wMASF8614

Usedlost Cibulka: Novou podobu dětského hospicu navrhne pětice finalistů

Po intenzivní diskusi odborné poroty složené z expertů na architekturu, krajinu, zdravotnictví a sociální péči vybrala Nadace rodiny Vlčkových ze 48 přihlášených týmů architektů pětici finalistů, kteří se pustí do plánování nové podoby usedlosti Cibulka. Tu detailně rozpracují podle zadání, které konkrétně definuje budoucí využití celého areálu.

Porotci všech 48 portfolií nejdříve samostatně pečlivě prostudovali a následně je na setkání všech členů poroty v několika krocích prodiskutovali, posoudili a vybrali tuto výslednou pětici uvedenou v abecedním pořadí:

  • A1 Architects ve spolupráci s AED project
  • Atelier KAVA
  • ORA
  • OV Architekti
  • Petr Hájek Architekti

„Nebylo to vůbec snadné rozhodování, protože všech 48 týmů poslalo velmi kvalitní podklady. Velice si jejich práce vážíme. Odborníkům ze soutěžní poroty moc děkujeme za výbornou spolupráci, vysoce profesionální diskusi a přístup při posuzování portfolií,“ říká ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá, která je zároveň také členkou poroty.

Porota složená z architektů i předních lékařů

Vybrané týmy začínají pracovat na návrzích, ze kterých postupným procesem vzejde jeden, podle nějž se bude rekonstrukce celého areálu realizovat. Vítězný projekt by měl být známý nejpozději během února 2022.

Porota soutěžního workshopu, která bude všech pět návrhů posuzovat, je složena z pěti nezávislých členů a tří zástupců Nadace rodiny Vlčkových. V porotě jsou tito odborníci: architekt Roman Brychta, architekt Petr Stolín, krajinářská architektka Markéta Veličková, vedoucí lékařka dětského podpůrného týmu, pediatr a dětský onkolog Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Matěj Lejsal, ředitel Domova Sue Ryder, ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá a zakladatelé Nadace rodiny Vlčkových Katarína a Ondřej Vlčkovi.

wDJI 0916
Usedlost Cibulka | Zdroj: Nadece rodiny Vlčkových

Nejde jen o záchranu historické památky, ale zároveň o přizpůsobení celého areálu tak, aby splňoval všechny požadavky pro provoz špičkového zdravotnického zařízení s lůžkovými i ambulantními službami pro děti se závažným onemocněním, u kterých je vysoké riziko, že se nedožijí dospělého věku.

Usedlost nabídne klidné místo dětem i jejich rodinám

Středisko bude vybavené nejen k podpoře nemocných dětí, ale i jejich nejbližších. Některé objekty budou sloužit také veřejnosti. Kromě jiného budou v části areálu probíhat vzdělávací, společenské či kulturní programy přirozeně propojující okolní komunitu a rodiny nemocných dětí, které často žijí ve velké společenské izolaci.

Dětská paliativní péče je určena dětským pacientům, kteří trpí život ohrožujícím nebo život limitujícím onemocněním. Život limitující onemocnění u dětí je definováno jako stav, kdy není léčba příčiny nemoci možná a kdy je obvyklé předčasné úmrtí.

Život ohrožující onemocnění jsou taková, u nichž je vysoká pravděpodobnost předčasného úmrtí v důsledku těžké nemoci, byť může existovat i šance na dlouhodobé přežití do dospělosti, například u dětí, u kterých probíhá léčba zhoubného nádoru nebo které jsou po vážném úrazu přijaty do intenzivní péče.

Paliativní péče, na které se podílí řada odborníků, by měla být zahájena v okamžiku stanovení diagnózy. Měla by být poskytována jak dítěti, tak jeho rodině. Jejím cílem je dosáhnout co nejvyšší možné kvality života dítěte i jeho blízkých.

red