Javornická palírna 10
Galerie(19)

Javornická palírna – stylový minilihovar v Pošumaví

Na počátku existence Javornické palírny byl sen o založení vlastní palírny. Prvopočáteční inspirací byla výroba skotské whisky, zachovávající si stále silné propojení s přírodou, a také odkaz výroby ušlechtilých destilátů z ovoce, typických pro malebnou oblast Pošumaví. Příležitost k jeho realizaci přišla s možností koupě starého hospodářského stavení v sousedství.

Pod zříceninou Helfenburk, mezi městy Bavorov a Vlachovo Březí v obci Javornice tak vznikl hospodářský areál Javornické palírny, jenž sestává z novostavby malého ovocného lihovaru, rekonstruovaných a dostavovaných budov bývalého hostince s tanečním sálem, jeho součástí jsou rovněž chlévy a stodola a patří k němu i zahrada a sad. V areálu bylo také pamatováno na prostory pro členy rodiny majitele a jejich případné hosty.

Javornická palírna 01
Javornická palírna 02
Javornická palírna 03
Javornická palírna 04
Javornická palírna 05
Javornická palírna 06
Javornická palírna 07
Javornická palírna 08

Tradice jako synonymum kvality

Pro návrh rekonstrukce stávajících objektů a dostavby zcela nové budovy palírny majitelé oslovili architekty Aleše Lapku a Petra Koláře z pražského architektonického ateliéru ADR. Základem pro celkový koncept rekonstrukce bylo původní členění a umístění budov.

Jelikož však byly ve velmi špatném technickém stavu, došlo ke stržení veškerých novodobých přístavků a dostaveb včetně střech a krovů. K ponechaným základním hmotám a některým nosným stěnám hlavních budov byly dostavěny nové objekty kvasírny s ubytováním v podkroví, místo spadlé stodoly dnes stojí dřevník s garáží.

Samostatnou budovu palírny umístili autoři návrhu tak, aby s původními budovami tvořila částečně uzavřený a chráněný dvůr. Celkový koncept tohoto uspořádání dotváří vydláždění nádvoří spolu se zápražím a dalšími prostory kolem budov přírodními kameny, převážně žulovými.

Javornická palírna 06

Podoba objektů byla výrazně ovlivněna stavbami v jejich bezprostředním okolí. V návrhu vzhledu budov, tvaru střech i fasád vycházeli autoři převážně z tradičních místních tvarových i materiálových řešení, areál tedy přirozeně zapadá do ostatní zástavby.

Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel, natřené bílou barvou jako akcent významu budovy.

Ze vzdáleného pohledu na Javornici není proto ihned zcela patrné, že se jedná o novostavbu, zřejmé je to až při bližším a podrobnějším prozkoumání. Stavba prostě a citlivě vystihuje atmosféru tradiční vesnice a vyjadřuje respekt k místu od nejmenších detailů po celek.

Kombinace vnímavého přístupu autorů návrhu a osvícenosti majitele vynesla realizaci areálu Javornické palírny mezi finalisty České ceny za architekturu 2017.

Javornická palírna 05

Slovo architektů:

Naší snahou bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov. Tam, kde to již nebylo možné, jsme je nahradili podobnými charakteristickými detaily přenesenými z jiných jihočeských staveb.

U novostaveb jsme volili materiály nové, současné, avšak s respektem k primární stavbě. Všechny původní střechy tak mají například červenou pálenou krytinu, takzvanou „bobrovku“, a oproti tomu veškeré novostavby jsou opatřeny toutéž krytinou, ale v černé barvě.

Produkty, značky:
Stove Jotul
Window Solara
Handles ACT Charlie
Lamp Ikea Forsa
Baterry Fonte Quattro
Základní údaje:
Autor: ADR | Petr Kolář, Aleš Lapka
Spoluautor: Jana Zoubková, Markéta Kavalírová
Lokace: Javornice, Dub, Česká republika
Investor: soukromý
Zastavěná plocha:485 m2
Projekt: 2012 – 13
Realizace: 2014 – 16
Fotografie: BoysPlayNice. www.boysplaynice.com
Text: Daniela Bartošová