Back to the article Terezínské vize 8 / 8

Wieserův dům nejhonosnější civilní budova v Terezíně před právě probíhající rekonstrukcí