Investovat do vývoje je povinností lídra

Společnost Kronospan je světovým lídrem v oblasti výroby desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl, interiérový design a stavebnictví. Jihlavský závod se řadí k těm nejmodernějším v Evropě. S jednatelkou společnosti Sylvou Krechlerovou jsme si povídali o cirkularitě i letošních novinkách.

Lze říci, že Kronospan má své místo v každé české domácnosti?

Myslím, že ano. My dodáváme výrobky pro interiér – laminované desky a dřevotřísku, která se dále dýhuje – jednak truhlářům a dále velkým výrobním firmám, které z nich vyrábějí nábytek. Pokud si tedy česká domácnost zařizuje svůj interiér spolu s truhlářem nebo si nakoupí nábytek v obchodě, má s velkou pravděpodobností vybavení vyrobené právě z produktů Kronospan. A ten, kdo bydlí v dřevostavbě a využil pro její stavbu OSB desky, tak rovněž užívá náš materiál.

Patříte k průkopníkům recyklace dřevního materiálu. Dřevotřískové desky s podílem dřevěného recyklátu vyrábíte v jihlavském Kronospanu již od roku 2006. Jako jediní v ČR a zároveň druzí na světě pak máte od loňského roku linku na zpracování recyklátu do OSB desek. Proč jste se rozhodli jít touto cestou?

Druhotné využití surovin je celospolečensky nezbytné, protože primární suroviny – mimo dřeva – mají své hranice. My jsme v Kronospanu rozšířili portfolio produktů, do kterých lze druhotnou surovinu využít, protože si myslíme, že je to svým způsobem povinnost lídra na trhu investovat do vývoje. Naše investice do využití recyklátu do OSB představovala 70 milionů euro, což nemůže realizovat každý.

Schéma cirkularity dřeva
Schéma cirkularity dřeva| Zdroj: Kronospan

Odkud dřevěný recyklát získáváte a jak kontrolujete jeho kvalitu?

Recyklát získáváme z České republiky, ale i ze zahraničí, protože u nás jej není tolik k dispozici. Hodně pracujeme se sběrnými dvory, které vzděláváme, jak mají materiál třídit, co je vhodné ke zpracování, a co není. Již zde tedy dochází k prvnímu přetřídění.

Kvalitu materiálu si pak samozřejmě hlídáme a kontrolujeme u nás v závodě při přejímce. Zákazníkovi vždy garantujeme konečnou kvalitu produktu. Navíc hotové výrobky nejen z recyklátu mají normami stanovené hodnoty – jak limity pro emise VOC látek, včetně formaldehydu, tak mechanicko-fyzikální vlastnosti – které musíme dodržet.

V ČR jsme oproti západoevropským zemím teprve na začátku, pokud jde o třídění a recyklaci odpadního dřeva. Jaký předpokládáte vývoj v této oblasti?

Od roku 2030 bude zakázáno skládkování využitelného odpadu. Do té doby je skládkování komunálního odpadu pro obce každý rok dražší a dražší. Už tento instrument vede obce k tomu, aby odpad více třídily a předávaly jej k dalšímu využití. Do uvedeného roku se tedy Česká republika naučí vytřídit veškerý odpad, který se dá znovu zpracovat.

KRD Trends The Optimist Public
Zdroj: Kronospan

Dokážete říci, kolik ročně zachráníte stromů díky využití dřevního recyklátu? A lze vyčíslit i úsporu oxidu uhličitého?

My jsme do roku 2021 využívali 400 tisíc tun recyklátu za rok do dřevotřískových desek, což odpovídalo 600 tisícům ušetřených stromů. Tím, že jsme uvedli do provozu novou technologii na využití recyklátu do OSB desek, tak pro rok 2023 máme cíl využít již 600 tisíc tun recyklátu a díky tomu uchráníme 800 tisíc stromů.

Zároveň to bude znamenat, že v materiálu zůstane vázáno 3 miliony tun CO2. Pokud bychom tento recyklát nechali na skládce, tak by se při rozkladu dřeva uvolnilo CO2 do atmosféry, obdobně by tomu bylo i v případě jeho spálení.

Udržitelnost je v posledních letech stále aktuálnějším tématem. Vy jste se zařadili mezi výjimečné dodavatele zohledňující uhlíkovou stopu svých výrobků. Registrujete zvyšující se zájem ze strany developerů, architektů a projektantů, kteří u velkých projektů stále více řeší environmentální certifikace budov a Life-cycle assessment?

Důraz na zohlednění uhlíkové stopy je znát. Registrujeme to především na rostoucím podílu dřevostaveb a dále na využití materiálů, které nejsou tolik uhlíkově náročné. Vidíme také, že čím jsou zákazníci mladší, tím na argumenty související s udržitelností a druhotným využitím surovin slyší víc. Jde o dlouhodobý vývoj.

Zdroj: Kronospan

Aktuálně jste pro příštích pět let uvedli na trh novou Globální kolekci Kronodesign s podtitulem Origin Stories Trends. Co architekti a koncoví zákazníci v nové kolekci najdou? V čem je unikátní?

Naše Globální kolekce je platná do roku 2027 a je dostupná ve všech zemích, kde jsme aktivní, což je výhodné zejména pro nadnárodní společnosti a projekty. Do vývoje nové kolekce se vždy promítají aktuální potřeby trhu a směry designu, kolekce tedy přináší nové struktury povrchů a nové dekory, ve kterých jsme udělali velký pokrok.

Kolekce se rozšířila o velké množství dekorů různých dřevin, a také o trendy barvy. A nově jsme představili také dřevodekory s embosovanou synchro strukturou, která dokonale ladí s kresbou dřeva.

Zohledňují i výrobky v nové kolekci hledisko udržitelnosti?

Určitě, přičemž udržitelnost je třeba vnímat v její komplexnosti. My jednak využíváme suroviny, které jsou obnovitelné, investujeme do cirkulární ekonomiky a aktivní jsme také v sociální oblasti, kdy pečujeme o místní komunitu a staráme se o své zaměstnance.

Kronospan má svoji nadaci, skrze kterou podporujeme sociální projekty, vysazování nových lesů, a to společně se svými zaměstnanci. Podporujeme nemocnici v Jihlavě, přispíváme na sportovní aktivity a pracujeme se školami.

Kde se mohou zájemci s novou kolekcí seznámit?

Kolekci nyní představujeme truhlářům a výrobcům nábytku u našich obchodních partnerů a zároveň pro architekty a designéry probíhá Roadshow v různých městech České republiky. Kromě toho s architekty napřímo spolupracuje ambasadorka značky Kronodesign Simona Hynková.

Jakou podporu a servis nabízíte architektům a interiérovým designérům?

Nabízíme zákaznický servis na vysoké úrovni, kdy si architekt pro svůj projekt může u nás požádat o vzorky ve větším formátu. Zároveň ambasadorka Simona Hynková poskytuje architektům a designerům poradenství a technickou podporu.

Dalším nástrojem pro práci na projektech je portál My Krono Pro, kde architekti získají po registraci bližší informace o produktech, a najdou zde i kompletní knihovnu dekorů ve vysokém rozlišení pro využití ve vizualizačních programech.

Sylva Krechlerová
Sylva Krechlerová | Zdroj: Kronospan

Sylva Krechlerová

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Od roku 1995 působí ve společnosti Kronospan, kde se zabývá materiály na bázi dřeva. Začínala na pozicích back-office a obchodník, posléze pracovala jako produktový manažer, vedoucí pro český trh a obchodní ředitel. Od roku 2011 je jednatelkou společnosti v ČR a v Německu.

Zdroj: PR článek Kronospan