Knihovny v 21. století. Brněnská výstava ukazuje architektonické trendy

re)Vize knihoven 21. století – prostor – funkce – příležitost
Zdroj: Moravská zemská knihovna

Moravská zemská knihovna (MZK) připravila pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti výstavu s názvem (re)Vize knihoven 21. století – prostor – funkce – příležitost. Na výstavu naváže i veřejná debata, která se uskuteční 22. března od 14:00.

Výstava napříč čtyřmi podlažími MZK představuje prostřednictvím oboustranných panelů náhled na vývoj architektonických řešení knihoven v České republice. Stěžejní část výstavy je umístěna v galerii v přízemí budovy, kde si na 12 panelech mohou návštěvníci prohlédnout zajímavé novostavby a rekonstrukce českých knihoven mezi lety 2015 – 2020.

Na jednotlivých panelech je představeno celkem 21 knihoven od těch nejmenších obecních, až po krajské knihovny. Vybírány byly především s ohledem na netradiční architektonické řešení budovy nebo zajímavé interiérové prvky.

Nechybí informace, jako rok a popis realizace, návrhy studií, počet obyvatel města, typ financování a fotografické materiály, aby návštěvníci získali komplexní obraz o vývoji a trendech v architektonických realizacích posledních let. Návštěvníci tak mohou nahlédnout a posoudit knihovny nejen zvenčí, ale též inovativní přístup v interiérech knihoven.

Součástí programu bude i veřejná debata, která se uskuteční 22. března od 14:00 v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Nad tématem architektury knihoven a jejich současnou funkcí ve veřejné diskusi se sejdou hosté: Ing. L. Nivnická (ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně), prof. Ing. arch. R. Brychta, Ing. arch. A. Všetečková a Z. Horecká Brychtová (knihovnice z Knihovny JM Hovorky, vítězné Knihovny roku 2021). Moderátorem celé akce bude Ing. arch. J. Kratochvíl z FA VUT v Brně.

Knihovny jsou pro vzdělanost klíčové

„Podpora výstavby, rekonstrukci a vybavování knihoven jako komunitních, kulturních a vzdělávacích center je také jedním z klíčových cílů nové Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021-2027. Výstava vznikla v rámci činnosti Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven (MCVRK), jednou z jeho náplní je seznamovat odbornou, ale také širokou veřejnost s aktuálními trendy na poli architektury knihoven,“ uvádí autorka výstavy, Mgr. Lenka Dostálová, která má na starosti MCVRK.

Výstavu obohacují vybrané studie návrhů vystavených knihoven, citáty o knihovnách od slavných osobností, obálky knih souvisejících s tématem architektury, či volná stěna, kde mohou návštěvníci tvořit cloud slov na téma architektura knihoven.

První patro foyer nabízí vhled do rekonstrukcí jihomorav- ských knihoven v letech 2016 až 2019, realizovaných z dotačního titulu Obecní knihovny na podporu rozvoje a modernizace knihoven. S historií MZK, fotografiemi průběhu výstavby stávající budovy a zajímavými fakty se návštěvníci seznámí ve foyer druhého patra.

Do současnosti a možné budoucnosti architektury českých knihoven návštěvníky přenesou návrhy a trojrozměrné modely studentů Fakulty architektury VUT v Brně (FA VUT), umístěné ve třetím patře. Studenti zde představují 15 návrhů knihoven, včetně 9 trojrozměrných modelů, které vznikly v rámci spolupráce Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven (MZK) s FA VUT.

Od partnerů ASB

„Chceme představit knihovny v podobě, v jaké jsou připraveny plnit svoji roli kulturních, vzdělávacích a komunitních center. Neboť těmi současné veřejné knihovny jsou nebo se snaží být. Pryč je doba, kdy knihovna byla vnímána jako sklad knížek. Nyní je především společenskou institucí, která zvláště na malých městech je poslední stopou přítomnosti péče státu o občany. Tím se rozšířilo portfolio činností knihoven, zvýznamnila se jejich povaha jako kulturních a komunitních center obce, a souběžně vzrostly i nároky na prostory, v nichž tuto činnost vykonávají,“ dodává k výstavě ředitel MZK Tomáš Kubíček.

Výstava je koncipována též jako putovní a pro její zapůjčení (její stěžejní části), mohou knihovny MZK oslovit. Výstavu doplní a rozšíří její online verze, která je dostupná na webu. K výstavě se též chystá několik akcí, jako debaty či filmové promítání, o kterých se zájemci dozví na knihovním webu a sociálních sítích.

red