Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti

Věznice v Uherském Hradišti: Jedno z nejtemnějších míst české historie se změní v pietní místo

Plánovaná rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti se opět přiblížila o další krok. V srpnu letošního roku byla vypsána architektonicko-urbanistická projektová soutěže, kterou vyhlásil správce komplexu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Porota vybrala jako nejlepší návrh pražského studia ov architekti.

Z devíti zaslaných návrhů odborná porota složená z významných architektů, budoucích uživatelů areálu, zástupců ÚZSVM a města Uherské Hradiště vybrala jako nejlepší návrh pražského studia ov architekti. Pro Uherské Hradiště se jedná o významný projekt, který památkově chráněný brownfiled v centru města změní v důstojný areál 21. století.

„Půjde o zásadní proměnu rozsáhlého objektu v městské památkové zóně, o kterou jsme dlouhá léta usilovali. Dojde k vypořádání se s chátrajícím objektem, který v sobě nese i tragickou minulost, a k vytvoření nového veřejného prostoru. Vybraný koncept, který ovlivní podobu města na desetiletí dopředu, velmi dobře nakládá s potřebami pro život v moderním městě, zároveň pokrývá všechny požadavky budoucích uživatelů, což byla velká výzva, zejména pro složky justice, a v neposlední řadě dává více než dobrý prostor pro vybudování paměťové instituce. Při hodnocení pro nás byly důležité také urbanistické souvislosti a dopady revitalizace areálu na okolní veřejné prostory. I v tomto parametru byl vítězný návrh hodně propracovaný,” řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Hotovo by mělo být v roce 2028

Ze strany ÚZSVM šlo o historicky první vyhlášenou architektonickou soutěž. „Jedná se o důležitý milník v záchraně tohoto jedinečného areálu i v historii našeho úřadu. Jsem velmi ráda, že se jí účastnili zástupci předních architektonických ateliérů z České republiky i ze Slovenska. Na základě vítězného návrhu můžeme pokračovat v dalších nezbytných krocích, jako je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Zahájení samotné rekonstrukce plánuje stát na rok 2025, komplex budov by se měl otevřít pro veřejnost v roce 2028.

Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti
Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti | Zdroj: 2DR studio

Zrekonstruovaný areál bude sloužit okresnímu soudu, okresnímu státnímu zastupitelství, probační a mediační službě a zároveň zde vznikne Památník Věznice Uherské Hradiště, připomínající nechvalně proslulou minulost tohoto místa v srdci Slovácka.

„Věznice má mimořádný potenciál stát se důležitým místem paměti nejenom regionu východní Moravy, ale celé České republiky. Památník by měl připomínat jedno z nejtemnějších období naší národní historie, ale také být živým paměťovým pracovištěm s odbornou knihovnou, badatelnou a zejména výstavními a edukačními programy primárně zaměřenými na školní mládež. Naprostým imperativem je pro nás důraz na autenticitu celého prostoru, na emoci, kterou přináší, sdělení jeho genia loci, se kterým zde bude návštěvník konfrontován. Součástí plánů je také vybudování pietního dvora s vyznačením míst dvou popravišť, z doby po druhé světové válce a z padesátých let 20. století,“ upřesňuje základní vize pro budoucí hradišťský památník ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti
Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti | Zdroj: 2DR studio

Demokratická instituce s historickou pamětí

Na vítězném soutěžním návrhu, jehož autory jsou Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Ondřej Králík a Jan Sulzer (autor krajinářského řešení), porota včele s architektem Pavlem Martinkem nejvíce ocenila celkové architektonické řešení, použité materiály i detail veřejného prostoru, který podtrhuje význam tohoto místa s důrazem na vytvoření moderní demokratické instituce s historickou pamětí. Na návrhu spolupracovali Viktor Žák, Anna Blažková a Kateryna Bondarenko. Návrh nyní bude dopracováván na základě doporučení odborné poroty a proběhne také upřesňování s budoucími uživateli, včetně partnerského dialogu s městem.

Na druhém místě se v soutěži umístil tým Múčka Veselý architekti, třetí příčku pak obsadilo studio re:architekti.

V pátek 9. prosince 2022 od 16 hodin proběhne v Redutě v Uherském Hradišti vernisáž výstavy, na které bude možnost seznámit se se všemi soutěžními návrhy.

Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti
Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti | Zdroj: 2DR studio
red