Tower Maersk není strašidelnou věží. Usilovně se tu bádá

Maersk Tower
Zdroj: Adam Mørk

Dánská metropole Kodaň stojí už po léta v popředí evropského environmentálního progresivismu, a proto nepřekvapí, že i Tower Maersk, aktuálně rozšiřující zdejší univerzitní kampus, demonstruje jasně vyjádřená stanoviska udržitelnosti a pokročilé stavební ekologie.

Kodaňská univerzita, nejstarší vzdělávací instituce svého druhu v celé Skandinávii, disponuje celkem osmi fakultami a její areály se na území města soustředí do čtyř různých kampusů. Konkrétně kampus Panum, kde před pěti lety vyrostla i nepřehlédnutelná Tower Maersk, je pak centrem medicínského bádání, zdravotních věd a vývojových laboratoří zdejší lékařské fakulty.

Požadavek na kapacitní rozšíření a komplexní modernizaci výukových i praktických uživatelských programů tu byl v jednání už dlouho, ale k zásadnímu kroku, zahájení stavební činnosti, bylo nakonec přistoupeno až v roce 2010. Stavba, vedená projektem ateliéru C. F. Møller Architects, se pak táhla sedm let.

Kolos, který působí lidsky

Údaj o ne zrovna krátkém průběhu realizace může vytvářet dojem kritiky, ale už sama podoba a velikost Tower Maersk vše názorně vysvětlují. Jedná se totiž o jednu z nejmodernějších budov zdravotnického výzkumu v Evropě. Unikát, který svou inovativní architekturou vytváří prostor pro bádání na špičkové úrovni, je dílem udržitelným, soběstačným, šetrným k životnímu prostředí.

A tahle věž nebyla budována jen s ohledem na uzavřený areál univerzity, ale i s akcentem na podobu moderního rostoucího města v těsném sousedství, k jehož rozvoji svou přítomností přispívá. Nyní funkčně propojuje visutými lávkami čtvrti Nørre Allé a Blegdamsvej a sama o sobě je novým symbolem toho, kudy Kodaň i Dánsko hodlají směřovat.

Maersk Tower
Maersk Tower | Zdroj: Adam Mørk

Patnáct pater perforované fasády vede nepřetržitý dialog s okolím, komunikuje světlem a otevřeností, zatímco uvnitř svých podlaží nabízí užitnou plochu 42 000 metrů čtverečních nejrůznějšího využití. Hned 24 700 metrů čtverečních připadá na vývojové laboratoře, 18 000 zabírá vstupní foyer, jídelna a kantýna, auditoria, učebny a přednáškové sály.

Nechybí ani konferenční centrum s kapacitou 500 osob. Zbylé části vyplňují pracovny, kanceláře a provozní části zázemí akademického výzkumu. Tím, že se stavba vytáhla do výšky, ponechala si kolem sebe dost místa pro zelený park, který je přístupný veřejnosti a napomáhá propojení civilní a vědecké sféry.

Výzkum napojený na život

Specifickým rysem stavby je její vertikální propojenost. Koridory jednotlivých pater jsou vedeny ve smyčce, čímž se zajišťuje efektivita i potřebná komunikace mezi zaměstnanci instituce. Každé podlaží pak disponuje malým „náměstíčkem“, kde se pracovníci setkávají v živé diskusi. Horizontální napojení tu funguje též: zajišťuje ji otevřené atrium, v němž se patnáct pater vizuálně i fyzicky spojuje.

Při takové výšce pak nepřekvapí, že průběh točitého schodiště pro pěší je dílem až sochařsky skulpturálním. Výtahy tu pochopitelně nechybí. Velmi sofistikované je i provedení klimatizace, která automaticky reguluje vnitřní prostředí. Odpadní teplo se tu zužitkovává pro Dánsko „v míře dosud nebývalé.“

Od partnerů ASB

Maersk Tower
Maersk Tower | Zdroj: Adam Mørk

Celému objektu Maersk Tower dodává nezaměnitelné vzezření dynamická geometrická fasáda, jež je rozdělena na mřížkovou strukturu patrových okenic, pokrytých mědí. Její žaluzie slouží jako klimatický štít, který se podle potřeby adaptuje na momentální podnebí. Chrání tedy interiér před přímým slunečním zářením, přehříváním.

I díky tomuto architektonickému opatření se pak budova počítá mezi energeticky nejefektivnější výzkumné instituce v Evropě.Okenice pak dodávají fasádě hluboký reliéfní efekt a snižují jinak poněkud velkoplošný vzhled věže. Tower Maerskneskrývá svým provedením ambice stát se jedničkou. Na poli medicínské vědy i po stránce udržitelnosti svého provozu.

Maersk Tower

Lokalizace: Nørre Campus, Blegdamsvej, Kodaň, Dánsko
Architektonické studio: C.F. Møller Architects
Vedoucí projektu: Lone Wiggers, Klaus Toustrup, Mads Mandrup Hansen, Michael Kruse, Lone Bendorff, Mårten Leringe, Klavs Hyttel
Spolupráce: aggebo&henriksen, Cenergia, Gordon Farquharson
Inženýring stavby: Rambøll
Realizace: 2010 – 2017
Užitná plocha: 42 700 m2
Krajinářské úpravy: SLA
Investor: The Danish Property Agency for the University of Copenhagen

Radomír Dohnal
RubrikyŠkolyŠtítky,