Banka, která kultivuje své okolí, se brzy stane integrální součástí města

PRO CSOB HK 0007ff 3 NEW
Zdroj: Projektil architekti

Skupina ČSOB zahájila na přelomu let 2019 a 2020 výstavbu moderní a ekologicky šetrné budovy v Hradci Králové. Nová regionální centrála bude dokončena v letošním roce. Je situována na nábřeží řeky Labe v rozvíjející se oblasti Aldis v sousedství hradeckého kongresového centra, budovy Filharmonie Hradce Králové a Muzea východních Čech.

Architektonický návrh iniciuje proměnu celé lokality s velkým potenciálem stát se integrální součástí města. Do objektu s 1 000 pracovních míst se v letošním roce nastěhují zaměstnanci call-centra a regionální útvary ČSOB.

Součástí budovy s pronajímatelnou plochou 20 000 m2 bude vedle moderních kanceláří i regionální bankovní pobočka, pronajímatelné prostory a kavárna s vazbou na novou piazzettu a nově upravené nábřeží řeky Labe.

Nová regionální centrála banky je situována na Eliščině nábřeží u řeky Labe v rozvíjející se lokalitě Hradce Králové. Soutěžní studie, 2016 | Zdroj: Projektil architekti, Roman Brychta Architekti

Architektonické a dispoziční řešení

Základní princip půdorysu budovy představují dvě vertikální jádra navázaná na střední kulaté komunikační atrium. K tomuto atriu je umístěno maximum sdílených pracovních míst v podobě zasedacích místností s rozptylovými a pobytovými plochami.

Okolo čtvercových atrií jsou naopak efektivně rozmístěna pracovní místa. Pohyb mezi jednotlivými patry je, kromě hlavních komunikačních jader, umožněn také dvěma prosklenými schodišti na jihu a severu budov. Ve 2. podlaží je navrženo call-centrum. Třetí podlaží bude využito pro běžná kancelářská pracoviště.

Půdorysné rozvržení je však flexibilně otevřeno jakýmkoliv změnám, které mohou v průběhu životního cyklu stavby nastat. V posledním ustupujícím podlaží jsou umístěny větší zasedací místnosti, skupinová pracovna a víkendová kuchyňka v optickém kontaktu se zelenou střechou. Zároveň se odsud také vstupuje na střešní zahradu s výhledem do okolní krajiny.

Centrální atrium zajišťuje přirozené denní světlo. Soutěžní studie, 2016 | Zdroj: Projektil architekti, Roman Brychta Architekti

Environmentálně odpovědný přístup

Nová budova bude mimořádně ohleduplná k životnímu prostředí a je navržena v souladu s požadavky certifikátu LEED Platinum v komplexní kategorii New Construction. Energie pro vytápění a chlazení budovy bude získávána pomocí tepelných čerpadel ze systému až 180 m hlubokých energetických vrtů.

Rozsah vrtů je výjimečný a v Evropě jsou necelé dvě desítky srovnatelných projektů. Důležitým prvkem z hlediska udržitelnosti je rozsáhlá zelená střecha, která kromě relaxace zaměstnanců slouží k retenci dešťových srážek a jako prevence vzniku tepelných ostrovů ve městě.

Objekt je vybaven automaticky otevíratelnými fasádními díly, které umožní přirozené provětrání budovy včetně automatického nočního předchlazování budovy v teplých měsících. Objekt má uprostřed centrální atrium a také dvě boční atria, zaručující dostatek přirozeného denního světla v celém půdorysu stavby.

Od partnerů ASB

Důležitým prvkem z hlediska udržitelnosti je rozsáhlá zelená střecha. Soutěžní studie, 2016 | Zdroj: Projektil architekti, Roman Brychta Architekti

Dům jako kloub

Budova svým tvarem vytváří dvě vstupní piazzetty, které aktivují městský parter lokality. Součástí projektu je také úprava parteru hlavní pěší ulice v návaznosti na nově vybudovanou pěší lávku přes řeku Labe. Na upraveném nábřeží bude vybudováno přístaviště, které bude mít vazbu na nábřeží a dále na jihozápadní piazzettu budovy banky.

Součástí projektu je i úprava parteru hlavní pěší ulice v návaznosti na nově vybudovanou pěší lávku přes řeku Labe. Soutěžní studie, 2016 | Zdroj: Projektil architekti, Roman Brychta Architekti

Objekt ČSOB je tak kloubem mezi měkkým proměnlivým prostorem nábřeží a novým veřejným rytmizujícím prostorem při městském okruhu – bulváru. Budova banky je svou péčí o přilehlé veřejné prostory impulzem rozvoje výstavby a rozvoje městského parteru v lokalitě.

CENTRÁLA ČSOB, HRADEC KRÁLOVÉ

Místo: Hradec Králové
Investor, stavebník: ČSOB / Ivo Koukol
Architekt: Projektil architekti / Roman Brychta, Adam Halíř / ve spolupráci Roman Brychta Architekti
Spolupráce: Klára Táboříková, Jan Karásek, Marek Sankot, Ondřej Hart, Thu Huong Phamová, Renata Horová
Hlavní inženýr projektu: Petr Jileček / Karlínblok
Podlahová plocha: 20 000 m2
Realizace: 2019–2021

Jolana Říhová
Text vyšel v časopisu ASB 1/2021.