstruována tramvajová trať, přilehlé chodníky a nástupní ostrůvky. Letos se přikročilo k dalším úpravám, které opět zlepšují pohyb po náměstí. Tuto etapu realizuje v současné době TSK.

Její součástí je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí v koordinaci s úpravami křižovatek se světelným signalizačním zařízením. Dojde k úpravě nároží křižovatek, bezbariérových přechodů pro chodce a šířkovému uspořádání dopravního prostoru včetně implementace cyklo pruhu.

Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky z žulové štípané mozaiky, dále se počítá s vjezdy k objektům, které budou, stejně jako parkovací stání, z pojízdné žulové dlažby. Dojde k úpravě odvodnění. Uliční vpusti budou posunuty, případně umístěny nové. Už v rámci této etapy dojde k výsadbě nových stromů.

Revitalizace parku

Revitalizace samotného parku pak spadá pod etapu II. a má ji na starosti investiční magistrátní odbor, který projekt převzal od IPR. V roce 2018 byl v soutěžním dialogu vybrán vítězný návrh revitalizace parku – více na www.iprpraha.cz/karlovonamesti. Minulý týden autorský tým odevzdal dokumentace pro územní rozhodnutí, na které bude neprodleně navazovat projednání s příslušnými úřady. Předpokládá se, že rekonstrukce parku by mohla začít v roce 2023.

TEXT: RED
FOTO: IPR PRAHA