01 rearchitekti 02

Nová základní škola v pražské Uhříněvsi: Přátelské a bezpečné místo pro děti i dospělé

Soutěž o podobu nové základní školy v Praze 22 vyhrál návrh architektů ze studia re:architekti. Plánovanou školu v Uhříněvsi by mělo navštěvovat 810 žáků. Výstavba za odhadovaných 650 milionů korun by měla podle dřívějších informací z radnice začít v druhé polovině roku 2022.

„Kromě tradičních metod bude ve škole kladen důraz na inovativní metody výuky. S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem a podobně,“ uvedla k budoucí podobě školy vedoucí odboru kanceláře starosty městské části Petra Vaňková. Ve škole by měly být kromě učeben a zázemí pro pedagogy třeba pobytová zahrada, venkovní hřiště a venkovní učebny.

Architektonická soutěž

Vítězný návrh vzešel z dvoukolové soutěže. Podle informací na webu České komory architektů byla vyhlášena 22. ledna. Do prvního kola se přihlásilo 36 účastníků. Ve druhém kole porota podle Vaňkové vybírala ze šesti návrhů architektonických ateliérů.

Porota vybírala ve 2. kole ze šesti návrhů architektonických ateliérů SOA architekti, s.r.o, Aoc architekti s.r.o. a Atelier M1 Architekti s.r.o., PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Atelier bod architekti s.r.o., re:architekti studio s.r.o., Marek Chalupa architekti s.r.o. Vítězem architektonické soutěže na novou základní školu v Uhříněvsi se stali re:architekti. Na druhém místě se umístil projekt SOA architekti a třetí místo obsadil návrh PROJEKTIL ARCHITEKTI.

Předmětem soutěže bylo najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. MČ kladla důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování.

01 rearchitekti 02
Nová škola v Uhříněvsi | Zdroj: re:architekti

Chytré využití energií a dlouhá životnost

Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele městské části, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit.

Cílem soutěže bylo pro Uhříněves najít partnera, který bude svým komplexním přístupem hledat cestu k lepšímu školnímu prostředí. Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v budoucnosti.

Kromě tradičních metod bude ve škole kladen důraz na inovativní metody výuky. S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem apod. Školní prostory by měly umožňovat větší variabilitu dle různých organizačních forem výuky, aktuálních potřeb školy a případně i dalších místních organizací.

Cílem také bylo získání přínosného návrhu školy, který spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročností po celou dobu trvání životnosti objektu.

Projektové práce zaberou minimálně rok

Dalším krokem bude, dle podmínek soutěže, výzva k účasti v Zadávacím řízení zakázky v režimu JŘBU v ceně cca 32 mil. Kč., jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace stavby včetně interiéru (dopracování soutěžního návrhu; dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby). Projektové práce by měly trvat minimálně 12 měsíců. Nutné je také zajištění finančních prostředků na následnou zakázku v ceně 32 mil. Kč, ta není doposud rozpočtově krytá.

01 rearchitekti 03
Nová škola v Uhříněvsi | Zdroj: re:architekti

Důvodem pro výstavbu nové školy je nedostatečná kapacita stávajících základních škol U Obory a na náměstí bratří Jandusů. Postavit další školské zařízení je potřeba také kvůli předpokládanému rozvoji městské části v dalších letech. Budovu chce Praha 22 postavit na pozemku ohraničeném ulicemi K Uhříněvsi a Přátelství, tedy na konci zastavitelného území. Nedaleko je navržená trasa plánovaného Pražského okruhu.

Projekt školy v Uhříněvsi připravovalo od roku 2016 hlavní město. Vítězem veřejné zakázky na projekt se tehdy stala firma Obermeyer Helika. O tři roky později Praha a firma Obermeyer Helika ukončily spolupráci. Převod projektu na městskou část byl zastupitelstvem hlavního města schválený v prosinci 2019.

Městská část požádala o převedení projektu pod svou působnost proto, že byla s projektovou přípravou záměru nespokojená, uvedl dříve bývalý starosta dvaadvacáté městské části Vojtěch Zelenka (STAN). Provoz školy postavené podle původního projektu by podle něj byl zejména kvůli špatnému konceptu vnitřního provozu neekonomický a zatěžoval by rozpočet městské části. Městská část pod Zelenkovým vedením přistoupila k vypsání architektonické soutěže.

Praha 22, v níž žije přes 11.000 obyvatel, je na jihovýchodě hlavního města. Městská část zahrnuje Uhříněves, Hájek a Pitkovice a spadá do městského obvodu Prahy 10.

red