Zámek v Dolních Břežanech

V minulém ročníku se o titul Stavba roku utkalo i několik velmi zdařilých rekonstrukcí. Jednou z nich je i zámek na okraji pražské aglomerace v Dolních Břežanech, který byl v letech 2016 až 2018 přebudován na hotel s nezapomenutelnou atmosférou.

Hlavním leitmotivem úprav bylo hledání cesty mezi starým a novým. Jak celkové architektonické pojetí od architektů z Šafer Hájek, tak cenný interiérový design od Mimolimit se pohybují na úzké cestičce napětí mezi poselstvím předků a soudobým přínosem.

Historie místa

Arcibiskupský zámek v Dolních Břežanech byl původně měšťanskou tvrzí z počátku 14. století, která prošla zásadními úpravami v renesanční a barokní době. Do sklonku 18. století lze datovat výraznou přestavbu, která dala zámku dodnes dochované hmotové i dispoziční uspořádání.

Kolem roku 1890 byla dle návrhu architekta Rösnera postavena zámecká kaple. Novorenesanční úpravy východního křídla s arkádami a úpravy interiérů s dochovanými dveřmi a parketovými podlahami jsou poslední hodnotnou historickou etapou úprav zámku. Výrazná budova je umístěna v parku, z jehož historické podoby se však již zachovalo jen velmi málo.

Zámek v Dolních Břežanech 04

Zámecký hotel

Pro dominantní budovu byla nalezena nová funkce ve formě luxusního zámeckého hotelu. Všechny funkce nutné pro tuto typologii byly integrovány do původní hmoty zámku. Kolem budovy byl obnoven zámecký park v duchu odkazu původních zahrad.

Ta je dělena na dvě části – menší meditativní zahrada se stupňovitými ochozy pro sezení je umístěna v sevřeném prostoru parku. Forma hlavní zahrady potvrzuje hlavní osu zámku a je přirozeně spojena s velkou zámeckou oborou.

Unikátní prostor bývalého nádvoří zámku byl zastřešen vloženou skleněnou subtilní „stanovou“ střechou, umístěnou nad úroveň korunní římsy. Toto řešení umožnilo využít unikátní prostor nádvoří jako hotelové lobby s recepcí, lobby barem, společenským prostorem, navazujícím na restauraci hotelu.

Restaurace má kapacitu 80 míst a díky interiérovému návrhu nabízí menší či větší prostory s různým charakterem prostředí. Je přímo propojena terasou se zahrádkou s obnoveným zámeckým parkem. Obnovené otevřené ochozy kolem atria hotelu jsou hlavní přístupové komunikace k pokojům.

Nový skleněný panoramatický výtah, vložený do atria propojuje jednotlivé úrovně a nenarušuje stávající historické konstrukce zámku.

Celkem disponuje hotel čtyřiceti pokoji různého standardu. Nejvýznamnější pokoje jsou svatební apartmán s obnovenými nástěnnými malbami původní zámecké kaple. Dále pak arcibiskupský apartmán a salónek s původním malovaným stropem.

Zámek v Dolních Břežanech 05

Nepřehlédněte: Rekonštrukcia kubínyiovského kaštieľa

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel
Místo: Dolní Břežany
Architekt: O. Hájek, J. Šafer, P. Lesenský, J. koníř, O. Kostřížová / Šafer Hájek architekti
Design interiéru: Bára Škorpilová / Mimolimit s.r.o.
Dodavatel: STARKON, a.s.
Investor: Arcibiskupství pražské
Projekt: 2014–2016
Realizace: 2016–2018
Text: Red
Foto: Nadace ABF, Filip Šlapal, Jakub Zdechovan

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2019.