Vývojové centrum modularity od Chybik + Kristof není obyčejnou modulární stavbou

Vytyčit si otevřenost a prostupnost jako základní principy fungování výrobního areálu soukromé firmy u nás nebývá běžné. Řešení vývojového centra firmy KOMA ve Vizovicích, jehož autory jsou architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof, bourá v mnoha ohledech zažité stereotypy nejen v modulární výstavbě.

Vlastním pracím na projektu Vývojového centra modularity předcházel návrh a postupná realizace vstupního prostoru do výrobního areálu. Vzal si za cíl vytvořit prostor otevřený veřejnosti, který svojí aktivní hranou začlení původně uzavřený výrobní areál do svého okolního urbánního prostředí.

Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity

Otevřenost a prostupnost

Vývojové centrum je třetí, poslední fází tohoto projektu, který svojí polohou při hraně pozemku a nízkou, horizontální hmotou uzavírá vstupní prostor a zároveň dovoluje veřejnosti nahlédnout do areálu společnosti KOMA. Vývojové centrum navazuje na firemní restauraci a přemístěný český pavilon EXPO sloužící jako sídlo společnosti.

Třetí budova uzavírá prostor náměstí, které je možné využívat pro kulturní události a firemní akce. Betonové objekty tvarově připomínající ledové kry, které jsou umístěny v centru náměstí, mohou během akcí posloužit jako hlediště.

Nová budova funguje jako vývojové centrum, v jehož flexibilním prostoru vznikají nové myšlenky v oblasti modulárních konstrukcí. Otevřený, sdílený centrální prostor je svým tvarem uspořádán tak, aby nedocházelo k negativním jevům typickým pro open space kanceláře.

Závěsy i pohyblivý mobiliář umožňují další možné členění prostoru. Unikátní prostor s plochou 170 m2 byl vytvořen jen s pomocí šesti modulů s lichoběžníkovým půdorysem.

Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity | Zdroj: Julius Filip

Bez pravého úhlu

Zatímco běžné modulární stavby jsou tvořeny z vedle sebe skládaných pravoúhlých prvků, díky novému modulárnímu systému se otevírají nové prostorové možnosti. Zadáním inovačního centra bylo osvobodit modulární architekturu od striktně pravého úhlu. „Chtěli jsme překročit pravoúhle omezení a ukázat i jiné možnosti,“ vysvětlují autoři projektu, architekti Chybík a Krištof.

„Klasické modulární objekty jsou tvořeny pravoúhlými moduly o maximální šířce, délce a výšce z důvodů přepravy a možností výrobní linky. Právě kvůli tomu jsou objekty tvořeny kladením jednoho modulu vedle druhého. Dublují se u toho konstrukce na sobě i vedle sebe. Systém je výborný pro určitý účel, pokud má však investor jinou než pravoúhlou parcelu nebo chce prostor jiného než pravoúhlého charakteru, vyšší výšku či šířku, je do určité míry omezen,“ říká architekt Michal Krištof.

Boxy se zázemím jsou položeny na plošné podlahové prvky a teprve ty jsou kotveny k základům. Oba moduly tak fungují jako sloupy podpírající střešní plošné moduly a dohromady tak vytváří jeden kontinuální prostor. Prosklené plochy mezi moduly zajišťují vzdušné a ze všech stran rovnoměrně prosvětlené pracovní prostředí. Modulový systém se propisuje do návrhu samotného mobiliáře, který je tvořen spojením elementárních čtverců, obdélníků a desek.

Díky tomuto konceptu je možno v průběhu času nábytek doplňovat, měnit a uzpůsobovat novým potřebám. Materiály objektu jsou použity v maximální míře ve své přírodní, surové podobě a díky perforovanému povrchu a přiznaným detailům umožňují nahlédnout a porozumět principům modulárních staveb.

Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Černá a bílá

Celý koncept architekti podtrhli barevností – všechny moduly jsou uvnitř matně černé a ukrývají kom­pletní zázemí od technické místnosti přes šatny, kuchyňku, sanitární zařízení až po multimediální vybavení nebo showroom. Naopak prostory mezi moduly tvoří prostorný open space v kontrastní bílé barvě s využitím perforovaného plechu, designově vychází ze vzhledu laboratoře.

Aby se s prostorem dalo pružně pracovat, je uvnitř vytvořený důmyslný systém bílých závěsů, pomocí kterých lze prostor proměnit na jednotlivé kanceláře nebo otevřít pro konference. K podpoře tvořivé činnosti přispívají i dvě pyramidy s vysokou světlou výškou zakončené světlíky. Tyto pyramidy vystupují ze zelené střechy. „Tato střecha je v úrovni přilehlé komunikace, takže Vývojové centrum nijak nenarušuje dominantní pohled na sousedící EXPO pavilon,“ říká Hart.

Vývojové centrum modularity
Vývojové centrum modularity | Zdroj: Alex Shoots Buildings

Uvnitř Vývojového centra bude vznikat budoucnost modularity, má proto sloužit jako mozek výrobků KOMA Modular. Úkolem je inovovat současné výrobkové řady, vymýšlet speciální a náročné projekty nebo třeba pořádat konference napříč obory, kde modularita může najít své uplatnění.

V inovačním centru vzniklo celkem 12 pracovních míst nejen pro pracovníky společnosti, ale také pro specialisty a externisty z různých odvětví, které chce KOMA přizvat k jednotlivým projektům. Další činností je také Škola modularity, která chce propojovat různé obory právě přes modulární myšlenky, vzájemně se inspirovat a přispět k cirkulárnímu chápání ekonomiky.

VÝVOJOVÉ CENTRUM MODULARITY, VIZOVICE

ARCHITEKT       CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
AUTOŘI            Ondřej Chybík, Michal Krištof
SPOLUPRACOVNÍCI      Ondřej Mundl, Lukáš Habrovec, Martin Holý, Vladimír Šobich, Michal Klimeš, Petr Novák, Zdeněk Sendler, Dávid Medzihorský, Vojtěch Kouřil
INVESTOR        KOMA Modular Vizovice
PODLAHOVÁ PLOCHA  260 m2
DOKONČENÍ REALIZACE           2021

Článek vyšel v časopisu ASB 5/2022.