Automatické zavlažování pro každou zahradu

Automatické zavlažování pro každou zahradu

Zalévání zahrady s konví je v péči o závlahu rostlin dnes již pouze doplňkovou činností. Ovšem poslední horká léta dávají tušit, že pokud chceme žít v zeleni, nebude stačit ani nárazové zalévání s využitím hadice a čerpadla, jako nejoptimálnější řešení se ukazují automatické zavlažovací systémy, které zalévají tam, kde je třeba a ve správném čase a současně šetří stále vzácnější vodu.

Automatické zavlažovací systémy získávají na oblibě ve větší míře v posledních letech, a to i přesto, že jde o systémy finančně náročnější. Investice se však vrátí ve vyšším komfortu péče o zahradu, ušetřeném čase, a v neposlední řadě také ve snížené spotřebě vody, neboť sestava vytvořená na míru konkrétnímu místu a podmínkám zalévá pouze tam, kde je třeba, lze nastavit délku zalévání i čas, kdy se systém zapne. Vláha tak přichází v optimální době – například brzy ráno nebo v pozdní podvečer, kdy není tak velké horko a rostlinám nevadí chladnější voda. Nastavení může fungovat i dlouhodobě, třeba po dobu, kdy jsou majitelé zahrady na dovolené.

Automatické zalévání pro každého

O automatických zavlažovacích systémech mohou uvažovat i ti, kdo nevlastní právě fotbalové hřiště, park či jinou velkou plochu, využít je lze i na vlastní velké či malé zahradě. Jednodušším a méně sofistikovaným předchůdcem automatických zavlažovacích systémů je takzvané samočinné zavlažování, sestávající z jednoduchých postřikovačů, zadešťovačů a sprch. A protože v názvu chybí slovíčko automatické, je patrné, že tyto systémy vyžadují obsluhu a dohled – neobejdou se bez ručního zapínání a vypínání, je třeba je podle potřeby přemisťovat, náročnost obsluhy narůstá se zvětšující se plochou.

V porovnání s nimi nám automatické zavlažování ušetří mnoho času a námahy, spojených se zaléváním, současně se může zvýšit také cena nemovitosti, nabízí vyšší komfort užívání s nižšími náklady. Při výběru bychom si měli ujasnit, jaké funkce od systému očekáváme, jaké plochy chceme zalévat – zda pouze trávník a záhony, nebo také keře a stromy.

Pro novou i stávající zahradu

Vzhledem k tomu, že je systém vedený cca 25 až 30 cm pod zemí, vhodnou dobou pro instalaci je zakládání zahrady při stavbě nového domu, případně její rekonstrukce, a to po dokončení terénních prací a výsadbě zeleně před založením trávníku a násypem mulčovací borky či kačírku.

O něco složitější je instalace v již existující vzrostlé zahradě. Zde je třeba postupovat citlivě, aby nedošlo k poškození zeleně, kterou chceme zachovat a současně aby provedené zásahy nebyly příliš patrné – například travní koberec je snímán podle možností ručně či strojově, tráva i další rostliny jsou při prováděných pracích zakrývány či jinak chráněny a podobně. Při připojování závlahového systému je nezbytné dodržet platnou normu pro ochranu vnitřního vodovodu ČSN EN 1717.

Ještě před nákupem konkrétního systému je třeba zjistit údaje o typu půdy, zdroji vody, jejím tlaku a dostatečné kapacitě, důležitý je i půdorys, případně členění zahrady, skladba rostlin, které tam jsou či budou vysazeny, orientace zahrady vůči světovým stranám a povětrnostní podmínky. Činnost zavlažování a nastavení zálivky jsou závislé i na charakteru pozemku a jeho rovinatosti či případném převýšení.

Příště: Automatické zavlažování II. – Bez řízení není zalévání

Foto: Gardena, Závlahy – AGF Navrátil, AZ Zahrady
Text: Dana D. Daňková

RubrikyArchitektura