Mladí vídeňští architekti

Mladí vídeňští architekti

Rakouský projekt na podporu mladých tvůrců v oblasti architektury pokračuje druhou výstavou pod názvem Yo.V.A. – Young Viennese Architects (Mladí vídeňští architekti). Tento projekt má být platformou pro mladé architekty a představit nejen ve Vídni jejich inovativní nápady, koncepty a realizace.

Výstavní projekt Yo.V.A. vzešel z iniciativy vídeňské radnice, která dlouhodobě pracuje na urbanistické koncepci města a usiluje o vznik kvalitní architektury nejen v centru, ale i na periferiích. Renomovaná architektonická studia jsou oslovována i s žádostí o projekty na výstavbu sociál­ních bytových domů. Známý je příklad sociálních bytů zejména pro imigranty postavených v turecké čtvrti podle projektu architektů z dnes už renomovaného atelié­ru Querkraft, kteří se právě účastnili první přehlídky vídeňských kanceláří Yo.V.A.

Koncept platformy pro prezentaci práce mladých architektonických studií umožňuje těmto tvůrcům představit svoji tvorbu a získat případné zakázky na městské stavby, jako tomu bylo v případě Querkraft. Podobně se mohou radní dozvědět o kvalitách jednotlivých studií a získat přehled o potenciálních architektech, na které se případně obrátí s výzvou na vypracování projektu městské zakázky.

Platforma pro začínající tvůrce
Projekt Yo.V.A. odstartoval před čtyřmi lety městský radní pro rozvoj města a dopravu Rudolf Schicker v rámci ­Vídeňského roku architektury 2005. Druhý ročník výstavy (s názvem Yo.V.A.2) byl poprvé představen ve Vídni až v dubnu 2008 – během února a poloviny března letošního roku jej bylo možné shlédnout také v Praze v prostorách Galerie Jaroslava Fragnera.

Mezi prezentovanými mohou být pouze architekti mladší pětačtyřiceti let, sídlící v rakouské metropoli a mající za sebou alespoň jednu realizaci tamtéž. Do projektu jsou jednotlivá studia vybírána a hledána prostřednictvím internetu, a tak mohly být objeveny osobnosti i skupiny, které tvoří součást mladého a živého architektonického dění ve Vídni. Tentokrát dostali možnost prezentovat své nápady X Architekten, Veit Aschenbrenner Aarchitekten, t-hoch-n Architekten, Sue Architekten, Solid architecture, Polar?, Nonconform Architektur vor Ort, Kiskan Kaufmann, Christoph Karl + Andreas Bremhorst, Holodeck architects, Hein-Troy Architekten a Gharakhanzadeh Sandichler. Zúčastnění architekti a architektky se před výběrem navzájem znali jen málo a při příležitosti přípravy výstavy došlo k podnětným odborným diskusím a k navazování kontaktů. Plodem jejich spolupráce pak byla panoramatická koláž z příspěvků všech týmů k aktuálním otázkám z oboru architektury a městského plánování ve Vídni.

Progresivní středoevropská architektura
Mnoho mladých lidí z celé Evropy přichází studovat architekturu právě do Vídně. Jsou to mladí lidé nejen z Rakouska, ale i odjinud z EU a vůbec z celého světa. Někteří z absolventů po dokončení studia město opouští, mnoho jich však v rakouské metropoli zůstává. Řada účastníků projektu Yo.V.A. 2 ani není rodilými Vídeňany a mezi samotnými tvůrci Yo.V.A. 2 jsou odborníci nejen z dalších spolkových zemí Rakouska, ale i z Německa a Itálie, ­dokonce i z Íránu.

Snahou přehlídky projektů Yo.V.A. je ukázat, že nejen západní architektura je kvalitní, živá a inspirující, ale že i ve Střední Evropě fungují progresivní studia. V dnešním globalizovaném světě vzniká navzájem si podobná architektura. Přesto v ní lze vypozorovat specifika různých regionů daná podnebím, charakterem krajiny i kulturou. I v rámci Střední Evropy jsou patrné odlišnosti a Yo.V.A. jsou jednou ze součástí této mozaiky.

Na výstavě v Galerii Jaroslava Fragnera bylo představeno dvanáct architektonických studií, ve druhé části výstavy byla prezentována Vídeňská deklarace o architektuře, v níž jsou stanoveny zásadní postoje města v oblasti architektury a podoby města. Z té by se mohl inspirovat i pražský magistrát.

První zahraniční prezentace výstavy Yo.V.A. 2 se konala v Bratislavě, představena byla také v Budapešti a Brně. V roce 2009 doputuje z Prahy do Lublaně, Bělehradu a Krakova a v plánu je též v pokračování v Bukurešti, Kyjevu, Sarajevu a Sofii.

(kak)
Foto: © Robert Fessler, © Rupert Steiner

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.