Náměstí Míru v Tišnově má být svobodným prostorem bez bariér

Centrální náměstí v Tišnově by se mělo dočkat celkové revitalizace. Pro desetitisícové město v Jihomoravském kraji půjde o důležitou změnu fungování centra, které přestalo plnit svou funkci a neodpovídá současným potřebám jeho obyvatel.

Předmětem zadání bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace náměstí Míru v Tišnově. Cílem obnovy je úprava prostoru jako hlavního reprezentativního a pobytového veřejného prostranství města.

Krajinářští architekti Markéta a Petr Veličkovi, kteří uspěli se svým návrhem v otevřené anonymní projektové architektonicko-urbanistické soutěži, řeší náměstí jako svobodný prostor bez bariér vlídný k chodcům. Měl by sloužit především pro trhy a setkávání. Nově nabídne posezení na pobytových schodech s výhledem na historickou radnici a okolní kopce Tišnova, brány Vysočiny.

Ze severu do centra náměstí je vedena hlavní komunikační osa s alejí. V jižní části je umístěn objekt tržnice s předprostorem. V severozápadním cípu je zvažována čítárna pod širým nebem, která však není předmětem první etapy úprav náměstí. Sever a jih náměstí propojuje promenáda s alejí. Autoři také navrací do prostoru důležitou vazbu na kostel svatého Václava. Zachován je oboustranný průjezd náměstím situovaný v nové ose. Dopravní opatření mají za cíl zpomalit automobilový provoz ve všech směrech.

Podélný rez
Podélný rez | Source: M&P architekti

Schodiště s výhledem

Významným kompozičním prvkem náměstí se stává schodiště. S jeho pomocí vytvářejí Veličkovi na původně šikmé ploše rovinu. Schody je možné využít jako hlediště o kapacitě 80 míst k sezení. Nově utvořená lichoběžníková plocha umožňuje umístit parket či pódium.

Autoři navrhují v jihozápadní části náměstí hmotu zástavby s funkcí městské kryté tržnice. Alternativně lze objekt užívat pro kancelářské prostory, služby, informační centrum apod. Umístěno je zde i podzemní parkování s možným propojením s budovou radnice. Střecha je koncipována jako vegetační, pobytová, přístupná veřejnosti, s kavárnou a posezením. Nabízí rovněž nový výhled na centrum města.

Detail schodiště s posezením
Detail schodiště s posezením | Source: M&P architekti

Udržitelné náměstí

Do návrhu je začleněna výsadba vzrostlých stromů do strukturálního substrátu v souladu s nejnovějšími výzkumy v oblasti péče o městské stromy. U navrhovaných objektů se počítá s využitím šedé a srážkové vody. Odvod srážkových vod je koncipován pro jednotlivé kořenové mísy a v dolní části náměstí jsou navrženy retenční nádrže pro odchyt dešťových vod, které se nestačí při intenzivních srážkách vsáknout.

NÁMĚSTÍ V TIŠNOVĚ

Místo: Tišnov
Architekt: M&P Architekti/Markéta a Petr Veličkovi
Spolupráce na soutěžním návrhu: Tomáš Popelínský, Adam Kořistka, Kateřina Záleská Sapáková, Linda Smítalová, Petr Smítal
Investor: Město Tišnov
Projekt: 2020–2022

TEXT: Red.
FOTO: M&P architekti

Článek byl publikován v časopise ASB 03/2020.