Přeměna planetária

Kanadští architekti znovu vdechli život do prostor někdejšího montrealského planetária. Autoři projektu vytvořili novou funkci a novou architekturu pro stárnoucí objekt, který se nyní stal domovem společnosti ÉTS Centech.

Od roku 2011 bylo planetárium po 45 letech své existence uzavřeno a převedeno do vlastnictví společnosti École de technologie supérieure (ÉTS) a neziskové organizace Centech. Jejím cílem je podpora technologických společností, jejich ekonomického rozvoje a vývoje technologií.

V duchu vytváření synergie mezi univerzitami, podnikateli, občany a komunitou ÉTS, určila nová funkce planetária architektům potřebnou typologii prostorů a jejich náplně: od práce s nejmodernějšími technologiemi, přes administrativu, až po odpočinek a navazování sociálních kontaktů.

Administrativní prostory
Bývalé planetárium září do noci.
Centrální prostor s monumentem schodiště
Cirkulační koridor
Prostor pro spontánní setkávání
Sídlo společnosti ÉTS Centech
Vstupní prostor 1

Vesmírná inspirace

Hlavní architektonickou výzvou, se kterou se autoři projektu museli vypořádat, bylo nalezení způsobu, jak přivést světlo do srdce budovy, která byla původně navržená a zamýšlená podle definice a funkce planetária – tedy co nejtemnější. Zároveň bylo klíčové zachovat paměť a povahu místa, jak jej mají obyvatelé Montrealu zaryté v paměti.

Volba nakonec padla na podpoření osovosti a kruhovosti budovy. Na základě inspirace pohyby vesmíru a složitostí starých astronomických přístrojů bylo planetárium přetvořeno na dynamické místo zrcadlící pohyby kosmu. Budova se tak stala generátorem, urychlovačem a zdrojem inspirace pro nové objevy.

Vstupní prostor 1
Vstupní prostor  |

Otáčení a odstřeďování

Architekti upřednostňovali formální jazyk navrhování v kombinaci s moderními materiály. To se projevilo například v inspiraci ozubenými koly u stěn z vertikálních lamel, které symbolizují otáčení a odstřeďování. Střed budovy je otevřeným kruhovým prostorem, přístupným ze všech stran, který ovládá celou prostorovou organizaci bývalého planetária.

Prostor je určen pro spontánní setkávání, která jsou často roznětkou největších objevů. Mechanismus zbytku budovy je funkčně zapojen kolem tohoto centrálního prostoru. Podobně jako důvtipný princip hodinového strojku, vede také soustředná cirkulační cesta ke kavárně, zasedacím místnostem či prostoru pro kreativní rozjímání.

Speciální prvky

Pro netradičně koncipovaný projekt zvolili architekti celou řadu netradičních materiálů a technologií: od zakřivených skleněných panelů atypických rozměrů a speciálně upraveného ohýbaného dřeva, přes technické prvky kompletně ukryté v podlahách, až po elegantně koncipované akustické řešení interiéru.

Na konci roku 2018 byly nové prostory společnosti Centech slavnostně otevřeny bývalým generálním ředitelem École de Technologie Supérieure, Pierrem Dumouchelem spolu s výkonným ředitelem Centech, Richardem Chénierem.

Prostor pro spontánní setkávání
Prostor pro spontánní setkávání |
Sídlo společnosti ÉTS Centech
Místo: Montreal, Kanada
Architekti: Menkès Shooner Dagenais Letourneux Architectes
Spolupráce: Anik Shooner
Klient: École de technologie supérieure (ÉTS)
Realizace: 2018
Text: Lucie Hlavsová
Foto: Stéphane Brügger, V2com

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2019.