Tracing Spaces

Brněnská výstava se zaměří na fenomén panevropských dopravních koridorů

Prostor pro angažovanou architekturu, pod Fakultou architektury VUT v Brně, otevře 24. 11. výstavu rakouského kolektivu Tracing Spaces „Zastavit a jet. Uzly transformace a přechodu“ [Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition]. Zkoumá postsocialistické změny v uzlech nadnárodní mobility a migrace podél panevropských dopravních koridorů v trojúhelníku tvořeném Vídní, Tallinnem a bulharsko-tureckou hranicí.

Výzkumný projekt Stop and Go, který vedli kurátoři a umělci Michael Zinganel a Michael Hieslmair, zkoumal postsocialistické změny v uzlech nadnárodní mobility a migrace podél panevropských dopravních koridorů v trojúhelníku tvořeném Vídní, Tallinnem a bulharsko-tureckou hranicí.

Tyto tři případové studie jsou prezentovány především formou velkoplošných diagramů a abstraktních map cest, sítí a urbánních souostroví podél mezinárodních tras, které výzkumný tým projel ve své dodávce Ford Transit. V Prioru budou vystaveny také předměty, které si kurátoři přivezli ze svých výzkumných cest „terénem“. Součástí jsou i částečně dokumentární videodíla dalších umělců ve formě velkoformátových projekcí.

Terminály, logistika, odpočívadla

„Termín Panevropské dopravní koridory označuje dopravní spojení mezi bývalými zeměmi Východní a Západní Evropy. Jejich rozšíření je jedním z hlavních projektů plánování infrastruktury EU: Silniční dopravní koridory představují památníky modernizace států i sdružení států, které jsou plánovány, budovány a rozšiřovány pod politickým a ekonomickým tlakem (a protitlakem ekologických argumentů). Zároveň však představují zásobárnu představivosti, na kterou se může upínat množství snů (a nočních můr) jednotlivců i institucí. Koridory fungují jako magnet, přitahují věci i jednotlivce, kteří se po nich pohybují a přimykají se k nim,“ říkají o projektu kurátoři z kolektivu Tracing Spaces.

Tyto zkušenosti jsou zaznamenány v oficiálních statistikách kontrolních orgánů, ve zpravodajství masmédií, v každodenních příbězích uživatelů a okolních obyvatel, ve výzkumných zprávách a uměleckých dílech. Místa, kde je tok dopravy přerušen – autobusové terminály, logistická centra, dálniční odpočívadla, tržiště nebo hraniční přechody – jsou pozoruhodná tím, že umožňují číst strategie kontroly (nad)národních organizací a velkých podniků a motivy a biografie aktérů na cestě. Z tohoto procesu vzniká dynamický model urbanity, propojených souostroví, z nichž některá jsou každodenní rutinou multilokální existence aktérů přetvářena z ne-míst na intimní záchytné body.

Uprchlíci i kontejnery

Na výstavě tak budou k vidění např. dílo Borise Despodova – dokument Koridor č. 8, pojednávající o ambiciózním, avšak nikdy nerealizovaném projektu výstavby silnice vedoucí od pobřeží Černého moře do Albánie; historii mezinárodního autobusového nádraží ve Vídni (z něhož vede nejfrekventovanější trasa do Srbska); video Želimira Žilnika ukazující osudy uprchlíků, kteří ještě před uprchlickou krizí v roce 2015 přišli ze severní Afriky, Sýrie, Iráku a Afghánistánu a uvízli v Srbsku; rytmy trajektového terminálu v Tallinnu a jeho spojení s Helsinkami, které udává charakter celého námořnímu přístavu, nebo video Zapomenutý prostor od Allana Sekuly a Noëla Burche, které nám umožňuje nahlédnout do kontejnerové lodní dopravy překlenující světové oceány.

Kolektiv Tracing Spaces založili v roce 2012 vídeňští historici, architekti, umělci a kurátoři Michael Hieslmair a Michael Zinganel ve Vídni. Jako nezávislá interdisciplinární výzkumná platforma koncipují a vytváří projekty, výstavy, publikace a další formáty na téma měst, mobility, cestovního ruchu a migrace, stejně jako umělecké projekty založené na uměleckém výzkumu.

Od léta 2015 provozují prostor na vídeňském Nordwestbahnhof, jednom z posledních logistických uzlů ve vnitřním městě, kde postupně vzniká mnohovrstevnatá multimediální kartografie migračních a mobilních zkušeností zde pracujících aktérů, zasazená do sociálního prostředí logistické krajiny.

Součástí vernisáže ve čtvrtek 24. 11. v 18:00 bude i prezentace kurátorů výstavy. V rámci doprovodného programu proběhne diskuse s českými autory projektu Ocelová města o architektuře logistiky ve střední a východní Evropě, promítání filmů a komentované prohlídky po budově bývalého Prioru s teoretičkou architektury Šárkou Svobodovou a architektkou Evou Truncovou. Obchodní dům, postavený v letech 1980–1984 podle návrhu architektů Zdeňka Řiháka a Zdeňka Sklepka, byl ve své době nejmodernějším obchodním centrem na Moravě. Na rok 2023 je plánována jeho demolice a na jeho místě vznikne komplex šesti budov s kancelářemi, obchody a nájemními byty.

Výstava potrvá od 25. 11. 2022 do 22. 1. 2023 ve skladovém prostoru legendárního obchodního domu Prior (TESCO, dnes OC Dornych), jehož demolice je plánována na rok 2023.

red