Rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici

Výstavba základní školy v pražské Písnici se přiblížila. Projekt získal územní rozhodnutí

Projekt přístavby základní školy (ZŠ) v pražské Písnici získal územní rozhodnutí, vydal ho stavební úřad Prahy 12. Záměr, který připravuje městská část Praha-Libuš, počítá s navýšením kapacity školy z dnešních asi 150 žáků prvního stupně na 360 žáků. V přístavbě, která vznikne podle návrhu studia Rusina Frei Architekti, budou mimo jiné nové třídy a tělocvična.

„Připravujeme projektovou dokumentaci na stavební povolení. Pokud nepřijdou odvolání ze strany sousedů, stavební povolení na přístavbu získáme ve školním roce 2023/2024,“ uvedl starosta Jiří Koubek, v jehož gesci jsou investice radnice. Totéž vyplývá i z dokumentů k veřejné zakázce a z informací k architektonické soutěži.

Přístavba školy, jejíž podobu navrhla kancelář architektů Martina Rusiny a Martina Freie, bude propojená se stávající budovou z roku 1888. Objekt bude energeticky úsporný, bude mít zelenou střechu a topit se bude tepelným čerpadlem. V přístavbě bude šest učeben, zázemí pro pedagogy, tělocvična a jídelna s kuchyní. Jídelna bude kromě společného stravování školáků sloužit i pro pořádání komunitních akcí v Písnici. Historická budova ZŠ se dočká rekonstrukce.

Projektanta stavby hledala radnice v architektonické soutěži. Tu městská část vyhlásila v prosinci 2019 s tím, že stavební práce na přístavbě a rekonstrukci historické budovy by měly stát odhadem 120 až 140 milionů Kč bez DPH.

Anotace vítězného návrhu

Novostavba rodinné školy tvoří moderní a klidnou protiváhu staré budovy. Mezi oběma domy vzniká nová vstupní piazzetta jako rozšíření veřejného prostoru obce. Kompaktní nová budova se zelenou střechou šetří pozemek i provozní náklady. Variabilní učebny jsou soustředěny kolem vnitřní prosvětlené haly. Jídelna je přístupná z terénu a slouží i komunitním akcím. Víceúčelový sál je částečně zapuštěný.

Hodnocení poroty

Návrh má vysoké výtvarné a architektonické kvality. Celkové řešení působí střídmě a pracuje precizně se zadaným stavebním programem a důsledně respektuje jeho minimalistický rozsah. Dodržuje rozpočtovou kázeň a nabízí tak ekonomicky výhodné řešení, které je velmi dobře realizovatelné. Minimální objem novostavby školní budovy, který je oproštěný o nadbytečné provozy, zachovává vysoké urbanistické hodnoty místa. Kladem tohoto úsporného řešení je rovněž podpoření rodinného charakteru vesnické školy, příjemné dimenze a volba materiálů.

Dostatečné odstupy od společných hranic pozemků dávají naději na bezkolizní průběh projednání. Zelená střecha zlepší mikroklima místa, neboť významně omezí přehřívání podkroví. Jelikož nedochází k zásadním zásahům do stávající budovy školy, lze navržené úpravy realizovat v podstatě během letních prázdnin a nedojde tak k omezení výuky v době realizace. Vhodné je vizuální propojení tříd a společných prostor a povýšení chodeb na odpočinkové sdílené zóny.

Přínosné je propojení vstupu do školy s veřejným prostranstvím, stejně jako napojení jídelny na komunitní prostor piazzetty. Pozitivně vnímáno je rovněž vymezení zahrady pro družinu. Venkovní hřiště je vhodně propojeno s tělocvičnou, od sousedů ho opticky odděluje stromořadí. Jedná se o vhodné řešení rovněž z pohledu energetické efektivity u novostavby i původní budovy, kde doplňuje vnější stínění.

Dětí přibývá

Podle demografické studie z roku 2020 se počet žáků škol v městské části zvyšuje. Mezi lety 2009 a 2019 se počet žáků téměř zdvojnásobil a kapacita škol je tak nedostatečná. Další nárůst obyvatel se podle starosty Koubka očekává. Po dostavbě metra D a plánované bytové výstavbě bude podle něj chybět až 50 tříd.

Městská část Praha-Libuš leží na jihu Prahy, žije tu přes 10.000 lidí. Radnice má pod svou správou dvě ZŠ. Volby v roce 2018 vyhrály Spojené síly pro Libuš a Písnici, které v 17členém zastupitelstvu nyní mají deset mandátů. Koubek je starostou městské části od roku 2010. Letos radnice hospodaří s rozpočtem s příjmy a výdaji 74,2 milionu Kč. Pro rok 2021 zastupitelstvo Libuše schválilo rozpočet s příjmy 59 milionů Kč a výdaji 74,6 milionu Kč.

Vizualizace

http://soutez-o-navrh.cz/pisnice2019/