Jaroslav J. Polivka 1957

Zapomenutý „Filozof struktur“. Výstava přiblíží život a dílo Jaroslava J. Polívky

Výstava v Galerii Jaroslava Fragnera představuje neobyčejný příběh architekta a inženýra Jaroslava Josefa Polívky (1886–1960). Polívka je zapomenutou osobností české i globální stavební kultury 20. století. Teprve v posledních letech bývá objevován jako blízký spolupracovník architekta Franka Lloyda Wrighta, zakladatele americké moderní architektury. Výstava potrvá až do 24. dubna.

Výstava návštěvníky seznamuje s Polívkovým rozsáhlým dílem, sahajícím od roku 1910 do roku 1960, zvlášť s jeho pražskými stopami i s jeho bohatým a plodným životem a dílem ve Spojených státech po roce 1939. Součástí výstavy bude bohatý doprovodný program, například přednáška Beton, sklo a ocel v díle J. J. Polívky / Co materiály chtějí?, která se uskuteční 31. března od 18:00.

Přednáška na příkladu Jaroslava J. Polívky prozkoumá interpretační možnosti materialitních přístupů v dějinách moderní architektury. V případě betonu se Polívka celý život snažil prosadit typizaci železobetonových prvků, přesto jsou jeho nejslavnější projekty založeny na jedinečném tvarovém gestu, odporujícím veškerým systémovým ekonomizačním snahám. Informace o doprovodných programech jsou na webových stránkách.

Zanechal stopu na mnoha známých dílech

J. J. Polívka spolupracoval s významnými představiteli meziválečné avantgardy: Oldřichem Tylem, Josefem Havlíčkem, Jaromírem Krejcarem či Adolfem Foehrem. V roce 1946 se seznámil z vlastní iniciativy s americkým architektem Frankem Lloydem Wrightem a navrhl s ním celkem osm vrcholných projektů včetně Guggenheimova muzea v New Yorku, pro které vyřešil konstrukci rozvírající se spirálové rampy.

Dům v Redwood City v Kalifornii (1949)
Dům v Redwood City v Kalifornii (1949) | Zdroj: Ladislav Zikmund Lender

Na výstavě se nachází 3D model Polívkova a Wrightova Motýlího mostu pro sanfranciský záliv od sochaře Tomáše Medka a Lukáše Prokopa, sochařská rekonstrukce Polívkových autorských tvárnic pro dům Williama Patricka v Redwood City sochařky Klaudie Korbelič a série ilustrací nerealizovaných či nedochovaných projektů od ilustrátora Jana Šrámka.

Vedle toho je vystaven kompletní přehled Polívkova díla na evropském i americkém kontinentu, nově digitalizovaný soubor Polívkových fotografií dokumentující jeho návštěvy v sídle Franka Lloyda Wrighta v Arizoně a série autentických historických dokumentů z Polívkovy soukromé pozůstalosti. Součástí výstavy je i náznaková rekonstrukce Polívkovy vlastní autorské prezentace na skupinové výstavě inženýrů v galerii Stanfordovy univerzity v roce 1955.

Výstava se poprvé představila v brněnské Galerii Fakulty výtvarného umění v roce 2021. Aktuální výstava se zaměřuje na pražské působení a pražské projekty Jaroslava J. Polívky a je doplněna o svědectví osobností světové architektury na Jaroslava J. Polívku: nechybí zde Fritz Emperger, Frank Lloyd Wright, Bruno Zévi či Richard Neutra.

red