AstraZeneca: Nejmodernější výzkumné centrum na světě otevírá vědu lidem

Nové výzkumné a vývojové centrum společnosti AstraZeneca v anglickém městě Cambridge propojuje instituce z oblasti vzdělávání, zdravotnictví a výzkumu, a současně otevírá vědu i prostory veřejnosti.

Moderní zevnitř, subtilní zvenku, designové prvky šikovně přesahují jeho velikost. Toto a potřeba flexibility byly klíčovými faktory pro design. „Chtěli jsme vědomě udržet budovu nízkou, na třech poschodích, abychom zajistili jednoduché propojení v rámci jí a okolí. Díky okrouhlému tvaru se nikdy nezdá být příliš velká,“ vysvětluje partner Herzog & Meuron Stefan Marbach.

Budova The Discovery Center se nachází uprostřed Cambridge Biomedical Campus (CBC). Její centrální poloha odráží ambici společnosti AstraZeneca být klíčovým bodem výměny a spolupráce v CBC, přičemž staví na množství už existujících spoluprací se členy komunity Cambridge Life Science, včetně University of Cambridge, Medical Research Council a Cancer Research UK.

Tvůrci i zadavatelé deklarují, že snahou architektury je vyzdvihnout důležitost jednotlivých spoluprací. Nás zajímalo, jak architektura podporuje jednotlivá centra ve vzájemném rozvoji, bourá mýty o nudné vědě či vytváří zajímavý prostor pro zaměstnance i kolemjdoucí.

Cik cag geometrie

Když se blížíte k The Discovery Center v Cambridgi, které navrhli Herzog & Meuron pro farmaceutického giganta AstraZeneca, vidíte budovu, která ve svém bezprostředním okolí jasně vyniká. Relativně nízké, jemně krojené a elegantně vypadající nové výzkumné a vývojové centrum tvoří součást CBC. Nachází se v části města, která je v současnosti v intenzivním rozvoji – v Cambridge Southern Fringe Area.

Nová budova má tvar trojúhelníkového skleněného kotouče se zaoblenými hranami, který volně kopíruje tvar lokality. Je definovaná shedovou střechou, která vede z východu na západ, aby poskytovala optimálně přirozené světlo uvnitř budovy.

AstraZeneca - The Discovery Centre
AstraZeneca – The Discovery Centre | Zdroj: Hufton+Crow

Přechází až k fasádě a vytváří pevnější a větší vertikální cikcak geometrii. Vznášející se skleněný kotouč se shedovou střechou a stupňovitou fasádou dodává budově charakteristický vzhled. Shedová střecha zároveň umožňuje výrazné proudění světla. Pokračuje vysoce výkonnou skleněnou fasádou, která příjemně rozčleňuje celkový objem.

Navzdory odlišným pracovním prostředím jednotlivých poschodí se budova jeví jako jednotný celek.

Součástí zadání bylo vytvoření „porézní“ struktury budovy, která se začlení do místní komunity a krajiny. Komplex navržený ve volné kruhové formě, přesněji v trojúhelníkovém půdorysu se zaoblenými hranami, obsahuje zelené centrální nádvoří, které zůstane otevřené a přístupné veřejnosti.

Jeho cílem je prolomit mýtus, který považuje vědecké laboratoře za nepřehledné, tajemné a nudné. Mimo přísný obvod budovy se rozprostírají svěží architektonické zahrady poseté uměleckými díly, a je tak těžké říct, kde končí centrum a začíná veřejná sféra. Jak je v Anglii zvykem, návštěvníci a kolemjdoucí si mohou kdekoliv posedět na trávnících, vychutnat si oběd či popracovní reset. A zároveň mohou pozorovat život v budově.

Otevřené laboratoře a průhledné skleněné stěny umožňují nové způsoby práce napříč disciplínami, zatímco veřejně přístupné centrální nádvoří je navržené tak, aby ukázalo vědu naplno. Při vývoji tohoto schématu Herzog & de Meuron úzce spolupracovali s vědci z AstraZeneca, aby vytvořili design, který by odrážel společný přístup společnosti k výzkumu a vědě.

AstraZeneca - The Discovery Centre
AstraZeneca – The Discovery Centre | Zdroj: Hufton+Crow

Nádvoří jako centrální prostor

Stavbu, která má tvar dvoupodlažního disku, lemuje po obvodě souvislý oválný chodník. Bloky transparentních laboratoří jsou uspořádané okolo centrálně umístěného veřejného nádvoří, které zahrnuje tři hlavní vchody do budovy. Nádvoří je ústředním bodem lokality, místem setkání, které je přístupné ze třech různých stran.

Velké stromy a zelený trávník uprostřed prostoru vytvářejí cíl pro rekreaci a neformální setkání. The Discovery Center sedí na šesti pravoúhlých skleněných boxech seskupených do třech párů. Tvoří otevřené nádvoří, které v kombinaci s nízkopodlažní budovou odkazuje na historické vysoké školy v centru Cambridge. Obdélníkové prosklené boxy procházejí vertikálně skrz všechna podlaží.

