Revitalizace budovy Kotěrova muzea 01
Galerie(9)

Návrat krásy Kotěrova muzea

Partneři sekce:

Hradec Králové je neoddělitelně spojen s architektonickou osobností Jana Kotěry. Jednou z dominant labského nábřeží je i jeho budova Muzea východních Čech, která prošla v letech 2018 až 2019 citlivou rekonstrukcí.

Budova Muzea Východních Čech v Hradci Králové byla postavena v letech 1909–1912 v secesním stylu. Kotěra zde uplatnil asymetrickou dispozici, půdorys budovy založil na schématu latinského kříže, přičemž pravé (jižní) křídlo s přednáškovým sálem oproti ose severního křídla o několik metrů posunul.

Revitalizace budovy Kotěrova muzea 05
Revitalizace budovy Kotěrova muzea 04
Revitalizace budovy Kotěrova muzea 03
Revitalizace budovy Kotěrova muzea 02
Revitalizace budovy Kotěrova muzea 01
Půdorys 1. NP. 1
Půdorys 2. NP.
Pohled z nábřeží.

Původní dispozice

V suterénu byly navrženy dílny, místnosti pro technologické sbírky, šatny a umývárny, skladiště, kotelna, byt domovníka, lapidárium a dílenský dvůr, v přízemí velká čítárna s 62 místy u stolů, knihovna, ředitelna), vestibul, šatna a velký přednáškový sál s 200 sedadly, galerií a místností pro přednášejícího.

První patro bylo určeno pro sbírky uměleckého průmyslu a pro velký výstavní sál s vrchním osvětlením, prostupující do 2. patra. Ve druhém patře se výstavní prostor rozděloval podle návrhu na prehistorii a exponáty historického muzea. V obou patrech byly navrženy ještě místnosti pro kustody a skladiště.

Do třetího patra projektant umístil fotografický ateliér s horním osvětlením, temnou komoru, několik laboratoří a konzervační sál. Na obou postranních plochých střechách navrhl architekt prostorné terasy, které ale v současné době neslouží návštěvníkům muzea.

Stavba byla provedena v režném zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel, význačné architektonické detaily fasády, zejména plastická výzdoba, byly realizovány v omítce nebo jiných materiálech. Další úpravy pokračovaly po I. světové válce.

Celkový projekt byl dokončen v červnu 1934 instalací velké fontány před budovou muzea. Od roku 1995 je objekt národní kulturní památkou. Budova prošla v letech 1999–2002 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí, dále byla rekonstruována v r. 2011.

Revitalizace budovy Kotěrova muzea 04

Citlivá rekonstrukce

Postup, který architekti zvolili, by se dal charakterizovat jako návrat zašlé slávy. Jedná se o rekonstrukci v pravém slova smyslu, protože moderní zásahy byly svým charakterem technologické (například u kašny, úprava vzduchotechniky apod.).

Architektonický koncept Jana Kotěry se ale i po stu letech ukázal plně životaschopný a do stavby nebylo, kromě dílčích změn směřujících k odvlhčení objektu, zasahováno.

Fasáda objektu byla očištěna jak od nánosů stoleté historie budovy, tak od nevhodných nátěrů, které pokrývaly režné zdivo. Došlo k restaurování alegorických soch a kašny před muzeem, opravě oplechování a odstranění dodatečných stavebních úprav z konce 20. století.

Revitalizace budovy Kotěrova muzea 05

Revitalizace budovy muzea východních Čech
Místo: Písečné
Architekt: Jaroslav Svěrek, Jakub Masák / Ateliér Masák & partner, s.r.o.
Dodavatel: GEMA ART, Chládek a Tintěra
Investor: Statutární město Hradec Králové
Realizace: 2018–2019
Text: Red
Foto: NADACE ABF

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2019.