Javornická palírna – stylový minilihovar v Pošumaví

Javornická palírna 10

Na počátku existence Javornické palírny byl sen o založení vlastní palírny. Prvopočáteční inspirací byla výroba skotské whisky, zachovávající si stále silné propojení s přírodou, a také odkaz výroby ušlechtilých destilátů z ovoce, typických pro malebnou oblast Pošumaví. Příležitost k jeho realizaci přišla s možností koupě starého hospodářského stavení v sousedství.

Pod zříceninou Helfenburk, mezi městy Bavorov a Vlachovo Březí v obci Javornice tak vznikl hospodářský areál Javornické palírny, jenž sestává z novostavby malého ovocného lihovaru, rekonstruovaných a dostavovaných budov bývalého hostince s tanečním sálem, jeho součástí jsou rovněž chlévy a stodola a patří k němu i zahrada a sad. V areálu bylo také pamatováno na prostory pro členy rodiny majitele a jejich případné hosty.

Tradice jako synonymum kvality

Pro návrh rekonstrukce stávajících objektů a dostavby zcela nové budovy palírny majitelé oslovili architekty Aleše Lapku a Petra Koláře z pražského architektonického ateliéru ADR. Základem pro celkový koncept rekonstrukce bylo původní členění a umístění budov.

Jelikož však byly ve velmi špatném technickém stavu, došlo ke stržení veškerých novodobých přístavků a dostaveb včetně střech a krovů. K ponechaným základním hmotám a některým nosným stěnám hlavních budov byly dostavěny nové objekty kvasírny s ubytováním v podkroví, místo spadlé stodoly dnes stojí dřevník s garáží.

Samostatnou budovu palírny umístili autoři návrhu tak, aby s původními budovami tvořila částečně uzavřený a chráněný dvůr. Celkový koncept tohoto uspořádání dotváří vydláždění nádvoří spolu se zápražím a dalšími prostory kolem budov přírodními kameny, převážně žulovými.

Javornická palírna 06

Podoba objektů byla výrazně ovlivněna stavbami v jejich bezprostředním okolí. V návrhu vzhledu budov, tvaru střech i fasád vycházeli autoři převážně z tradičních místních tvarových i materiálových řešení, areál tedy přirozeně zapadá do ostatní zástavby.

Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel, natřené bílou barvou jako akcent významu budovy.

Ze vzdáleného pohledu na Javornici není proto ihned zcela patrné, že se jedná o novostavbu, zřejmé je to až při bližším a podrobnějším prozkoumání. Stavba prostě a citlivě vystihuje atmosféru tradiční vesnice a vyjadřuje respekt k místu od nejmenších detailů po celek.

Kombinace vnímavého přístupu autorů návrhu a osvícenosti majitele vynesla realizaci areálu Javornické palírny mezi finalisty České ceny za architekturu 2017.

Javornická palírna 05

Slovo architektů:

Naší snahou bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov. Tam, kde to již nebylo možné, jsme je nahradili podobnými charakteristickými detaily přenesenými z jiných jihočeských staveb.

U novostaveb jsme volili materiály nové, současné, avšak s respektem k primární stavbě. Všechny původní střechy tak mají například červenou pálenou krytinu, takzvanou „bobrovku“, a oproti tomu veškeré novostavby jsou opatřeny toutéž krytinou, ale v černé barvě.

Produkty, značky:
Stove Jotul
Window Solara
Handles ACT Charlie
Lamp Ikea Forsa
Baterry Fonte Quattro
Základní údaje:
Autor: ADR | Petr Kolář, Aleš Lapka
Spoluautor: Jana Zoubková, Markéta Kavalírová
Lokace: Javornice, Dub, Česká republika
Investor: soukromý
Zastavěná plocha:485 m2
Projekt: 2012 – 13
Realizace: 2014 – 16
Fotografie: BoysPlayNice. www.boysplaynice.com
Text: Daniela Bartošová
RubrikyObchody a služby