Inspirováno slavnou kresbou. Na přístavbě terezínského muzea se podílí Steven Holl

Muzeum ghetta v Terezíně se opraví podle návrhu architektonického studia Skupina, na němž spolupracoval slavný americký architekt Steven Holl. Vznikne nový vstup do historického objektu v podobě prosvětlené věže. Nový bude obsah expozice i její forma. Součástí rekonstrukce je propojení s venkovním prostorem, úprava parkoviště a nové infocentrum. Muzeum bude kvůli pracím dva roky zavřené.

Do mezinárodní architektonické soutěže se přihlásilo 22 ateliérů z Česka, Slovenska, Německa a Maďarska. Porota vybrala pět ateliérů, které odevzdávaly finální návrhy. „Hledali jsme týmy, které mají zkušenosti s opravami budov, ale zároveň mají mezi sebou krajináře. Na vítězi byla jednoznačná shoda,“ řekl předseda poroty Ondřej Synek.

Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta

Se studiem Skupina podepíše Památník Terezín do měsíce smlouvu. Letos se dopracuje návrh, příští rok se bude projektovat a další rok bude vyhlášena soutěž na dodavatele. Původní odhad nákladů na přeměnu bývalé základní školy, která slouží jako muzeum, byl 150 milionů korun.

Progresivní forma

Projekt se bude realizovat v letech 2023 a 2024, po tu dobu bude muzeum, které navštíví ročně 220.000 lidí, zavřené. S novou expozicí se otevře v roce 2025. „Právě potřeba nové expozice nás vedla k vyhlášení soutěže. Ta stávající je z roku 2001 a už neodpovídala ani svým obsahem ani formou současným požadavkům. Vyřešit bylo nutné také provoz, průchod návštěvníků, kteří se nyní hromadí v jednom místě,“ uvedla Ivana Rapavá, vedoucí historického oddělení Památníku Terezín.

Původní soutěž byla cílena pouze na expozici, zadání se ale postupně rozšířilo. „Ukázalo se, že jsou důležitá i další témata jako parkoviště, infocentrum, park před muzeem, to vše bylo nutné vyřešit,“ uvedla Rapavá. Významně se změní obsah stálé výstavy.

Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta | Zdroj: Skupina

„Zasadíme historii ghetta do širšího rámce, představíme situaci židovského obyvatelstva v roce 1938, představíme ghetto Terezín a budeme se zabývat i tím, co bylo po válce. Jak rychle se podařilo osídlit Terezín. Vzneseme otázku spravedlnosti poválečné i toho, jak se podařilo přeživším začlenit zpátky do společnosti,“ uvedla Rapavá.

Zcela nová bude forma. „Návrh vítězného studia byl nejvíc progresivní. Oslovila nás moderní přístavba, která je navíc motivovaná kresbou Měsíční krajina Petra Ginze z česko-židovské rodiny. Nakreslil ji v terezínském ghettu a kopii kresby nakonec vynesl do vesmíru v roce 2019 astronaut Andrew Feustel,“ uvedla Rapavá.

Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta | Zdroj: Skupina

Stovky tisíc lidských osudů

Měsíční krajina
Měsíční krajina | Zdroj: archiv

S nápadem na vytvoření „Tower of Light“, tedy světelné věže, přišel Steven Holl. „Dostal od nás veškeré podklady a přišel s ideou rozkladu denního světla na spektrum barev. Chceme tím vzbudit naději, že budou lepší zítřky, že je stále něco, k čemu můžeme směřovat,“ řekla Marcela Steinbachová ze studia Skupina, které zahrnulo do návrhu i parkoviště. Tam se návštěvníci při příjezdu hned dozvědí veškeré informace o Terezíně.

„Tower of Light je prostorem světla, jasným a expresivním vyjádřením tématu i provozních požadavků. Směřuje vzhůru, do nebe, za světlem, za nadějí. Nabízí ztišení, prostor pro vzpomínání i prostor pro vnímání a meditaci nad posvátností samotného života a sílou i křehkostí humanistických idejí. Tato důležitost naděje a světla je v ontologickém smyslu slova základem návrhu pro Muzeum Ghetta Terezín. Tower of Light jako maják naděje zářící mezi okolními domy do tmy. Naděje v lepší svět. Jde o místo imerze – vnímání emocí, ponoření se, vžití se do atmosféry či tématu muzea,“ uvádí k nové dominantě studio Skupina.

Chybět nebude bistro ani sociální zázemí. Nově se dostanou třeba i do podkroví muzea, kde jsou plánovány holografické projekce. „Přáním je, aby se návštěva Muzea ghetta stala pro návštěvníky po všech stránkách silným zážitkem a podnítila jejich zájem o historii,“ řekl mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.

Terezín – Muzeum Ghetta
Terezín – Muzeum Ghetta | Zdroj: Skupina

Návštěvníci v Terezíně obvykle nejprve míří do Malé pevnosti a poté do Muzea ghetta. V letech 1940 až 1945 zavlekli nacisté do věznice gestapa v Malé pevnosti, terezínského ghetta a koncentračního tábora Richard v Litoměřicích přes 200.000 vězňů. Od roku 1947 jejich památku připomíná Památník národního utrpení, později přejmenovaný na Památník Terezín.

red