Nachází se v nich hlavní programový prvek budovy, laboratoře. Ty umožňují vícero skupinám pracovat vedle sebe, čímž se zlepšuje proces spolupráce. Prosklené obvody nadzemních bloků podporují maximální transparentnost napříč podlahou a celou budovou, čímž zviditelňují vědu pro zaměstnance a návštěvníky.

Elegantní architektura bourá mýty o nudné vědě a vytváří zajímavý prostor pro zaměstnance i kolemjdoucí.

Světlo, zdroj inspirace

Uvnitř, s výjimkou laboratoří, je interiér většinou tvořený otevřenými pracovními prostory. „Klíčovými prvky designu byly světlo a transparentnost,“ poznamenává Marbach. Vtáhnutí přirozeného světla hluboko do nitra budovy bylo klíčovou motivací architektonického ateliéru Herzog & de Meuron. Proto navrhli otevření výhledů do celého prostoru, přidali skleněné příčky, a někde i podlahy, s cílem posilnit myšlenku spolupráce a vzájemné komunikace mezi odděleními v rámci AstraZeneca.

AstraZeneca - The Discovery Centre
AstraZeneca – The Discovery Centre | Zdroj: Hufton+Crow

Otevřený pracovní prostor nabízí zaměstnancům celou řadu alternativních nastavení pracoviště od soukromých studijních prostorů a tichých kabinek až po neformálně různorodé prostory. Všechna občanská vybavenost – konferenční centrum, posluchárna, kavárna a restaurace – je soustředěná do přízemí s přímým přístupem z hlavního vchodu, aby byla rovnoměrně dostupná pro celý objekt.

The Discovery Centre vytváří jednotnou krajinu různých situací.

Minimalizovaná rozmanitost

Výběr materiálů jasně definuje různé oblasti v budově. Jejich rozmanitost je minimalizovaná, aby se podpořilo jasné rozlišení mezi různými programy. Materiály podlah odrážejí funkční organizaci budovy: přírodní kámen na vstupech, nahrubo řezaný masivní dub na hlavním schodišti a vnitřním okruhu a koberec v kancelářích. Podlaha v laboratořích je souvislá, s bílou živicovou úpravou.

Hlavní příčky v budově tvoří skleněné stěny v plné výšce, což umožňuje vysokou míru transparentnosti. Dalším materiálem je pohledový beton, který odhaluje způsob výstavby a konstrukční funkci a zároveň doplňuje sklo a dřevo. Funkční rozmanitost a nízká výška budovy The Discovery Center umožňují, že každé poschodí je specifické a odlišné.

V úrovni ulice je budova otevřená a nabízí průhledy do laboratoří. První poschodí visícího disku je propojené skrz prstencovou oblast a druhé poschodí disku je shora prosvětlené skrz světlík pilovité střechy. Navzdory odlišným pracovním prostředím jednotlivých poschodí se budova jeví jako jednotný celek, který je klíčovým prvkem celého areálu CBC. Herzog & de Meuron vytvořili strategické centrum výzkumu a vývoje s největší základnou společnosti AstraZeneca pro onkologický výzkum, stejně tak i pro vědce zaměřené na respirační, kardiovaskulární a metabolická onemocnění.

Od partnerů ASB

AstraZeneca - The Discovery Centre
AstraZeneca – The Discovery Centre | Zdroj: Hufton+Crow

Nejmodernější centrum na světě

Elegantní a technologicky vyspělá budova má silně udržitelné architektonické prvky, jako je například geotermální energie, recyklovaná dešťová voda a inteligentní využití přirozeného světla a stínění. Jde o trvale udržitelný systém navržení budovy – se špičkovým výzkumem a technicky kontrolovaným (zdravým) prostředím na vysoké úrovni – která je domovem jednoho z nejmodernějších výzkumných center na světě.

Budovu slavnostně otevřela Jeho královská Výsost princ Charles, který vyzdvihl její trvalou udržitelnost, citující svoji nedávno uvedenou pečeť Terra Carta. Tu udělují společnostem ze soukromého sektoru, které se vyznačují úsilím o trvalou udržitelnost.

ASTRAZENECA HQ

Nové výzkumné a vývojové centrum otevřelo svoje brány o pět let později, jak plánovalo. A je třikrát dražší. Pokud by vše šlo podle plánu, výstavba by se dokončila v roce 2016 za 358 milionů eur. V současnosti je druhým největším laboratorním centrem vědy a výzkumu ve Spojeném království (první místo patří Institutu Francise Cricka v Londýně).

ASTRAZENECA – THE DISCOVERY CENTRE

LOKALITA                       Cambridge, Velká Británie
ARCHITEKTI                   Herzog & de Meuron
PODLAHOVÁ PLOCHA  54 000 m2
INVESTICE                     1,2 miliardy €

Broňa Tarnócy

Článek vyšel v časopisu ASB 3/2022.